Lan tỏa việc học tập và làm theo gương Bác ở Phước Sơn (Quảng Nam)

Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 05. Chỉ đạo các TCCSĐ và các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm hằng năm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, trên cơ sở nội dung chủ đề của từng năm. Năm 2016 với chuyên đề “Những vấn đề cơ bản, cốt lỗi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở chuyên đề từng năm, đến nay, 54/54 TCCSĐ triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động theo chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan thông tin trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức thiết thực, sinh động. Tiêu biểu như Đài truyền thanh huyện đã tăng cường các chuyên trang, chuyên mục về tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng các chuyên đề, tác phẩm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dành nhiều thời lượng để đưa tin các gương sáng điển hình trong việc tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Theo đó, Đài Truyền thanh huyện đã sản xuất được 27 chương trình gồm 84 tin, 32 bài phát thanh; cộng tác với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện được hàng chục tin, bài, phóng sự. Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền Chỉ thị gắn với đẩy mạnh các chương trình hành động, phong trào hoạt động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội Phụ nữ gắn thực hiện Chỉ thị với các phong trào, cuộc vận động như “Nuôi heo đất”, “Phụ nữ Phước Sơn học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội Cựu chiến binh gắn với các phong trào thi đua yêu nước “Cựu Chiến binh gương mẫu”, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”… Thông qua sinh hoạt định kỳ các tổ chức đoàn thể đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền và giáo dục đoàn viên, hội viên tích cực về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc đã kịp thời chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng tới từng cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức như: sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội, qua hệ thống loa truyền thanh huyện, xã…gắn tuyên truyền Chỉ thị với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương, các phong trào thi đua yêu nước. Qua các phong trào, hoạt động, công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ được cấp ủy Đảng, các cơ quan, đoàn thể quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, cơ bản đạt chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Các trường học trên địa bàn đặc biệt coi trọng việc giáo dục, nâng cao nhận thức về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh; đã lồng ghép vào chương trình dạy học để xây dựng chuẩn mực đạo đức nhà giáo; xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng các chuyên mục, các bài viết nhằm  tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua hệ thống phát thanh, trang website của trường. Ngoài ra, vào dịp sinh nhật Bác, các trường học đã tổ chức cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” nhằm tạo khí thế sôi nổi, thi đua và học tập theo gương Bác Hồ…

Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo, triển khai tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị. Qua đó, nội dung sinh hoạt chi bô, cơ quan, đoàn thể thiết thực, cụ thể hơn. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tận tụy trách nhiệm hơn với công việc, gắn bó với nhân dân, kiên quyết trong đấu tranh các biểu hiện tiêu cực, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 247 hội nghị học tập Chỉ thị 05  và Chuyên đề năm 2016, 2017, 2018; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chuyên đề đều đạt 96,79%. Những nội dung trọng tâm mang tính đột phá; những vấn đề bức xúc, nổi cộm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đặc biệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa sai phạm, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, góp phần ổn định được tình hình chính trị cơ sở, từ đó tăng cường thêm sức mạnh đoàn kết, sự đồng thuận ở mỗi cơ quan, đơn vị, ngành và địa phương, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Chỉ thị 05, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm, là cơ sở để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, các TCCSĐ đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra và tự kiểm tra cấp mình quản lý, cụ thể đã có hơn 255 chi bộ trực thuộc được kiểm tra và tự kiểm tra.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn huyện Phước Sơn đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với phong trào “Chi hội hành động kiểu mẫu”, các chi hội cựu chiến binh trong toàn huyện đã triển khai đã phát động phong trào thi đua xung kích lập thành tích chào mừng Đại hội Cựu chiến binh các cấp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã phát huy hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Năng đã thực hiện tốt mô hình “Nuôi heo đất” giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Mô hình trồng rau sạch của ông Nguyễn Bá Thảo (thị trấn Khâm Đức), mô hình làm nông nghiệp giỏi của HTX sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Vân Giao (xã Phước Chánh)… Những tấm gương như Thiếu úy Hồ Văn Siêu thuộc Đội cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm về ma túy (Công an huyện Phước Sơn) cùng với đồng đội đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma túy, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên cho bản làng và nhân dân; anh A Xăng Hiên (trưởng thôn La Mưng, xã Phước Xuân) là đảng viên trẻ tiêu biểu đã huy động sức dân để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu xây dựng nông thôn mới…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất