Giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Ngày 25-9, tại thành phố Bắc Ninh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị Giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ năm 2013.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ luôn chú trọng gắn nội dung, yêu cầu của Trung ương với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm như: công tác cán bộ, quản lý đất đai, cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, tiết kiệm, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí… tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác một cách tự giác, cụ thể, thiết thực. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận tập trung phân tích làm rõ công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực  hiện của cấp ủy, công tác tham mưu của Bộ phận giúp việc các cấp trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong 8 tháng đầu năm; việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên quan trọng của từng cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị với Trung ương một số nội dung: Tăng cường hơn nữa việc hướng dẫn thực hiện của cấp trên; sự phối kết hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của Trung ương và địa phương; tăng cường công tác quản lý báo chí nhằm tuyên truyền đúng định hướng và có hiệu quả về Chỉ thị 03…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, các tỉnh, thành phố  khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ cần tiếp tục triển khai sâu rộng yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 03; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình công tác một cách phù hợp, hiệu quả hơn với từng địa phương, đơn vị.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất