Hà Nội đưa 96 học viên lớp cán bộ nguồn tổ chức về rèn luyện tại cơ sở

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa quyết định điều động 96 học viên vừa tốt nghiệp lớp đại học chính trị chuyên ngành tổ chức về công tác tại đảng ủy các xã, phường, thị trấn tại 30 quận, huyện, thị ủy trong thời gian 12 tháng, sau thời gian công tác tại cơ sở, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tổ chức xét tuyển để bổ nhiệm ngạch công chức, lựa chọn từ 5 - 10% học viên có thành tích học tập xuất sắc và phấn đấu rèn luyện tốt tại cơ sở để phân công công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và một số quận, huyện, thị ủy.

96 học viên, trong đó, có 62 học viên thuộc chỉ tiêu đào tạo của các quận, huyện, thị xã, 34 học viên thuộc chỉ tiêu của các ban đảng và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành khóa học"cử nhân chính trị chuyên ngành tổ chức" dưới sự liên kết giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy Hà Nội. Khóa học trong thời gian 2 năm, các học viên được đào tạo kiến thức về lý luận chính trị và quản lý hành chính nhà nước; bồi dưỡng phẩm chất, chuẩn mực đạo đức của con người mới Việt Nam theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành và một số kỹ năng trong thực thi công vụ, phù hợp với chức danh chuyên môn của đối tượng cán bộ, công chức nguồn. Các học viên cũng được bồi dưỡng kiến thức về Hà Nội học; quán triệt nội dung cơ bản của nghị quyết và các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội… Ngoài bằng cử nhân do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp, các học viên còn được Ban Thường vụ Thành ủy cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Đây là đợt thứ ba đưa học viên về các quận, huyện, thị ủy sau hai lớp cán bộ nguồn tuyên giáo và kiểm tra. Rút kinh nghiệm từ những đợt trước, các quận, huyện ủy xác định tạo điều kiện cho các học viên rèn luyện thực chất, nhất là trong phân công nhiệm vụ, giúp các đồng chí tham gia vào các công việc cụ thể về xây dựng Đảng, tham gia vào các quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp...

Vân Thu

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất