Kết nạp đảng viên là người Hoa ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Chi bộ 11 – Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới.

Cụ thể, ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở xem xét, quyết định kết nạp đảng đối với 705 trường hợp quần chúng là người Hoa bảo đảm điều kiện “gia đình sinh sống từ 3 đời trở lên ở Việt Nam” theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. 250 trường hợp chưa bảo đảm điều kiện “gia đình sinh sống từ 3 đời trở lên ở Việt Nam” được tập thể ban thường vụ câp ủy thống nhất với đơn vị đồng ý việc kết nạp (trong tổng số 304 trường hợp được 39 đơn vị đề nghị, chiếm tỷ lệ 82,23%). Trong 250 trường hợp được kết nạp có 34 trường hợp chuyển sinh hoạt đảng đến các đảng bộ trong Thành phố và 1 trường hợp chuyển đến đảng bộ ngoài Thành phố.

Nhìn chung, qua quá trình thực hiện, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở quán triệt, lãnh đạo thực hiện đúng quan điểm về kết nạp đảng viên là người Hoa; thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định. Các đảng viên là người Hoa được kết nạp vào Đảng, đặc biệt là các trường hợp thuộc diện phải xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy) đều là những quần chúng ưu tú, phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao (tỷ lệ những đảng viên này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng cao chiếm từ 7,84% đến 12,69%).

Sau khi được kết nạp đảng, nhiều đồng chí được tin tưởng giao thêm nhiệm vụ và giữ chức vụ trong Đảng, chính quyền và đoàn thể; được quần chúng, nhất là người Hoa tin tưởng, tín nhiệm, phát huy được vai trò vận động quần chúng là người Hoa thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn Thành phố ngày càng được củng cố, mở rộng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất