Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở Lâm Đồng


                                  Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà các cơ quan, địa phương, đơn vị, cá nhân đã đạt được qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực để Chỉ thị số 05 đến gần hơn với thực tiễn đời sống, lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua học tập và làm theo Bác.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở ở Lâm Đồng đã có nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều vấn đề bức xúc ở địa phương, cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết…Việc học tập và làm theo Bác ở các cấp, các ngành đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Đặc biệt trong nhân dân đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. 

Tuy nhiên, trong 2 năm thực hiện Chỉ thị cũng còn nhiều hạn chế như: công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị ở một số cấp uỷ chưa được quan tâm đúng mức; việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở có nơi còn hình thức. Việc gắn kết nội dung Chỉ thị 05 với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại một số địa phương, đơn vị còn hạn chế; công tác kiểm tra kết quả triển khai thực hiện ở một số đảng bộ chưa thường xuyên, sâu sát. 

Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương và trao học bổng cho hai học sinh là Trương Bá Bình Phương (lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt) và Nguyễn Anh Hào (lớp 8, Trường THCS Gia Hiệp, huyện Di Linh) đã có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, có 15 tập thể, 17 cá nhân và 1 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 cũng đã được tôn vinh và khen thưởng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất