Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đổi mới hệ thống chính trị

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đổi mới hệ thống chính trị là tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Giai đoạn này là thời cơ thuận lợi, với những điều kiện chín muồi để Việt Nam đổi mới hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Hải Dương - Thành Đông sẽ vươn mình lớn mạnh!

Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc (người ngồi đầu dãy bên trái) làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương.

Giải pháp nào để Dự án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia thực thi hiệu quả?

Nhiều vấn đề được đặt ra trong Quyết định 412/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31-3-2022 bao trùm lên chính sách vĩ mô và liên quan đến kinh tế tài chính, ngân hàng và thị trường chứng khoán trong bối cảnh Việt Nam và thế giới gặp nhiều khó khăn để duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế như kỳ vọng của các nghị quyết do Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước ra sức tung ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc những thành quả cách mạng của Việt Nam. Một trong những vấn đề được các thế lực thù địch tập trung chống phá, xuyên tạc nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là mạng xã hội về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta.

Suy nghĩ về việc học và làm theo Bác

Việc học tập và làm theo Bác Hồ là nghĩa vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam trong suốt cả cuộc đời.

Niềm tin và hy vọng

Những tin vui cuối năm 2021 về phục hồi nền kinh tế cùng những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực như những tia nắng ấm xua đi giá lạnh mùa Đông chào đón Xuân về.

Giải pháp cho kinh tế Việt Nam năm 2022!

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV bế mạc sáng ngày 13-11-2021 đưa ra nhiều kế sách phát triển cho đất nước năm 2022, những nghị quyết, kế hoạch bao trùm lên nhiều vấn đề, từ an sinh xã hội, an ninh lương thực, an ninh năng lượng và an ninh-quốc phòng… cho năm tới và những năm kế tiếp. Bài viết của tác giả - doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc - Việt kiều Ca-na-đa với góc nhìn về phát triển kinh tế Việt Nam năm 2022, tiếp theo đến năm 2025 hết nhiệm kỳ này và chu kỳ một vòng quay ngắn hạn của Việt Nam. Cách nhìn này có sự khác biệt với đánh giá và kết luận của Quốc hội, Chính phủ đã đưa ra cho năm 2022 và những năm kế tiếp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất