Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Nga cho biết: Trong năm 2017, Đảng ủy cơ quan thường xuyên phối hợp với Ban Cán sự đảng lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chỉ đạo Hội nghị

Đảng ủy lãnh đạo tập trung thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; thanh tra chuyên ngành theo quy định... Nhờ đó, số người tham gia BHXH, BHYT tăng cao. Đặc biệt, đến nay, Ngành đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; có trên 236.000 đơn vị đăng ký giao dịch điện tử; trên 2,4 triệu hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử.

Tham mưu phối hợp với các bộ, ngành xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Nghị định hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với NLĐ là đảng viên mà tuổi trong lý lịch đảng viên không thống nhất với tuổi trong sổ BHXH; sửa đổi Nghị định số 105 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc... Đồng thời, đã phối hợp ban hành Nghị quyết số 96/NQ-BCS về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH các địa phương tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS...

Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, truyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Đảng uỷ Khối; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Trung ương, của Đảng uỷ Khối. Đồng thời, BTV Đảng ủy còn tham gia ý kiến với Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp vụ, ban và tương đương; thực hiện kiện toàn cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc được kịp thời, đúng nguyên tắc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Đảng ủy xem xét, quyết định kết nạp 20 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức đối với 24 đảng viên dự bị kịp thời, đúng quy định. Thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 67 đảng viên. Thực hiện thủ tục đề nghị Đảng ủy Khối cấp 14 thẻ đảng viên...

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nêu bật những kết quả, thành tựu mà ngành BHXH đạt được trong năm 2017; đồng thời khẳng định những kết quả này đã thể hiện rõ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời qua đó khẳng định sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước đối với người dân, NLĐ.

“Từ những kinh nghiệm trong thực hiện công tác đảng năm 2017, với sự đồng lòng, nhất trí của tập thể BTV và toàn thể cán bộ, đảng viên, trong năm 2018, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội đất nước, vì quyền lợi NLĐ và nhân dân”.

Vũ Thu

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất