Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Cần Thơ học và làm theo gương Bác
Cách làm của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật (LHCHVHNT) TP. Cần Thơ là lãnh đạo, chỉ đạo các hội trực thuộc tùy vào tình hình thực tế, thế mạnh của mình, từ nhiều góc độ khác nhau của đời sống, lồng ghép đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các tác phẩm văn học nghệ thuật. Tác phẩm văn học nghệ thuật được coi là phương tiện để cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia hưởng ứng tích cực việc học và làm theo gương Bác.  

Ban chấp hành các hội đã triển khai nội dung trên đến toàn thể hội viên để hội viên có hướng sáng tác bám sát chủ đề trọng tâm. Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ luôn ưu tiên chọn đăng những tác phẩm văn học nghệ thuật trong và ngoài thành phố có chủ đề hưởng ứng nội dung học và làm theo Bác. Nét mới đáng ghi nhận là nhận thức, suy nghĩ, hành động của từng đảng viên, công nhân viên chức chuyển biến theo hướng tích cực. Từng đảng viên chi bộ, công đoàn viên tự xây dựng kế hoạch tư dưỡng rèn luyện bản thân, hình thành chuẩn mực đạo đức theo gương Bác trong công việc hàng ngày, đặc biệt là việc thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không lãng phí thời gian làm việc, chống tham ô, lãng phí, quan liêu... Mỗi đảng viên của chi bộ hội luôn là tấm gương trong học tập, rèn luyện để vận động quần chúng cùng học và làm theo gương Bác. Vì thế, ngày càng xuất hiện nhiều tác phẩm văn học có giá trị, góp phần toát lên phẩm chất cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Tuy nhiên, một số ít hội viên chưa thật quan tâm đến việc học và làm theo gương Bác, chưa dành hết thời gian sáng tác, chưa triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những tác phẩm về chủ đề “Hoc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” còn hạn chế về số lượng lẫn chất lượng.  

Năm 2014, LHCHVHNT TP. Cần Thơ tiếp tục triển khai thực việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong chi bộ đảng, công đoàn và toàn thể hội viên. Tiếp tục phát động trong các hội chuyên ngành việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật tập trung chủ đề học tập và làm theo gương Bác. Chú ý nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều góc độ khác nhau để cả cộng đồng cùng học tập và làm theo. Tiếp tục quảng bá, giới thiệu tác giả, tác phẩm viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên các phương tiện thông tin đại chúng; tìm giải pháp thật gần gũi, linh động, dễ nhớ, dễ làm, hiệu quả cao, tránh phô trương hình thức. Với cách làm này, chắc chắn LHCHVHNT TP. Cần Thơ sẽ có nhiều tác phẩm nghệ thuật có sức sống trong lòng độc giả về hình ảnh và con người Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất