TP. Hải Phòng triển khai nhiều giải pháp hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT
Hoạt động nghiệp vụ tại BHXH TP. Hải Phòng

Cách làm cụ thể

Với vai trò là cơ quan tổ chức triển khai thực hiện 2 trụ cột chính của công tác an sinh xã hội trên địa bàn, những năm qua BHXH TP. Hải Phòng bám sát các nội dung chương trình, kế hoạch; sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam; tích cực tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; hỗ trợ kinh phí đối tượng tham gia BHYT; đề xuất phương án tăng mức hỗ trợ kinh phí với các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Xác định 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, ngay từ đầu năm, BHXH thành phố đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố giao chỉ tiêu phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT đối với từng UBND quận, huyện. Đồng thời, đề ra các giải pháp, biện pháp tích cực để tổ chức thực hiện theo tháng, quý và năm; đôn đốc, tăng cường thu các khoản nợ, đẩy mạnh tiến độ thu hằng tháng, hằng quý; thực hiện việc kiểm tra, rà soát đối chiếu danh sách tăng, giảm, bảo đảm thu đúng, thu đủ. Triển khai công tác kiểm tra, rà soát, phát triển đối tượng tại các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo dữ liệu cơ quan thuế cung cấp. Phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong đơn vị. Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; thực hiện đổi mới các hình thức tuyên truyền, thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trong tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Thực hiện giải quyết chế độ chính sách BHXH theo đúng quy định, cấp thẻ BHYT kịp thời cho các đối tượng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là công tác thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy trình nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi giao dịch với BHXH.

Kết quả rõ nét

Tính đến hết ngày 30-9-2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 403.308 người (trong đó có 376.712 người đồng tham gia BHTN), đạt tỷ lệ 97,59% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 31.648 người so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, BHXH thành phố đã phát triển được 1.481 doanh nghiệp với 13.235 lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 11.430 người, đạt tỷ lệ 79,16% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng so với cùng kỳ năm trước là 5.467 người (tăng 35,9% về kế hoạch). Số người tham gia BHYT là 1.780.194 người, đạt 105,36% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố đạt 87,76% (theo thống kê, dân số năm 2019 của toàn thành phố là 2.028.360 người). Tính đến hết tháng 9, thu BHXH, BHYT, BHTN được 7.803.905 triệu đồng, đạt 74,95% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng so với cùng kỳ năm trước 932.061 triệu đồng.

9 tháng đầu năm, BHXH thành phố đã thực hiện chi lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho 148.313  người; chi trợ cấp một lần cho 1.916 người; chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 14.565 lượt người; chi trợ cấp BHTN cho 11.909 người. BHXH TP. Hải Phòng thực hiện giám định tập trung và giám định theo chuyên đề 545.278 hồ sơ, đạt tỷ lệ 30%. Chi phí KCB BHYT tính đến ngày 30-9-2019 bằng 73,4% so với nguồn kinh phí được giao.

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, BHXH thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả việc nhận, trả hồ sơ BHXH, BHTN, BHYT qua dịch vụ chuyển phát bưu điện và giao dịch điện tử. Để tạo thuận lợi đối với người tham gia BHYT, từ đầu năm 2019, BHXH TP đã áp dụng việc cấp đổi thẻ BHYT không thay đổi thông tin tại bộ phận “một cửa” BHXH quận, huyện và BHXH thành phố, người tham gia BHYT khi mất thẻ BHYT có thể đến bất kỳ cơ quan BHXH gần nhất trên địa bàn thành phố để đề nghị cấp lại và nhận thẻ BHYT trong vòng 10 phút mà không phải đến nơi cấp thẻ BHYT ban đầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn còn gặp một số khó khăn như tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN còn cao (trong đó chỉ riêng số nợ của các đơn vị thuộc tập đoàn Vinashin là 295,2 tỷ đồng). Tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng kéo dài còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, số doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động có chiều hướng gia tăng, việc xử lý nợ BHXH, BHYT kéo dài đối với các doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn... vẫn chưa có quy định, hướng dẫn giải quyết của pháp luật. Một số đơn vị sử dụng lao động, người lao động vẫn chưa ý thức hết trách nhiệm, quyền lợi về việc tham gia BHXH, BHYT, dẫn đến trình trạng vi phạm pháp luật về Luật BHXH, Luật BHYT, việc phát triển người tham gia BHXH bắt buộc tại các đơn vị còn gặp khó khăn. Số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn thấp...

Giải pháp sắp tới

BHXH TP. Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nộp BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường áp dụng các biện pháp để giảm nợ, bám sát các đơn vị nợ đọng dưới 3 tháng để đôn đốc thu nộp kịp thời. Tích cực triển khai đa dạng biện pháp tuyên truyền, tập trung mọi nguồn lực để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và người lao động tham gia bắt buộc từ các đơn vị, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp theo kế hoạch; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra chuyên ngành về Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời hoàn thiện hồ sơ của các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT sang Công an thành phố để điều tra, xử lý theo quy định.

Phối hợp với Bưu điện thành phố triển khai rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ dữ liệu của cơ quan thuế cung cấp và thực hiện cung ứng dịch vụ công về tiếp nhận, cập nhật và quản lý hồ sơ đại lý thu, chi trả tiền thù lao từ cơ quan BHXH tới các đại lý thu chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị đối thoại với người lao động, đơn vị sử dụng lao động  để giải đáp những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động cũng như người lao động về quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất