Phát triển đảng viên trẻ ở Đảng bộ TP. Quy Nhơn
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Công an TP. Quy Nhơn.

Đảng bộ TP. Quy Nhơn hiện có hơn 11.000 đảng viên, trong đó lực lượng đảng viên trẻ từ 35 tuổi trở xuống có hơn 2.100 đồng chí, chiếm tỷ lệ gần 19%, số đảng viên từ 36 đến dưới 60 tuổi có hơn 5.200 đồng chí, chiếm tỷ lệ hơn 46%, còn lại là số đảng viên hưu trí, mất sức chiếm tỷ lệ khoảng 35%. Đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP. Quy Nhơn có nguy cơ già hóa nếu không bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ.

Giải pháp phát triển đảng viên trẻ.

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng

Phải xác định phát triển đảng viên là một trong những nội dung căn bản trong xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng. Các chi bộ, đảng bộ cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để khẳng định được vai trò lãnh đạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, mỗi đảng viên phải là tấm gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức và lối sống, để đoàn viên, thanh niên nhận thức đúng, hiểu sâu sắc, tự hào về Đảng, có động cơ phấn đấu vào Đảng. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút quần chúng tham gia sinh hoạt, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên cống hiến, qua đó bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Một trong những giải pháp có tính bền vững, lâu dài để tạo nguồn kết nạp đảng viên trẻ là quan tâm tạo việc làm tại chỗ cho lực lượng lao động trẻ để họ yên tâm sản xuất, gắn bó với quê hương. Qua tìm hiểu thực tế, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy, nhiều sinh viên sau khi ra trường không về quê do không tìm được việc làm. Nhiều thanh niên ở địa phương cũng tìm kiếm cơ hội việc làm ở các khu công nghiệp, khu chế xuất trong và ngoài tỉnh, số ít làm việc tại cơ sở sản xuất ở địa phương. Điểm chung của họ là lo phát triển kinh tế, lo có thu nhập ổn định, chưa quan tâm phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của Đảng. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy xác định phải gắn công tác phát triển đảng viên với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tạo việc làm cho lực lượng thanh niên để họ gắn bó lâu dài với địa phương; quan tâm, tạo điều kiện và thường xuyên kiến nghị với tỉnh có những cơ chế, chính sách ưu đãi giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp như hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tạo việc làm cho lao động trẻ tại địa phương. Trong thời gian qua, các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố cũng đã quan tâm, đẩy mạnh phát triển phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, vận động thanh niên tham gia phát triển kinh tế.

Chăm lo giáo dục, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các em học sinh

Một giải pháp thiết thực nữa là chăm lo giáo dục, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các em học sinh giỏi tại chi bộ các trường THPT trên địa bàn, để khi các em đủ 18 tuổi và đạt các tiêu chí do Ban Thường vụ Thành ủy đề ra sẽ xem xét kết nạp vào Đảng, đây là nguồn đảng viên vừa trẻ, vừa có trình độ.

Trước thực tế công tác phát triển đảng viên của thành phố thời gian qua đứng trước khó khăn: nhiều quần chúng trẻ trong lực lượng dân quân, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, người hoạt động thôn, khu phố… chưa tốt nghiệp hết bậc THCS nên không đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng. Bên cạnh đó, nhiều quần chúng ưu tú vì điều kiện công tác, môi trường làm việc không thể tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng vào các ngày hành chính. Vì vậy, Thành ủy Quy Nhơn đã chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức hệ THCS cho các đối tượng nói trên; chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần để các quần chúng này có điều kiện tham gia học tập thuận lợi hơn. Tuy nhiên, trong công tác kết nạp đảng viên, Thành ủy xác định và chỉ đạo các cấp ủy không chạy theo số lượng mà phải coi trọng chất lượng ngay từ khâu tạo nguồn, bồi dưỡng, giác ngộ nhận thức về Đảng đến khi bồi dưỡng quần chúng trở thành đảng viên.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, Thành ủy đã xây dựng Đề án số 01-ĐA/TU ngày 3-8-2011 về “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Quy Nhơn đến năm 2020”. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã luôn quan tâm làm tốt công tác luân chuyển cán bộ trẻ nhằm đào tạo kỹ năng công tác, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ trẻ. Từ năm 2012 đến nay, Thành ủy đã luân chuyển 4 cán bộ trẻ; đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu 12 cán bộ trẻ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể. Hằng năm, thành phố Quy Nhơn đã dành một phần ngân sách thỏa đáng để đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, cán bộ trẻ có năng lực.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, công tác kết nạp đảng viên trẻ ở TP. Quy Nhơn đã có kết quả tích cực. Bình quân tuổi đảng viên được kết nạp giảm dần hằng năm. Năm 2016, bình quân tuổi đảng viên được kết nạp là 31,6 tuổi, năm 2017 là 31 tuổi và năm 2018 là 30 tuổi. Qua đó, độ tuổi bình quân của đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP. Quy Nhơn cũng giảm dần từ 52,8 (năm 2016) xuống còn 52,5 tuổi (năm 2018.

Còn đó những khó khăn

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trẻ vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức:

Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm, chú trọng đúng mức đến công tác thu hút và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trẻ. Một số đảng viên ít gần gũi với thanh niên, chưa tích cực với công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên.

Một bộ phận không nhỏ thanh niên sống thiếu lý tưởng, thực dụng, ham hưởng thụ, nhận thức chính trị còn hạn chế, không có ý thức tham gia các tổ chức chính trị - xã hội, không muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng, dễ bị lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

Vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên còn gặp nhiều khó khăn, mặt khác tác động của mặt trái trong đời sống xã hội, nhất là những thông tin xấu, không đúng lan truyền trên mạng xã hội, làm giảm niềm tin của thanh niên đối với Đảng.

Một số cán bộ, đảng viên trẻ chưa nhận thức đầy đủ, chưa thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên dẫn đến chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao. Công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng của đảng viên trẻ còn hạn chế, đa số còn ngại tham gia phát biểu trong sinh hoạt chi bộ, có hiện tượng nể nang, ngại va chạm.

Các tổ chức đoàn thể chưa thực sự chủ động bồi dưỡng, nâng cao chất lượng quần chúng ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng.

Đây là những vấn đề đặt ra đối với các tổ chức đảng. Giải những “bài toán” này là trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp ở Quy Nhơn nhằm tiếp tục trẻ hóa và nâng cao chất lượng đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất