Bộ Nội vụ tổ chức kỳ thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo năm 2018

Sáng ngày 15-5, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương với 4 chức danh là: Phó Chánh văn phòng Bộ; Phó Chánh thanh tra Bộ; Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương; Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phát biểu khai mạc kỳ thi

Tham dự khai mạc kỳ thi có các thành viên Hội đồng thi tuyển do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Chủ tịch Hội đồng; các Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường; lãnh đạo và công chức Văn phòng Bộ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Thanh tra Bộ và Vụ Chính quyền địa phương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ cùng các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển ở 4 chức danh: Phó Chánh văn phòng Bộ; Phó Chánh thanh tra Bộ; Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương; Phó viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Kỳ thi được tổ chức nhằm phát hiện, thu hút, lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức, đáp ứng vị trí lãnh đạo, quản lý cần bổ nhiệm. Qua đó, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch; bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan. Việc thi tuyển từng bước sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý tại Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Kỳ thi được yêu cầu bảo đảm tính khách quan, minh bạch, công khai, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh trong quá trình tổ chức triển khai thi tuyển lãnh đạo quản lý. Nội dung thi phải bám sát, phù hợp với yêu cẩu về chuyên môn, lãnh đạo, quản lý của từng vị trí thi tuyển; cách thức thi phải bảo đảm lựa chọn được người thực sự có đức, có tài, phù hợp với yêu câu công việc của từng vị trí bổ nhiệm.

Cuối năm 2018, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Bộ Chính trị về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương. Trước đó, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản, hướng dẫn việc tổ chức thi tuyển về chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý ở cấp vụ, cấp sở và cấp phòng. Đã có 14 Bộ, ngành và 22 địa phương đã đăng ký làm thí điểm. Bộ Nội vụ khuyến khích tất cả các Bộ, ngành, địa phương còn lại tiếp tục tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Chủ tịch Hội đồng thi tặng hoa khích lệ tinh thần các thí sinh dự thi hoàn thành tốt phần thi

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Chủ tịch Hội đồng thi đánh giá cao sự tự tin và bản lĩnh của toàn bộ thí sinh khi đăng ký tham gia thi tuyển. Bộ trưởng nhấn mạnh: việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng là chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị, góp phần phát hiện kịp thời và chọn đúng người có đức, có tài, không để lãng phí cán bộ, không để "chảy máu" chất xám, tránh được tình trạng chạy chức, chạy quyền và bổ nhiệm  những người thân quen và cũng là đột phá quan trọng trong công tác cán bộ.

Bộ trưởng cho biết, năm 2017 vừa qua, Bộ Nội vụ đã tổ chức thành công việc thi tuyển chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. Công tác thi tuyển được tổ chức chặt chẽ, công tâm, khách quan, trung thực, đảm bảo đúng quy định. Qua thi tuyển, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ có thêm cơ sở lựa chọn, bổ nhiệm những người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý; am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý bổ nhiệm. Từ đó tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Sau khi đăng tải thông tin thi tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, Hội đồng thi tuyển Bộ Nội vụ đã tiếp nhận tổng số 19 hồ sơ đăng ký dự thi. Trong đó có 17 hồ sơ dự thi của công chức được quy hoạch tại chỗ và 02 hồ sơ của công chức đơn vị khác thuộc Bộ Nội vụ. Quy trình, thủ tục tổ chức thi tuyển được thực hiện theo quy định tại Quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo (ban hành kèm theo Quyết định số 2631/QĐ-BNV ngày 06/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Tuy nhiên, sau khi thẩm định và báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ có 16 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo quy định. Hồ sơ của 16 ứng viên đủ điều kiện dự thi đều đầy đủ các văn bản, bằng cấp, chứng chỉ theo quy định tại Quy chế thi tuyển của Bộ Nội vụ. Tất cả 16 ứng viên dự thi đều đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Nội vụ.16 ứng cử viên nộp hồ sơ đều là cán bộ thuộc Bộ, không có ứng viên bên ngoài.Tại Lễ khai mạc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quốc Khánh, thành viên Hội đồng thi tuyển cho biết, đối tượng được đăng ký dự tuyển là  công chức, viên chức nằm trong quy hoạch ở các chức danh cùng cấp hoặc tương đương, nhưng không giới hạn trong phạm vi cơ quan, đơn vị đó mà mở ra bao gồm cán bộ, công chức, viên chức đã được quy hoạch ở các vị trí, chức vụ tương đương, đang làm việc trong cùng bộ, ban, ngành, địa phương nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định đã góp phần làm tăng tính cạnh tranh trong công tác tuyển chọn cán bộ. Công tác chuẩn bị nhân sự ứng tuyển, công tác tổ chức thi tuyển bảo đảm khách quan, công tâm, minh bạch, thực chất.

Sau một thời gian chuẩn bị, xây dựng đề án theo quy chế, các ứng viên đã nộp đề án về Tổ giúp việc đúng thời gian quy định. Các đề án được niêm phong trước sự chứng kiến của người dự thi và Tổ giúp việc; đề án được bảo mật tuyệt đối.

Ngày 19/04 vừa qua, các ứng viên dự thi đã trải qua vòng thi viết môn kiến thức chung, đây là phần thi để xem xét ứng viên đủ điều kiện tham dự phần thi trình bày đề án. Tuy nhiên, kỳ thi viết chỉ có 15 ứng viên, 1 người bị ốm nên không dự thi. Kết quả, 15 ứng viên đều có số điểm thi trên 50 điểm nên đủ điều kiện để tiếp tục tham dự thi trình bày đề án theo quy định tại Quy chế thi tuyển.

Danh sách các ứng viên tham gia phần thi trình bày đề án

Hội đồng thi tổ chức thi trình bày đề án, các ứng viên dự thi đã được bốc thăm 01 chủ đề riêng để viết đề án (trong thời gian 20 ngày). Tuy nhiên, đến thời điểm hết hạn nộp đề án, Tổ giúp việc nhận được đề án của 14 ứng viên, 01 ứng viên dự thi chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước không hoàn thành đề án để nộp đúng hạn nên không tham gia thi trình bày đề án. Đề án của từng người được Tổ giúp việc niêm phong và mở, bàn giao lại cho các thành viên Hội đồng 10 ngày trước ngày thi trình bày đề án.

Ứng viên dự thi vào chức danh Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ thi phần thi trình bày đề án. Các ứng viên trình bày đề án không quá 20 phút, hỏi và trả lời không quá 30 phút. Hội đồng thi hỏi mỗi câu không quá 1 phút, ứng viên trả lời 3 câu hỏi mỗi lần

Tại phần thi trình bày Đề án, người dự thi trải qua 02 phần thi là bảo vệ Đề án và trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng thi tuyển. Điểm số cuối cùng là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng. Người trúng tuyển là người có điểm thi cao nhất trong số người dự thi và phải đạt từ 50 điểm trở lên trên thang điểm 100.

Dự kiến, Hội đồng thi tuyển sẽ làm việc trong 02 ngày 15-16/5/2018. Sau khi có kết quả thi trình bày đề án, Ban Cán sự đảng Bộ sẽ bỏ phiếu biểu quyết để Bộ trưởng ký Quyết định bổ nhiệm ngay đối với những người trúng tuyển.

Quang cảnh Lễ khai mạc kỳ thi tuyển


Hoài Nga

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất