Bến Tre: Toàn dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam họp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngành Doanh nhân Việt Nam.
Đạt được kết quả trên là sự chủ động, quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả trong tư duy và hành động của cả hệ thống chính trị; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, sự triển khai thực hiện hiệu quả của UBND tỉnh, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Đặc biệt, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ”, tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống, đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng, cuộc sống của người dân. Đây là yếu tố then chốt để sớm kiểm soát dịch bệnh Covid-19, giữ vững kết quả đã đạt được, hạn chế thấp nhất thiệt hại, sớm đưa cuộc sống đạt được trạng thái bình thường mới.

Kết quả phòng, chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 thời gian qua khẳng định chủ trương đúng đắn

Chủ trương lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trong cuộc chiến phòng, chống, đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp tình hình thực tiễn; được triển khai thực hiện đồng bộ, đồng loạt, nhận được sự đồng thuận, đồng lòng của người dân.

Thứ nhất, việc triển khai xây dựng, duy trì, bảo vệ vững chắc “pháo đài” được thực hiện đúng quy định, trách nhiệm. Trên cơ sở tình hình thực tiễn, có phương án, kế hoạch và cam kết thực hiện ở từng xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố; có sự bố trí, phân công, phối hợp rõ ràng, chặt chẽ các thành phần tham gia. Phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh; gần dân, sát dân, cùng với dân thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp và chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ở cấp mình phụ trách. Đề cao vai trò của đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ấp, khu phố trong việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với các hình thức thực sự thiết thực để người dân biết, hiểu rõ, tích cực, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có kết quả.

Thứ hai, xây dựng, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ Covid cộng đồng, tổ nhân dân tự quản; đây là một trong những lực lượng quyết định sự thành công của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các thành viên tổ Covid cộng đồng gồm những người có uy tín, có sức khỏe, nhiệt huyết,… thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, giúp quản lý chặt địa bàn, sát từng đối tượng; góp phần thông tin, tuyên truyền, vận động và giám sát người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh. Cũng với tính chất tương tự, tỉnh cũng đã yêu cầu thành lập các tổ Covid doanh nghiệp, tổ Covid cơ quan, góp phần quan trọng để kiểm soát dịch bệnh trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, cơ quan.

Thứ ba, thể hiện rõ vai trò, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, khẳng định mỗi người dân là một “chiến sĩ” cùng quyết tâm đồng lòng, chủ động, tự giác, ra sức và nỗ lực bảo vệ “pháo đài”; tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, chung tay sớm đẩy lùi dịch Covid-19. Gắn kết chặt chẽ và biến mục tiêu chung bảo vệ “pháo đài” với và trở thành mục tiêu của từng “chiến sỹ”, từng hộ gia đình, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Cán bộ, đảng viên đã thể hiện rõ nét hơn vai trò nêu gương trong công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh.

Thứ tư, phát huy hiệu quả và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống y tế, nhất là tuyến cơ sở. Bảo đảm điều kiện thuận lợi cho công tác xét nghiệm, tiêm vắc-xin, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân,… Nắm bắt kịp thời, linh hoạt giải quyết, hỗ trợ cho người dân, để người dân có thể tiếp cận nhanh nhất, kịp thời nhất, thuận lợi nhất và tối ưu các dịch vụ y tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Tăng cường lực lượng công an, quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe và cuộc sống người dân; thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, theo dõi chặt chẽ, kịp thời xử lý các vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh.

Thứ năm, quan tâm triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đúng đối tượng, đặc biệt quan tâm các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh; quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với nước, không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh. Tuyên truyền, kịp thời khen thưởng, nêu gương những cá nhân, tập thể, nhất là lực lượng tuyến đầu làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh để động viên, nhân rộng. Bên cạnh đó, tỉnh xử lý nghiêm, kịp thời những hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh, có nguy cơ gây lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội. Chủ động tuyên truyền, vận động theo hướng “Lấy cái đẹp đẩy lùi cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; phản bác, xử phạt nghiêm những cá nhân lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền, chia sẻ các thông tin xuyên tạc, sai sự thật về diễn biến và kết quả phòng, chống dịch bệnh.

Tuy kết quả chung đạt được là khả quan, rất đáng ghi nhận, nhưng trong tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh ở một vài địa phương có lúc, có nơi chưa thực hiện nghiêm túc, ý thức chấp hành của một bộ phận nhỏ người dân chưa cao, phải nhắc nhở nhiều lần và áp dụng cả chế tài xử phạt, xử lý vi phạm. Đây là những hạn chế mà chúng ta cần rút kinh nghiêm và khắc phục triệt để nhằm duy trì, bảo vệ vững chắc “vùng xanh” an toàn, trong trạng thái bình thường mới.

Trong giai đoàn vừa qua, mặc dù phải tập trung cao cho công tác phòng, chống, đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, nhưng tỉnh vẫn luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp, biện pháp duy trì, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tác động của dịch bệnh Covid-19 đến kinh tế - xã hội là rất lớn, do đó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiếp tục nâng cao ý thức người dân, bảo vệ “vùng xanh” an toàn; nâng cao năng lực quản lý, vận hành xã hội trong trạng thái bình thường mới

Tỉnh Bến Tre đang triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển trong trạng thái bình thường mới, với phương châm sống chung với dịch bệnh Covid-19. Do đó, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt chiến lược “5K + Vắc-xin và thuốc chữa bệnh + Công nghệ + Vai trò và sự vào cuộc chủ động, tự giác của người dân + Các biện pháp cần thiết khác” trong phòng, chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh và quản lý, vận hành xã hội trong tình hình mới. Để thực hiện được điều đó, đòi hỏi phải nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, quản lý, vận hành xã hội phù hợp với điều kiện bình thường mới để vừa phòng, chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, vừa khẩn trương phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Các giải pháp, biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh tại các doanh nghiêp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, cơ quan, đơn vị càng phải tiếp tục được tăng cường, bởi chỉ cần xuất hiện tư tưởng, hành động chủ quan, thiếu cảnh giác thì nguy cơ bùng phát dịch là điều khó tránh khỏi. Cần xác định rõ, phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; chống dịch phải quyết liệt, khoanh vùng hẹp nhất, khẩn trương và nhanh hơn tốc độ lây lan của vi-rút. Cần bình tĩnh, khoa học, linh hoạt, khẩn trương, phù hợp với tình hình thực tiễn cụ thể trong xử lý công việc. Không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; không hoang mang, thiếu cơ sở trong các quyết định. Các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng các phương án, kịch bản kiểm soát dịch bệnh phù hợp, thực sự thiết thực, ứng phó kịp thời, hiệu quả, với tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là mục tiêu đầu tiên và đặt lên trên hết, mang lại cuộc số bình yên, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Chúng ta cần tập trung làm tốt một số công việc trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, vận động, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, nghiêm túc, hiệu quả, theo đúng các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, của tỉnh về phòng, chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, chuyển hướng chiến lược sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ. Việc triển khai công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh cần bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, và các bộ, ngành liên quan. Đồng thời, phải tiếp tục quan tâm làm tốt xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng, có chất lượng cao, tích hợp được các cơ sở dữ liệu trong xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao năng lực phân tích, tổng hợp tình hình, dự báo sát thực tiễn; phải linh hoạt, phù hợp với thực tiễn của tỉnh; chúng ta đã làm tốt cần làm tốt hơn nữa, đã quyết tâm, nỗ lực cần quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa; không tự mãn với kết quả, lơ là để dịch bệnh lây lan, tái bùng phát; giữ vững “vùng xanh” an toàn của tỉnh.

Hai là, tiếp tục duy trì, thực hiện tốt chủ trương mỗi xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, từng người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh phù hợp tình hình mới. Đẩy mạnh lan tỏa, chia sẻ tinh thần lạc quan, sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, tổ Covid cộng đồng, tổ nhân dân tự quản, tổ Covid doanh nghiệp, tổ Covid trong các cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân không chủ quan, lơ là, chủ động, tích cực, tự giác tuân thủ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Ba là, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh. Thực hiện tốt 5K; đẩy nhanh tốc độ tiêm phòng và bao phủ vắc-xin cho người dân trên địa bàn tỉnh, thu dung khoa học và điều trị tích cực cho bệnh nhân, bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng cho người dân, giảm số người và tỷ lệ tử vong; ứng dụng nhanh, rộng rãi công nghệ số vào phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, quản lý, vận hành xã hội; phát huy mạnh mẽ vai trò, sự vào cuộc và chủ động, tự giác tham gia phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp khác phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và tuân thủ đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Bốn là, triển khai thực hiện có kết quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, vừa khẩn trương phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục chủ động làm tốt “Bốn tại chỗ”. Mở rộng, khôi phục tối đa công suất, năng lực hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, nhưng phải bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm sản luất, lưu thông an toàn và an toàn cho công nhân, người lao động. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội theo các quy định và chính sách hiện hành.

Năm là, tiếp tục nâng cao năng lực phục vụ của lĩnh vực Y tế của tỉnh, chú ý nâng cao năng lực phục vụ của hệ thống y tế cơ sở, sẵn sàng kích hoạt các trạm y tế dự phòng, bảo đảm cho người dân có thể tiếp cận nhanh nhất, kịp thời nhất, tốt nhất với các dịch vụ y tế, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Ngành Y tế đầu mối, chỉ đạo, phối hợp các ngành, đơn vị chức năng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Nhân dân về các vấn đề liên quan tới công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, động viên cơ sở y tế, đặc biệt là các nhân viên y tế tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để vừa làm tốt vai trò của người thầy thuốc nhân dân, vừa là những tuyên truyền viên, hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh chủ động phòng ngừa và giữ gìn, nâng cao sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng trong điều kiện bình thường mới.

Sáu là, tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thông tin kịp thời diễn biến, kết quả,… về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Liên thông, hợp tác chặt chẽ, thường xuyên, liên tục giữa tỉnh với các cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và các ngành, địa phương trong cả nước. Nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh, từ đó mở ra nhiều cơ hội mới, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước vào tỉnh Bến Tre. Các phương tiện thông tin đại chúng cần chủ động, tích cực tuyên truyền tấm gương các cá nhân, tập thể điển hình để nhân rộng, nêu gương. Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả. Chủ động sử dụng, khai thác và hợp tác hiệu quả với mạng xã hội trong phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và quản lý, vận hành xã hội. Bên cạnh đó, cần quan tâm nắm bắt, đo lường, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để các cấp, ngành có chỉ đạo, ứng xử kịp thời, hiệu quả; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong tuyên truyền, chia sẻ thông tin xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật về diễn biến và kết quả phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và những nội dung có liên quan.

Bảy là, phát huy vai trò tuyên truyền, vận động nguồn lực trong công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, thực hiện an sinh xã hội và chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, tổ chức để tham gia tích cực, tuyên truyền, vận động Nhân dân, các đoàn viên, hội viên, thành viên,… tham gia, nâng cao ý thức cảnh giác, chăm lo, hỗ trợ người dân về an sinh xã hội trong quá trình phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ vững chắc “vùng xanh” trong tình hình mới, và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu đã xác định.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao Bằng khen cho doanh nghiệp tiêu biểu.

Khẩn trương phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh đã thành lập Tiểu ban phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Tỉnh chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới, trước hết là giai đoạn từ nay tới cuối năm 2021 và năm 2022; nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo, điều hành tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao hơn bình quân chung của cả nước. Kịch bản phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đã được UBND tỉnh triển khai tới các ngành, các huyện, thành phố, với 3 lĩnh vực có tính ưu tiên và là nền tảng trong phát triển kinh tế của tỉnh đó là: Khôi phục phát triển kinh tế nông nghiệp; khôi phục hoạt động các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; phục hồi và phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ an toàn. Tăng cường các giải pháp tích cực nối lại chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước và quốc tế trong điều kiện bình thường mới. Quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất - kinh doanh phục hồi, phát triển sản xuất - kinh doanh.

Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cần tập trung cao độ, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện quyết liệt, có lộ trình cụ thể và khẩn trương, thực hiện có kết quả kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2021 và năm 2022 với một số nội dung như: Tích cực hơn nữa trong đổi mới tư duy, mà trước hết là tư duy kinh tế, coi doanh nghiệp là một trong những trụ cột trọng tâm để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp khôi phục lại toàn bộ và phát triển sản xuất - kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng trong tình hình mới; tập trung đẩy mạnh tốc độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; khẩn trương đầu tư hoàn thiện các tuyến đường giao thông đang triển khai và đề xuất triển khai tiếp các dự án mới để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, phát triển hệ thống giao thông; quan tâm phát triển hệ thống giao thông đường thủy, trước hết là đường thủy nội địa; thúc đẩy khẩn trương tiến độ thực hiện các công trình thủy lợi đồng bộ, như đầu tư hệ thống cống, kiên cố hóa hệ thống đê sông, đê biển,... phấn đấu sớm hoàn thành cơ bản hệ thống thủy lợi, cấp nước chính trên địa bàn tỉnh, xây dựng hệ thống thủy lợi đa mục tiêu, vừa phòng chống xâm nhập mặn, hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, vừa phát triển hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy, đồng thời bảo đảm an ninh nguồn nước cho tỉnh; phát triển hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ kết nối kinh tế - xã hội, phát triển kết nối chuỗi liên kết vùng nguyên liệu, phát triển kết nối chuỗi liên kết thị trường tiêu thụ, phát triển các hoạt động dịch vụ và logistics,... để thu hút đầu tư trong giai đoạn 2021-2025; đổi mới mạnh mẽ cơ chế chính sách nhằm thu hút doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư lớn đến đầu tư và phát triển tại tỉnh; khẩn trương nghiên cứu áp dụng đa dạng các phương thức huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư (PPP) theo quy định hiện hành phục vụ cho đầu tư phát triển tỉnh; thực hiện các biện pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp cải thiện các chỉ số PCI, SIPAS, PAPI, PAR INDEX của tỉnh; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid -19 hiệu quả và quản lý, vận hành xã hội trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, cần tập trung hoàn chỉnh để trình phê duyệt Quy hoạch phát triển tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tạo cơ sở huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực phát triển tỉnh; khởi công xây dựng tổ hợp công trình cầu Rạch Miễu 2; khởi công Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre (nguồn vốn ODA Hàn Quốc); khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư và đẩy mạnh triển khai xây dựng, thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Thuận với tiêu chí đầu tư khu công nghiệp thế hệ mới, thúc đẩy tạo lập mỗi huyện có một cụm công nghiệp phù hợp, và nghiên cứu phát triển một số khu công nghiệp thế hệ mới trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy triển khai, khởi công các dự án đô thị thành phố Bến Tre và các huyện; triển khai khẩn trương các dự án cụ thể trong tổng thể chương trình phát triển tối thiểu 4.000ha nuôi tôm biển công nghệ cao; đẩy nhanh tiến độ và phát điện các dự án điện gió, đề nghị bổ sung quy hoạch điện, triển khai tiếp các dự án điện gió, điện khí, truyền tải điện; triển khai các công việc liên quan để thực hiện đầu tư Dự án tuyến đường bộ ven biển (giai đoạn 1); đổi mới chính sách khuyến khích và phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy thành lập doanh nghiệp mới, doanh nghiệp khởi nghiệp, đưa các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, ngoài nước về đầu tư tại Bến Tre, xây dựng các doanh nghiệp dẫn đầu; triển khai Dự án xây dựng Làng văn hóa du lịch Chợ Lách; xây dựng Trung tâm Cây giống, hoa kiểng Chợ Lách; triển khai tích cực các công việc, xúc tiến thành lập Đại học Bến Tre thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; quan tâm đầu tư hệ thống giáo dục, đào tạo các cấp, nâng cao năng lực hệ thống y tế, chăm lo tốt sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh, chăm lo bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân;... Đồng thời, khẩn trương triển khai tiếp Chiến lược phát triển tỉnh theo hướng Đông, thực hiện các công việc để hiện thực hóa Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre.

Với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, cùng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sự chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tỉnh, thành phố bạn, sự tham gia vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ vừa phòng, chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh, vừa triển khai nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới. Chúng ta tin tưởng rằng dịch bệnh sẽ tiếp tục được kiểm soát tốt, Bến Tre nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2021, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng quê hương Đồng Khởi phồn vinh, hạnh phúc, phát triển nhanh và bền vững.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất