Đảng bộ Đăk Nông chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn

              

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cán bộ được luân chuyển, điều động, tháng 3-2014.

Trước được thực trạng đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (2010-2015), Tỉnh ủy Đăk Nông đã ban hành Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 10-8-2011 “Về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đội ngũ cán bộ, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu thực hiện Nghị quyết như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh một số giải pháp lớn về công tác tuyển chọn cán bộ nguồn; ban hành các chính sách về tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng; xây dựng, quy hoạch nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Qua đánh giá, nhận xét đội ngũ cán bộ từ các huyện, thị, các sở, ban, ngành, đến nay tỉnh đã tuyển chọn đưa vào quy hoạch được 318 cán bộ, trong đó nữ 106 đồng chí, cán bộ người dân tộc thiểu số 151 đồng chí; chuyên môn nghiệp vụ: tiến sĩ 1 đồng chí, đang đi nghiên cứu sinh 2 đồng chí; thạc sĩ 35 đồng chí, đang theo học thạc sĩ 79 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: cao cấp 85 đồng chí, trung cấp 48 đồng chí. Đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch được đào tạo chính quy, có năng lực thực tiễn, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, là lớp cán bộ kế cận của tỉnh trong tương lai.

Là một tỉnh cao nguyên, miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng Đăk Nông luôn chú trọng nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố trong tạo nguồn cán bộ chủ chốt. Tỉnh đã hợp đồng với Viện Đào tạo quốc tế - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh cử 33 cán bộ nguồn đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh để có điều kiện tham gia học thạc sỹ ở nước ngoài; đến nay đã có 18 đồng chí hoàn thành chương trình và tiếp tục tham gia đào tạo thạc sỹ thuộc các lĩnh vực mà tỉnh đang có nhu cầu. Ngoài ra, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp cùng với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 74 cán bộ nguồn, lớp thứ nhất với thời gian 6 tháng cho 41 đồng chí đã hoàn thành. Sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng thứ nhất, 21 đồng chí được luân chuyển về cơ sở để rèn luyện thông qua thực tiễn. Rút kinh nghiệm của lớp thứ nhất, đầu năm 2015, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp cùng với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức thực tiễn thứ hai cho 33 cán bộ nguồn với thời gian hơn 3 tháng, sau khi hoàn thành sẽ tiếp tục luân chuyển về cơ sở. Đến nay, số cán bộ được luân chuyển của lớp thứ nhất bước đầu đã phát huy được năng lực của mình, cùng với địa phương, cơ quan nơi luân chuyển phát huy vai trò, có nhiều đóng góp xây dựng địa phương, cơ quan, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo đánh giá năm 2014, có 129 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 41,61%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 179 đồng chí, chiếm 57,74%; hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,65%; có 19 trường hợp được các cấp các ngành trung ương khen thưởng, 37 trường hợp được cấp tỉnh khen thưởng… Năm 2014, tỉnh đưa 282 cán bộ nguồn vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp chiếm 88,70%, đã điều động, luân chuyển và bổ nhiệm được 65 đồng chí giữ các chức vụ từ phó chủ tịch huyện, thị xã, phó giám đốc các sở ngành cấp tỉnh trở lên; giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh trưởng, phó phòng ban và tương đương các sở, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã 48 đồng chí, chuẩn bị tốt cho nhân sự đại hội đảng sắp tới.

Để làm tốt hơn nữa công tác tạo nguồn cán bộ chủ chốt trong những năm tới, Tỉnh ủy Đăk Nông chú trọng thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể rà soát, bổ sung cán bộ vào nguồn quy hoạch, đồng thời xem xét, đánh giá để đưa số cán bộ trong nguồn không phát huy được năng lực sở trường ra khỏi quy hoạch.

Hai là, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và một số trường đại học để cử cán bộ nguồn đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Làm tốt khâu luân chuyển cán bộ nguồn về cơ sở để rèn luyện, nắm bắt thực tiễn, tạo đội ngũ kế cận, kịp thời bổ sung thay lớp cán bộ chủ chốt của tỉnh sắp đến tuổi nghỉ hưu.

Ba là, quan tâm chính sách hỗ trợ cho cán bộ nguồn như học phí, trang thiết bị làm việc, tạo điều kiện tốt cho cán bộ nguồn có cơ hội thử thách ở các vị trí công tác để rèn luyện trưởng thành trong thực tiễn. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những cán bộ trẻ có nhiều thành tích trong học tập, công tác.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất