Học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Sáng 18-4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 17 nhằm triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Khối đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong; nâng lên một bước trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Từ đó, nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc bước đầu đã được giải quyết; đã xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tuy nhiên, tại một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Khối việc triển khai Chỉ thị chưa đồng đều, chưa tạo những chuyển biến rõ trong hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tiếp tục triển khai toàn diện, sáng tạo và có hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các kế hoạch, hướng dẫn của các ban đảng Trung ương đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng... Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, trao đổi thảo luận chuyên đề về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hoa Hiền

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất