Diễn đàn sinh hoạt chi bộ - Cách làm mới nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Quảng Trị
Không khí thảo luận tại một Diễn đàn sinh hoạt chi bộ ở Trường THPT Chu Văn An (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị)

Một số kết quả

Sau khi Kế hoạch 47 của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể cho các TCCSĐ triển khai thực hiện diễn đàn. 16/16 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã chọn chi bộ chỉ đạo điểm theo các loại hình TCCSĐ. Hầu hết các đảng bộ trực thuộc chọn 03 chi bộ tổ chức điểm, riêng Huyện ủy Hướng Hóa chọn 15 đơn vị, Huyện ủy Cam Lộ, Thành ủy Đông Hà chọn 5 đơn vị. Tính đến ngày  20-6-2017, có 54 chi bộ triển khai Diễn đàn điểm trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Rút kinh nghiệm đợt tổ chức Diễn đàn điểm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU ngày 17-7-2017 nêu rõ các bước tiến hành Diễn đàn, đưa kết quả Diễn đàn vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Trên cơ sở đó, các đảng ủy cơ sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ khá kỹ lưỡng về nội dung và hình thức tổ chức, từ trang trí, hội trường, khách mời... Đầu tháng 8-2017, Diễn đàn sinh hoạt chi bộ được triển khai trong toàn tỉnh. Đến tháng 12-2017, hầu hết các TCCSĐ, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức Diễn đàn. Các chi bộ đăng ký trước thời gian tổ chức để Đảng ủy phân công các đồng chí trong ban thường vụ, UBND, đại diện các ban đảng, văn phòng cấp ủy, chuyên viên về trực tiếp dự và tham gia góp ý về nội dung, chương trình. Sau khi kết thúc Diễn đàn, các cấp ủy đã cùng nhau hội ý, tổng hợp ý kiến, xây dựng dự thảo nghị quyết hoặc kết luận để đưa ra buổi sinh hoạt chi bộ tháng tới và tổ chức thực hiện. Các ý kiến tham gia tại Diễn đàn tập trung thảo luận 5-6 biểu hiện thường gặp về sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trung bình mỗi chi bộ có 80% ý kiến, có những biểu hiện đảng viên tham gia 10 lượt ý kiến. Trong đó tập trung vào các biểu hiện thuộc 2 nhóm: suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Thông qua Diễn đàn, có nhiều vấn đề được đảng viên chất vấn, tranh luận, từ đó đề xuất nhiều giải pháp khắc phục.

Qua tổng hợp ý kiến thảo luận, liên hệ của đảng viên, nổi lên những vấn đề cơ bản như: ngại bồi dưỡng, nghiên cứu về lý luận chính trị; thực hiện tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, thảo luận xuôi chiều; học tập nghị quyết chưa nghiêm túc; biểu hiện bàng quang, thờ ơ trước những sự việc bức xúc; hop không phát biểu nhưng bàn tán ngoài cuộc họp. Nhiều đảng viên ở khu dân cư đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong phát huy vai trò của cấp ủy chi bộ, một số cán bộ thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và tham gia các phong trào. Đối với chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phần tự liên hệ đã thẳng thắn chỉ ra tình trạng lãng phí trong sử dụng tài sản công, giờ giấc làm việc. Đối với chi bộ trong lực lượng vũ trang, các đảng viên thẳng thắn chỉ ra các biểu hiện về chính trị tư tưởng, có sự so sánh về sự thua thiệt giữa quân nhân với cán bộ, còn cán bộ tha hóa, cờ bạc, rượu chè, nhận hối lộ.

Sau khi chỉ ra các biểu hiện, chi bộ và đảng viên đều đề ra những giải pháp cụ thể để cấp ủy xem xét, đưa vào kế hoạch khắc phục sau Diễn đàn. Sau Diễn đàn, hầu hết các chi bộ đều tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở ý kiến đề xuất của đảng viên, nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý cán bộ, đảng viên để đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các chi bộ đã xây dựng kế hoạch hoặc ban hành nghị quyết chuyên đề để khắc phục những biểu hiện mà Diễn đàn đã nhận diện.

Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, cấp ủy các chi bộ đã tổ chức rà soát, đánh giá kế hoạch khắc phục, sửa chữa những biểu hiện của cán bộ, đảng viên đã được nhận diện trong Diễn đàn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc gắn trách nhiệm “tự soi, tự sửa”  của đảng viên vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng được thực hiện thường xuyên, liên tục, có sự giám sát, kiểm tra của chi ủy và có góp ý đánh giá, kiểm điểm qua các buổi sinh hoạt định kỳ.

Việc tổ chức Diễn đàn đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức tập thể cấp ủy chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên, tạo được môi trường sinh hoạt đảng dân chủ, thẳng thắn, để mỗi đảng viên tự giác soi mình, thảo luận, trao đổi, không nặng về phê bình, chỉ trích nhau, tạo được sự đồng thuận và quyết tâm của đảng viên trong việc đưa Nghị quyết Trung ương vào cuộc sống. Đây là hình thức sinh hoạt đem lại không khí mới trong sinh hoạt đảng, được cán bộ, đảng viên đồng tình, đánh giá cao, là một bước đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong Đảng. Góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, tính chiến đấu của đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Diễn đàn cũng đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong hành động của mỗi TCCSĐ và mỗi đảng viên. Sau Diễn đàn, mỗi cấp ủy chi bộ đã nhìn nhận lại sự lãnh đạo, quản lý của chi bộ, từ đó triển khai các giải pháp đã đề ra để quản lý, giáo dục đảng viên tốt hơn. Các đồng chí cấp ủy đã tổ chức nhiều buổi đối thoại với nhân dân để lắng nghe, đồng thời giải quyết các bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nghiêm túc trong đánh giá chất lượng chi bộ, khắc phục bệnh thành tích. Đối với cá nhân mỗi đảng viên, thay đổi rõ nét nhất là về tinh thần, thái độ tham gia học tập lý luận chính trị, trách nhiệm với công việc, ý thức phục vụ nhân dân. Một số đơn vị thực hiện cải cách hành chính, hoàn thành các thủ tục đúng thời gian quy định.

Kinh nghiệm

Để Diễn đàn được tổ chức thành công, đồng chí bí thư chi bộ phải là người có năng lực, điều hành chủ động, linh hoạt, có định hướng, gợi mở các ý kiến phát biểu, trao đổi có trọng tâm, trọng điểm, giải đáp, tiếp thu trên tinh thần cầu thị. Nội dung thảo luận phong phú, gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị để thu hút nhiều đảng viên bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, tâm tư.

Cần nhận thức việc tổ chức Diễn đàn là để góp ý trên tinh thần xây dựng, đoàn kết thẳng thắn, chân tình, không lợi dụng để chỉ trích nhau. Vi phạm của chi bộ, đảng viên ở những biểu hiện nào cần phải được chỉ rõ bằng những dẫn chứng, lập luận cụ thể. Cần phải phát huy vai trò của đảng viên trong tự liên hệ, tránh rụt rè, ngại va chạm.

Chi ủy cần có nghị quyết chuyên đề hoặc kế hoạch khắc phục cụ thể, giải pháp đề ra phải thiết thực, dễ thực hiện và có phân công kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của đảng viên, gắn kết quả tự soi, tự sửa của đảng viên vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và có động viên nhắc nhở, phê bình đảng viên không rèn luyện tốt.

Sau hơn một năm Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Diễn đàn chi bộ về “Vai trò của chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động của mỗi tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, mang lại không khí sinh hoạt chính trị dân chủ, cởi mở ở hầu hết các chi bộ trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục thực hiện diễn đàn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, đảng viên.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất