Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thái Nguyên đã tự chủ tài chính đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư. Ảnh: Tư liệu.

Xây dựng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Ứng dụng cho phép các đảng viên vừa tiếp cận nhanh chóng các văn bản, tài liệu, thông tin hoạt động của Đảng bộ tỉnh, vừa là nơi để đảng viên tự quản lý các thông tin cá nhân, tài liệu cũng như đóng góp ý kiến để xây dựng tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh.

Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử sử dụng được trên thiết bị di động (cho điện thoại android, điện thoại iOS) và trình duyệt tên miền: http://sotaydangvien.thainguyen.gov.vn. Ứng dụng dự kiến gồm 9 hạng mục với 120 chức năng với các công nghệ hiện đại. Giai đoạn 1 sẽ triển khai 4 hạng mục chính như sau: (1) Cổng thông tin về tin tức, sự kiện thời sự Đảng bộ, chính quyền tỉnh, huyện. Các chuyên đề, tin bài, hoạt động, chương trình, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của 16 đảng bộ trực thuộc triển khai đến đảng viên và người sử dụng. (2) Quản lý cá nhân: Quản lý thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản và đăng nhập hệ thống để sử dụng được tính năng của ứng dụng: Quản lý thông tin cá nhân, tra cứu tài liệu, văn kiện của Đảng trên ứng dụng, lưu trữ tài liệu, văn kiện vào kho lưu trữ cá nhân, xây dựng kế hoạch công tác cá nhân, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, hỏi đáp nghiệp vụ… (3) Kho văn kiện, tài liệu đảng: Hỗ trợ triển khai đến đảng viên tra cứu, nghiên cứu các văn kiện, tài liệu đảng các cấp, hỗ trợ tải và lưu trữ về máy để sử dụng. (4) Góp ý, kiến nghị: Đảng viên đóng góp ý kiến, kiến nghị hoặc hỏi đáp nghiệp vụ, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và trả lời đầy đủ, kịp thời.

Giai đoạn 2 sẽ xây dựng thêm 5 hạng mục: (1) Quản lý hệ thống tổ chức đảng: Cho phép quản lý hơn 5.000 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. (2) Quản lý công việc: Triển khai các nhiệm vụ xuyên suốt từ Tỉnh ủy đến các đảng bộ trực thuộc, chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc và đảng viên. (3) Khảo sát, học tập nghị quyết: Hỗ trợ các tổ chức đảng triển khai các cuộc khảo sát, lấy ý kiến, triển khai học tập nghị quyết và đánh giá kết quả học tập nghị quyết đến các đảng viên. (4) Trợ lý ảo: Ứng dụng công nghệ máy học hỗ trợ đảng viên tra cứu, hỏi đáp các nghiệp vụ hoặc văn kiện của Đảng được trả lời tự động. (5) Trao đổi, tra cứu: Hỗ trợ đảng viên trao đổi các thông tin theo nhóm cũng như tra cứu thông tin đảng viên khác.

Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử sử dụng 2 công nghệ và có khả năng mở rộng, nâng cấp các tính năng và tích hợp các công nghệ hiện đại như: trí tuệ nhân tạo, máy học… trong những giai đoạn tiếp theo phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu chung của Tỉnh ủy, bao gồm: Công nghệ chuyển đổi văn bản phần trang tin và kho tài liệu sang giọng nói để đọc văn bản, thông tin; Công nghệ xác thực định danh người dùng qua Thẻ đảng viên và nhận diện khuôn mặt (công nghệ eKYC). Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử dự kiến triển khai đến đảng viên sử dụng sớm nhất từ tháng 12-2021.

Phần mềm quản lý cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý

Phần mềm sau khi được xây dựng có vai trò hỗ trợ cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là trong tạo lập các báo cáo, các dự báo nhanh chóng và hiệu quả; quản lý, giám sát đối với công tác cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý (khoảng 600 cán bộ); đồng thời, hỗ trợ Thường trực Tỉnh ủy trong công tác quản lý cán bộ. Phần mềm được thiết kế xây dựng trên mô hình 3 lớp, tầng giao diện, tầng ứng dụng, tầng cơ sở dữ liệu; cho phép đăng ký người sử dụng, phân quyền truy nhập khai thác thông tin. Việc phân quyền đến từng chức năng sử dụng, khai thác thông tin của phần mềm.

Phần mềm quản lý cán bộ diện BTV Tỉnh uỷ quản lý cung cấp chức năng quản trị phần mềm với các khả năng như: Quản lý theo nhóm và cá nhân, giám sát các hoạt động truy nhập, ghi log, theo dõi việc cập nhật và chỉnh sửa dữ liệu trong phần mềm. Cấu hình hạ tầng máy chủ, máy trạm và dung lượng đường truyền đảm bảo khả năng khai thác vận hành các phần mềm ứng dụng. Hệ thống máy chủ vận hành ở Ban Tổ chức Tỉnh uỷ được phân chia tách biệt các vùng dịch vụ, ứng dụng,… để đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình vận hành khai thác.

Với những giải pháp thiết thực, cụ thể nêu trên, thời gian tới Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên sẽ triển khai, quán triệt kịp thời các nghị quyết, văn kiện, tài liệu của Đảng đến toàn thể đảng viên, nâng cao chất lượng TCCSĐ, đảng viên và công tác quản lý cán bộ nền nếp, khoa học, hiệu quả hơn; qua đó giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt công tác tổ chức xây dựng Đảng trong cả nhiệm kỳ và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất