Hòa Bình: Tổ chức Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí tham dự đã được nghe PGS.TS Đoàn Thế Hanh, Giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân tích, giới thiệu về “Giá trị cốt lõi của Di chúc; ý nghĩa của Di chúc trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”; “Bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”. Qua Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên đề đã góp phần tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức đối với mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó có chuyển biến về hành động, góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành trước hết phải tự soi, tự sửa để tốt hơn, tiến bộ hơn; tạo hiệu quả thiết thực, giúp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. 

Trước đó, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Từ những chuyển biến về nhận thức trong học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến việc chuyển trọng tâm sang làm theo tấm gương của Bác Hồ đã góp phần vào thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhiều địa phương, đơn vị đã gắn thực hiện học tập và làm theo tấm gương của Bác với các phong trào thi đua và hành động cụ thể. Tiêu biểu như Đảng uỷ Quân sự tỉnh có các mô hình xây dựng “Làng, bản Văn hoá - Quốc phòng” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; mô hình “5 quản, 3 giữ” (quản lý về chính trị, tư tưởng; quản lý về công việc theo chức trách, nhiệm vụ; quản lý về chấp hành chế độ thời gian; quản lý các mối quan hệ; quản lý về kinh tế, tài chính; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, Quân đội, pháp luật Nhà nước trên cơ sở ban hành ngày càng đồng bộ các quy chế, quy định của cấp ủy đảng, của người chỉ huy; giữ vững an toàn; mô hình “Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo”; mô hình “Nâng cao chất l­ượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ gắn với xây dựng nguồn cán bộ cơ sở ở địa phương”.; mô hình “Góc học tập 100 đồng”; mô hình “Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”; mô hình “Đồng hành cùng các em đến trường”; mô hình “Tự soi, tự sửa”;  mô hình “Mỗi tuần học tập 1 lời Bác Hồ dạy”. Đảng bộ huyện Cao Phong có mô hình “Nông dân hiến đất xây dựng nông thôn mới”; mô hình “Phụ nữ với phong trào làm đường giao thôn nông thôn”; mô hình “Xây dựng làng văn hóa tiêu biểu”; mô hình “Hoạt động đoàn liên tịch”; mô hình “ Xây dựng bể thu gom rác thải trong nông nghiệp”. Đảng uỷ Công an tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời 3 mẹ liệt sỹ, mẹ gia đình chính sách và có mô hình “Chung tay vì cuộc sống cộng đồng”...


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất