Thành ủy Bắc Ninh lãnh đạo chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND TP. Bắc Ninh được bầu 39 đại biểu, tăng 2 đại biểu so với nhiệm kỳ trước; HĐND cấp xã, phường 488 đại biểu. Với đặc thù là trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh, cử tri thành phố có trình độ dân trí khá cao, thuận lợi cho việc lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Để bảo đảm các ứng viên tham gia có đủ đức, đủ tài, đủ uy tín, được cử tri tín nhiệm bầu vào cơ quan lập pháp cao nhất ở địa phương, Uỷ ban Bầu cử thành phố đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thành uỷ, Phòng Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và cấp cơ sở rà soát kỹ đội ngũ cán bộ trong quy hoạch chức danh ở địa phương để lựa chọn ra những người ưu tú nhất đưa vào danh sách.

Chủ trương chung của thành phố trong việc lựa chọn nhân sự là người ứng cử đại biểu HĐND phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Điều 7, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các tiêu chuẩn, điều kiện do Trung ương quy định. Uỷ ban Bầu cử thành phố yêu cầu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố đang công tác ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phải đủ tuổi để công tác, ít nhất đến hết nhiệm kỳ 2016-2021. Không giới thiệu và đưa vào danh sách bầu cử đại biểu HĐND thành phố đối với những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra có dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3-7-2007 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Cương quyết không đưa vào danh sách những người có vợ (chồng), con đang bị cơ quan pháp luật khởi tố, truy tố, tạm giam; đang trong thời hạn thi hành bản án hình sự hoặc đã thi hành xong bản án hình sự nhưng chưa được xoá án tích; đang mắc các tệ nạn xã hội được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phát hiện, xử lý; qua thẩm tra, xác minh kết luận có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu lợi bất chính.

Đến nay, Uỷ ban Bầu cử TP. Bắc Ninh đã hiệp thương và cơ bản lựa chọn thành phần tham gia ứng cử HĐND cấp thành phố là 65 người, gấp 1,67 lần so với số chính thức ứng cử, trong đó 38,46% là nữ; cấp xã là 820 người, gấp 1,68 lần số người chính thức ứng cử, trong đó, nữ chiếm 36,83%... Sau khi hoàn thành hiệp thương bước 1, Uỷ ban Bầu cử thành phố đang chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các chương trình, kế hoạch phân bổ cụ thể cho các địa phương, đơn vị để tiến hành những bước tiếp theo. Quá trình triển khai, thành phố tiếp nhận đơn thư, khiếu kiện, tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng những trường hợp bị tố cáo hoặc phản ánh để có hướng giải quyết kịp thời.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất