Bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III

Ngày 23-5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo lớp dự nguồn cán bộ cao cấp đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp dự nguồn cán bộ cao cấp tham dự.

Cùng dự có đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Thế Dương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III gồm 90 học viên. Đây là những cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng tín nhiệm, giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, bộ, ban, ngành ở Trung ương.

Thời gian học tập trung tại Học viện, các học viên được bổ sung, cập nhật có tính hệ thống những nghiên cứu mới về chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tình hình thế giới đương đại. Học viên được quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách đặt ra trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đồng thời, các học viên được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và những kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa học lãnh đạo. Lớp học đã đi tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ giữ vững quốc phòng, an ninh ở một số địa phương, tìm hiểu thêm bài học kinh nghiệm để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý; đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chúc mừng 90 đồng chí học viên tham dự lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III đã hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu. Đồng chí Lê Hồng Anh mong muốn các đồng chí học viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đồng thời nêu gương về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, xứng đáng với sự quan tâm, tin cậy của Đảng, Nhà nước. Các đồng chí học viên cần tiếp tục phát huy cao trách nhiệm của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất