Lào Cai thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng
Thường trực Thành ủy Lào Cai tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.

Trong đó xác định thực hiện việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, cấp phòng và tương đương ở các cơ quan hành chính của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến cấp huyện. Cụ thể:

Phó các ban đảng của Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Báo Lào Cai; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai; trưởng, phó các sở, ban, ngành và tương đương; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp thuộc tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; trưởng, phó các chi cục, trung tâm và tương đương thuộc các sở, ban,  ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp dạy nghề và giáo dục thường xuyên tỉnh và các chức danh thuộc diện UBND tỉnh quản lý theo phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của tỉnh; Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Trường Chính trị tỉnh, Báo Lào Cai và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; trưởng, phó các ban, phòng, đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; hạt trưởng, phó hạt trưởng các hạt kiểm lâm; trưởng, phó các phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các trường chuyên nghiệp thuộc tỉnh; Hiệu trưởng các trường THPT hạng I; phó các ban đảng, văn phòng huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm, đơn vị sự nghiệp và tương đương thuộc UBND các huyện, thành phố; Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS, tiểu học, mầm non công lập tại các phường, thị trấn thuộc UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và các đơn vị được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự.

Đối tượng dự tuyển bao gồm cán bộ, công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch tại chỗ chức danh tuyển chọn đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị khác trong và ngoài tỉnh (không thuộc biên chế của cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm) có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và nằm trong quy hoạch ở các chức vụ, chức danh tương đương với chức danh tuyển có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm của chức danh có nhu cầu bổ nhiệm được quyền đăng ký dự tuyển; cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn) được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử và được cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó đồng ý bằng văn bản.

Ngoài phần thi viết về kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển, hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thi tuyển, về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định, các ứng viên sẽ phải thi xây dựng và trình bày Đề án của mình phù hợp với chức danh dự tuyển; nội dung thi trình bày Đề án gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự. Trường hợp thi vào các vị trí lãnh đạo các sở, ban ngành có yêu cầu tiêu chuẩn ngạch là chuyên viên chính trở lên thì có thể không tổ chức thi viết, mà thay bằng chấm điểm hồ sơ dự tuyển.

Thời gian thực hiện thí điểm từ quý III-2017 đến hết năm 2019. Quý I-2020 tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện thí điểm. 

Trên cơ sở Đề án, năm 2017 BTV Tỉnh ủy đã xác định lựa chọn thực hiện thí điểm thi tuyển đối với các chức danh: 1 Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai, 1 Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bát Xát.

Đồng thời, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 1-12-2017 thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTV Tỉnh ủy quản lý đợt 1 năm 2017 đối với hai chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai và Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đối tượng thi tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển trong danh sách được BTV Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các chức danh tương đương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020; cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển, đã được quy hoạch chức danh tương đương chức danh thi tuyển ở các cơ quan Trung ương và ở địa phương khác có đơn và hồ sơ đăng ký dự thi hoặc cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển không trong quy hoạch chức danh dự tuyển được tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác đề cử và được ban cán sự đảng UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đồng ý. Về trình độ, các ứng viên phải có bằng đại học trở lên theo chuyên ngành phù hợp. Cụ thể:

Đối với chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai: Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên, chuyên ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật hoặc sư phạm kỹ thuật và có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục; đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp; đang giữ chức danh phó trưởng phòng trở lên trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc trưởng phòng cấp huyện; phó khoa, phòng trở lên trực thuộc các trường chuyên nghiệp; hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp; có ít nhất 3 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp.

Đối với chức danh Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành tổ chức, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, các chuyên ngành về quản lý, quản trị, lao động tiền lương, luật, kinh tế và các ngành thuộc nhóm ngành xã hội; đang giữ chức danh phó trưởng phòng trở lên trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc trưởng phòng cấp huyện; có kinh nghiệm lãnh đạo quản lý, có ít nhất 3 năm giữ các chức danh phó trưởng các phòng, ban, ngành cấp tỉnh hoặc trưởng phòng cấp huyện trở lên; đã qua lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy trực thuộc huyện ủy, thành ủy, đảng ủy hoặc lãnh đạo phòng trực thuộc ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy hoặc sở nội vụ và phòng nội vụ cấp huyện.

Yêu cầu về nội dung đề án: Phát huy tối đa khả năng sáng tạo, tư duy ý tưởng mới (kể cả tham khảo, áp dụng kinh nghiệm trong và ngoài nước) để đề xuất những quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp (có thể lựa chọn một hoặc nhiều nhóm giải pháp) có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm thực hiện tốt nội dung chủ đề của đề án. Về chủ đề xây dựng đề án:

Đối với chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai: Từ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của trường, phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để Trường Cao đẳng Lào Cai thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng như khu vực Tây Bắc.

Đối với chức danh Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Từ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công việc của Ban, phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để Ban Tổ chức Tỉnh ủy có những thay đổi, đột phá thiết thực, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thời gian thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 4-12-2017 đến hết ngày 19-12-2017. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai. Địa chỉ: Trụ sở Khối 1, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Thời gian tổ chức thi viết: Dự kiến ngày 11-1-2018. Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án: Dự kiến xong trước ngày 31-1-2017.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Lào Cai thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp sở, cấp phòng. Việc thi tuyển nhằm lựa chọn, trọng dụng những người có đức, có tài, có tư duy đổi mới để bố trí vào chức danh lãnh đạo, quản lý. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất