Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Quảng Bình làm theo lời Bác

Trung tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng Phòng An ninh đối nội cho biết: Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Phòng An ninh đối nội xác định học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng, đồng thời cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải thực sự gương mẫu, tự giác đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào nghị quyết, chương trình công tác Công an, công tác Đảng, công tác chính trị, công tác kiểm tra, giám sát hằng năm. Việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, các phong trào thi đua, các cuộc vận động như phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND)”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”.

Những việc làm cụ thể 

Đơn vị đã tổ chức tọa đàm, thảo luận về xây dựng phong cách người trinh sát an ninh đối nội có bản lĩnh trong công tác. Ban hành quy định những tiêu chí cụ thể về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ, chiến sỹ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, 100% đảng viên, cán bộ, chiến sỹ được học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau học tập, mỗi cá nhân tự liên hệ viết tay bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo Bác theo từng chuyên đề và cam kết theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, triển khai nghiêm túc việc xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” theo thang điểm 100 với/8 tiêu chí. Tổ chức hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, “tự nhận diện” những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo 27 biểu hiện suy thoái được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và 17 biểu hiện cụ thể về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong lực lượng CAND.

Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong các hoạt động hướng về cội nguồn, "Đền ơn đáp nghĩa”, tình nguyện vì cộng đồng, gắn với việc giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc. Tham gia hội thi sân khấu hóa “Thanh niên Công an Quảng Bình học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; các cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND nhân kỷ niệm 70 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Tuổi trẻ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Nét nổi bật trong thực hiện học và làm theo Bác là sự kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo”, giữa quán triệt với hướng dẫn, động viên, tạo điều kiện để đảng viên, cán bộ, chiến sỹ tích cực, tự giác làm theo. Các cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh đối nội đã thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Nắm chắc tình hình, quyết liệt tham mưu, đối sách hiệu quả”, không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và ngành giao phó. Trong đó nổi bật là phối hợp chặt chẽ các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết, xử lý ổn định các vụ việc nổi lên liên quan an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; các vấn đề xã hội như liên quan sự cố môi trường biển miền Trung; việc triển khai các dự án kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; liên quan việc Quốc hội thảo luận Dự luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và thông qua Luật An ninh mạng, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập; không để các thế lực thù địch, các đối tượng cực đoan lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, khiếu kiện để gây mất ổn định tình hình ANTT.

Chủ động đấu tranh ngăn chặn không để các tà đạo, đạo lạ, các hội nhóm tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật hình thành và hoạt động trái phép trên địa bàn. Kiềm chế các hoạt động cực đoan, vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, xâm phạm ANTT. Phối hợp giải quyết hiệu quả, từng bước ổn định các vụ việc nổi lên, không để diễn biến phức tạp trở thành “điểm nóng” về ANTT. Triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá, các quan điểm sai trái, thù địch, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Đơn vị đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở phát huy hiệu quả mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận” tại một số địa phương với các nội dung, tiêu chí phù hợp, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của các linh mục, thành viên Hội đồng mục vụ và giáo dân trên địa bàn, gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Phối hợp, hướng dẫn công an các huyện, thị xã, thành phố huấn luyện thực binh tình huống A2, góp phần bảo đảm thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đơn vị nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh xét chọn “Gương người tốt, việc tốt” hằng tháng, công nhận ghi “Sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” hằng quý, hằng năm. Nhiều lượt cá nhân nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tận tụy trong công tác được cấp trên ghi nhận, khen thưởng. Qua đó xây dựng hình ảnh “Người chiến sỹ Công an Quảng Bình đẹp trong lòng nhân dân”. Năm 2016, 2017, đơn vị vinh dự được tặng thưởng “Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an”; năm 2018, được tặng thưởng “Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ”; năm 2019, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ những hành động cụ thể, thiết thực trong học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục”, được các cấp cấp vinh danh, ghi sổ vàng và khen thưởng như các đồng chí: Đỗ Hoài Nam, Võ Ngọc Dưỡng, Hoàng Bảo An, Trương Hữu Đức, Ngô Xuân Sơn, Trần Anh Tuấn, Trần Nhật Thành…

Tiếp tục học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thời gian tới, để thực hiện tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và ngành tin giao, cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh đối nội tiếp tục tăng cường thực hiện thắng lợi các nghị quyết của chi bộ và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đưa việc học tập và làm theo Bác thành việc làm thường xuyên, gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh công tác giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các gương điển hình, người tốt, việc tốt trong cán bộ, chiến sỹ. Kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhận thức đúng đắn, đầy đủ ý nghĩa các sự kiện chính trị nổi bật, các vấn đề xã hội nổi lên. Thường xuyên tổ chức nói chuyện chuyên đề, trao đổi, trau dồi kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ; nghe, đọc tài liệu, các đề cương tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật bổ sung kiến thức trên các lĩnh vực, nhất là về pháp luật, ngoại ngữ, công nghệ thông tin... nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm túc Điều lệnh, quy tắc ứng xử của CAND; thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh nhằm thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua, bản cam kết cá nhân. Thực hiện xây dựng đơn vị văn hóa, phong cách làm việc tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ theo phương châm “Làm hết việc, không phải làm hết giờ”. Bám sát khẩu hiệu hành động của đơn vị “Nắm chắc tình hình, quyết liệt tham mưu, đối sách hiệu quả”; xác định những khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Tập trung tham mưu kịp thời, hiệu quả trong đấu tranh với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối chính trị, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đắc lực và hiệu quả sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất