Trường Đại học Y Dược Hải Phòng: Nhiều giải pháp phát triển đảng viên
Chi bộ Sinh viên dài hạn Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn chỉ đạo các cấp ủy chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn phát triển đảng viên trong đội ngũ giảng viên trẻ, sinh viên nhằm từng bước nâng cao số lượng, chất lượng và trẻ hóa đảng viên.    

Số lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường lớn (6.848 người, không bao gồm học viên sau đại học). Đây là nguồn quần chúng khá dồi dào để Đảng bộ Nhà trường tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng kết nạp đảng. Đoàn Thanh niên Nhà trường là một điểm sáng trong các phong trào hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, khám chữa bệnh miễn phí… của thành phố Hải Phòng. Vì thế, công tác đoàn – hội đã thu hút được nhiều sinh viên tham gia, từ đó có cơ sở để các chi đoàn lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú trong việc phát triển đảng viên.    

Hằng năm, Đảng bộ Nhà trường phối kết hợp với Trung tâm thông tin Công tác tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, Ngô Quyền để mở các lớp nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú tiêu biểu, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên mới. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng, ban hành hướng dẫn quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức trong toàn đảng bộ và đăng trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường, giúp cho các chi bộ triển khai, thực hiện có hiệu quả và giảm bớt thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho đoàn viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của công tác này, tạo động lực mạnh mẽ cho các đoàn viên thanh niên lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, hăng say học tập lao động, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống để sớm được đứng trong hành ngũ của Đảng.

Quy trình phát triển đảng viên được Đảng bộ theo dõi sát sao, chặt chẽ qua việc các chi đoàn, công đoàn báo cáo về số lượng các đoàn viên, công đoàn viên (gọi chung là quần chúng) ưu tú đủ điều kiện được giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp theo dõi các chi bộ đề nghị các cấp ủy giao nhiệm vụ cho các quần chúng ưu tú để thử thách và ban hành nghị quyết phân công đảng viên chính thức, chi đoàn cơ sở giúp đỡ những quần chúng phấn đấu vào Đảng. Công việc này được tiến hành một cách nghiêm túc, công khai tại các chi bộ. Đảng bộ Nhà trường đã xây dựng tiêu chuẩn người vào Đảng phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường như: Phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong sinh hoạt lành mạnh. Qua hoạt động thực tiễn, quần chúng thật sự ưu tú, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao, tích cực tham gia các phong trào của nhà trường, công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên … , được quần chúng trong đơn vị tín nhiệm. Cụ thể, đối với cán bộ, viên chức, ngoài tiêu chuẩn về đạo đức còn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên; là giảng viên phải có công trình nghiên cứu khoa học trong năm; giảng viên trẻ cần phải đạt trình độ chuẩn (thạc sỹ) trở lên. Tích cực tham gia và động viên cổ vũ mọi người tham gia các phong trào trong nhà trường: bình giảng, nghiên cứu khoa học… và các công tác xã hội khác. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Được sự tín nhiệm cao của quần chúng, phải được ít nhất 70% số người trong đơn vị (công đoàn, chi đoàn…) đồng ý giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Với sinh viên, ngoài tiêu chuẩn đạo đức, người vào Đảng phải có thời gian học tập tại trường ít nhất 2 năm đối với quần chúng chưa tham dự lớp nhận thức về Đảng; đối với các quần chúng đã tham sự lớp nhận thức về Đảng tại địa phương, cơ quan cũ (giấy chứng nhận nhận thức về Đảng còn thời hạn) phải có kết quả học tập của 1 năm. Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, có điểm trung bình trong học tập các năm phải từ 7.0 trở lên, không có điểm dưới 5 trong 2 học kỳ gần nhất (đối với sinh viên, học theo niên chế). Riêng đối với cán bộ lớp (lớp trưởng, lớp phó, bí thư, phó bí thư chi đoàn, các đồng chí là chủ tịch các câu lạc bộ, ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường) có điểm trung bình học tập các năm phải từ 6.75 trở lên, không có điểm dưới 5 trong 2 học kỳ gần nhất (đối với sinh viên học theo niên chế); tích cực tham gia các công tác đoàn, hội và các hoạt động của lớp. Tích cực tham gia, động viên, cổ vũ mọi người trong lớp, chi đoàn tham gia các phong trào của nhà trường và các công tác xã hội khác. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế học tập, tích cực đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong học tập, thi cử. Được sự tín nhiệm cao của quần chúng, phải ít nhất 70% số người trong đơn vị (lớp, chi đoàn…) đồng ý giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Nhờ vậy, công tác phát triển đảng viên được thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong công tác nghiệp vụ đảng viên, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ thực hiện tốt các quy định, đặc biệt là cập nhật những điểm mới trong quy định 29, 30 của Điều lệ Đảng, công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, hồ sơ đảng viên, quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, huy hiệu đảng... Hằng năm, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ trường đều vượt chỉ tiêu Thành ủy giao. Vì thế, Đảng bộ trường luôn là đơn vị được tuyên dương, khen thưởng. Năm 2017, Đảng bộ Nhà trường kết nạp được 87 đảng viên, năm 2018 là 68 đảng viên.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như các đồng chí trong đảng ủy đều giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ lãnh đạo của Nhà trường nên thường phải kiêm nhiệm nhiều việc, do vậy nghiệp vụ công tác đảng chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực lãnh đạo của chi ủy, nhất là vai trò của bí thư một số chi bộ sinh viên chuyên tu mới tham gia lần đầu còn hạn chế.

Đặc thù của sinh viên trường y là thường xuyên phải học lâm sàng và trực tại bệnh viện nên hầu hết sinh viên đều có kết quả học tập cao nhưng không có thời gian công tác đoàn, hội và ngược lại, vì vậy việc đáp ứng đủ các tiêu chuẩn nêu trên tương đối khó khăn.

Phần lớn các chi bộ khối phòng, ban là những cán bộ đã được tuyển dụng và làm việc tại trường lâu năm, một số đơn vị có đảng viên chiếm 90%, thêm vào đó, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về tinh gọn biên chế, do đó trong thời gian tới Nhà trường không tuyển mới cán bộ khối phòng, ban nên sẽ hết nguồn để phát triển đảng viên ở khối này…

Số lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường tham gia giảng dạy và học tập tại nhiều bệnh viện khác nhau trên địa bàn thành phố, bác sỹ phải trực ca nên còn gặp khó khăn trong công tác theo dõi, bồi dưỡng phát triển đảng viên. Số lượng quần chúng là sinh viên đông, chiếm số lượng lớn, tuy nhiên khi tham gia lớp học nhận thức về Đảng thường là các sinh viên những năm cuối nên còn ít cơ hội được kết nạp vào Đảng tại trường. Bên cạnh đó, có những sinh viên tích cực tham gia công tác đoàn – hội nhưng lại không có điểm trung bình học tập đủ tiêu chuẩn để kết nạp đảng…

Vượt lên những khó khăn, công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ Nhà trường luôn đạt nhiều kết quả bởi Đảng ủy Nhà trường đã đề ra những giải pháp phù hợp như:

Chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tham gia tích cực các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để giới thiệu những quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng. Trong đó, chú ý đội ngũ sinh viên, thanh niên có bản lĩnh, có tri thức nhằm đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo hình thức, số lượng, đặc biệt chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng viên.

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng là một nhiệm vụ trọng tâm. Đảng bộ không ngừng tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nhất là đội ngũ sinh viên qua các hoạt động tập thể nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phát huy vai trò gương mẫu, tiền phong của đoàn viên thanh niên và cán bộ giảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Nhà trường đề ra kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế của từng chi bộ, gắn công tác phát triển đảng viên với việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chỉ đạo chặt chẽ, giao trách nhiệm cho từng chi bộ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong từng quý, từng năm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất