Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức, cá nhân
Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI đã họp xem xét vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện chưa đúng Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố, chưa chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nhân sự thuộc khối chính quyền trước khi trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, kiểm tra các dự án, quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố chưa kịp thời, khi phát sinh một số dự án, công trình vi phạm thì xử lý thiếu kiên quyết.

Căn cứ Quy định 263-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân dẫn đến vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố.

Đối với ông Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Đình Hồng trong việc tham mưu công tác cán bộ dẫn đến vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Đình Hồng.

Đối với ông Trần Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Thanh Vân trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy dẫn đến vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Thanh Vân.

[Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng]

Đối với ông Đào Tấn Bằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp Đà Nẵng, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của ông Đào Tấn Bằng trong việc tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chủ trương cho phép chỉ định thầu ba dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan khối Đảng không đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét trách nhiệm của ông khi đang giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản không đúng với quy định của pháp luật về đất đai.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đào Tấn Bằng.

Đối với ông Vũ Quang Hùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của ông Vũ Quang Hùng trong việc buông lỏng vai trò tham mưu quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đô thị. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Vũ Quang Hùng.

Đối với ông Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Quang Nam trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy có chủ trương cho doanh nghiệp triển khai đồng thời quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường, vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Quang Nam.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất