Quảng Ngãi biểu dương 92 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo đạo đức Bác Hồ

Ngày 13-1, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động, tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động năm 2010.

Năm 2010, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi xây dựng Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với mục đích: Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của Cuộc vận động, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng đảng của tỉnh, góp phần vào việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tỉnh uỷ Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu các cấp uỷ đảng, Ban chỉ đạo Cuộc vận động các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động năm 2010 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của từng địa phương, đơn vị; mỗi địa phương, đơn vị phải chủ động, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trọng tâm là hành động làm theo nội dung các chuyên đề đã học và chuyên đề năm 2010: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cơ quan đơn vị, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các chi, đảng bộ cơ sở đã bình xét 867 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động. Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ cũng đã tổ chức gặp mặt, toạ đàm, biểu dương, khen thưởng và xét chọn 92 tập thể, cá nhân tiêu biểu đi dự Hội nghị biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi trao tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 21 cá nhân; tuyên dương 36 tập thể và 56 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chọn 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu nhất đi dự Hội nghị biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu toàn quốc về thực hiện Cuộc vận động.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất