Phát huy vai trò của người cao tuổi ở Tân Khánh Đông (TX Sa Đéc, Đồng Tháp)

Thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW, ngày 27-7-1995 của Ban Bí thư (khoá VII) “Về chăm sóc người cao tuổi”, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, Ban Chấp hành Hội người cao tuổi (NCT) xã Tân Khánh Đông (TX. Sa Đéc, Đồng Tháp) đã chú trọng phát huy vai trò to lớn của NCT, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị xây dựng địa phương.

Trong thư gửi các cụ phụ lão cả nước vào tháng 6-1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trách nhiệm của các cụ phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ của đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gầy dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão góp sức. Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng, phụ lão làm nhân dân làm theo”. Người cao tuổi là một lực lượng to lớn trong xã hội, luôn gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Hiện xã Tân Khánh Đông có tổng số 1.748 NCT (60 tuổi trở lên), chiếm 10,5% dân số toàn xã; gần 1.300 hộ có NCT, chiếm 32,2% tổng số hộ của xã. NCT là cây cao bóng cả, tấm gương sáng trong dòng họ và xóm ấp. Nhiều năm qua, Hội NCT xã đã có nhiều việc làm thiết thực, trong đó nổi bật là xây dựng mô hình “Gia đình người cao tuổi không vi phạm phát luật”, tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ, người thân thực hiện pháp luật, góp phần tạo ra môi trường xã hội ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NCT trong mỗi hộ gia đình luôn quan tâm tìm hiểu nội dung việc đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm do chính quyền, mặt trận Tổ quốc và công an xã phát động; tìm hiểu chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gương mẫu, tích cực vận động, giáo dục con cháu cùng thực hiện tốt. NCT trong xã cũng thường xuyên quan tâm theo dõi, quản lý con em trong hộ gia đình. Nhắc nhở, góp ý, dạy dỗ con cháu khi có những hiện tượng và hành vi thiếu đạo đức, kém văn hoá trong cuộc sống hằng ngày, biết sống tốt với gia đình, dòng họ, làng xóm, khu phố. Nhắc nhở con cháu không sử dụng ma tuý, không có hành vi bạo lực, không làm ăn phi pháp, gian dối, không sa vào các tệ nạn xã hội…

Khi trong hộ gia đình, dòng họ, hoặc lối xóm có người vi phạm pháp luật, NCT dựa vào uy tín và kinh nghiệm sống của mình, vận động, cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi, vận động họ tự thú, sửa chữa lỗi lầm để hoà nhập với gia đình và cộng đồng. NCT trong mỗi hộ gia đình ở Tân Khánh Đông luôn có tinh thần đấu tranh hoặc tham gia giải quyết những mâu thuẫn, những sai trái, bênh vực lẽ phải, không bàng quan, vô trách nhiệm trước những hiện tượng đó, báo cáo với chính quyền để xử lý kịp thời. Những việc làm trên được lồng ghép vào 5 nội dung thi đua “Tuổi cao – gương sáng” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, thực hiện hàng ngày của NCT và hộ gia đình NCT trong toàn xã.

Tuy nhiên, các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT, có nơi, có lúc chưa kịp thời; phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" chưa thường xuyên, việc vận dụng thực hiện phong trào còn rập khuôn.

Để khắc phục những hạn chế, phát huy hơn nữa vai trò NCT trong gia đình và xã hội, thời gian tới, Hội NCT xã Tân Khánh Đông tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tạo ra sự chuyển biến mới trong công tác xây dựng hội vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng", hiến kế, hiến công vì quê hương, đất nước. Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu là lấy nội dung thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" làm mục tiêu phấn đấu, lấy chi hội, tổ hội và câu lạc bộ làm địa bàn hoạt động, lấy hội viên người cao tuổi làm trung tâm để tổ chức thực hiện.

Cấp ủy đảng lãnh đạo nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, giúp NCT được hưởng thụ các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động phát huy vai trò NCT ở từng xóm, ấp; giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Khai thác, phát huy các nguồn lực nội sinh của tổ chức Hội và lớp NCT, nguồn lực Nhà nước, nguồn lực xã hội để tạo sức mạnh tổng hợp và là động lực thúc đẩy xây dựng và phát triển hội vững mạnh toàn diện.

Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có ổn định bền vững thì xã hội mới phát triển phồn vinh. Ngày nay, lớp NCT đang ngày càng khẳng định, chứng tỏ vai trò, vị trí của mình trong mô hình gia đình hiện đại. Chăm lo, quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất của lớp NCT là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền. Đó cũng là nét đạo lý văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cần được giữ gìn và không ngừng phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất