Hà Nội quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.

Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả tình hình thực hiện quy hoạch cán bộ và Đề án rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là đề án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, được lấy ý kiến qua nhiều vòng. Trong đó, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, khách quan, vì sự phát triển chung của Thủ đô và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô trong tình hình mới, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét kỹ lưỡng, thảo luận sâu về các nội dung Đề án trên cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện tình hình đội ngũ cán bộ thành phố; cũng như bám sát vào cơ cấu nhân sự tại Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Đề án trình ra hội nghị lần này cũng được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn cán bộ theo các quy định của Trung ương, nhất là về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực thực tiễn, trách nhiệm nêu gương, không né tránh việc khó, đùn đẩy trách nhiệm. Đề án cũng bảo đảm có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đối với mỗi chức danh quy hoạch cán bộ của thành phố nhằm vừa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, lĩnh vực công tác, vừa bảo đảm tốt tính kế thừa cho những khóa tiếp theo. Quan điểm của Thành ủy Hà Nội về việc “không vì cơ cấu mà làm ảnh hưởng đến chất lượng quy hoạch cán bộ” cũng được thể hiện rõ.

Phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, phát huy tinh thần đoàn kết, khách quan, thống nhất vì sự phát triển chung của Thủ đô, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến bằng phiếu về Đề án rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Việc lựa chọn nhân sự để bổ sung quy hoạch là một bước chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ, giúp thành phố có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống và nâng cao trình độ, năng lực công tác trên các lĩnh vực cho đội ngũ này, phục vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

* Cùng ngày, thực hiện Hướng dẫn số 06/HD/BTCTW ngày 24-2-2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 5-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã thực hiện các bước của quy trình quy hoạch cán bộ: Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận, cho ý kiến và ghi phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận và quyết định Đề án bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Hải Lâm

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất