Khu vực phía nam thực hiện sáng tạo 8 nhóm giải pháp của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng
Hội nghị Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Tháp tổng kết công tác năm 2018.

Kết quả

Nhiều tỉnh, thành ủy đã có những cách làm mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm tốt công tác cán bộ. Tỉnh ủy Trà Vinh, Hậu Giang cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nêu trong Nghị quyết thành nhiều dấu hiệu, biểu hiện chi tiết để đảng viên dễ nhận biết, dễ tránh. Tỉnh ủy Vĩnh Long cụ thể hóa, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của cán bộ, đảng viên thông qua phiếu đánh giá với các mức độ vi phạm từ thấp đến cao để đảng viên tự nhận, tự sửa. Tỉnh ủy Sóc Trăng thực hiện tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp BCH Đảng bộ tỉnh (mỗi kỳ họp, một đồng chí ủy viên BCH thực hiện nhiệm vụ chưa tốt được gợi ý nội dung kiểm điểm để tập thể góp ý). Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ban hành quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tỉnh ủy Bạc Liêu chủ trì tổ chức chào cờ hằng tháng tại quảng trường của tỉnh và tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tỉnh ủy Bến Tre công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng bản cam kết của Bí thư Tỉnh ủy, bí thư cấp ủy cấp huyện và cấp xã về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW. Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức cho cấp trưởng, phó các ngành, địa phương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ký bản cam kết; nhấn mạnh việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó và siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức...

Đội ngũ cán bộ cơ sở có chuyển biến tích cực. Nhiều tỉnh, thành phố (Cà Mau, Bạc Liêu…) đẩy mạnh tuyển dụng, đưa sinh viên tốt nghiệp đại học về làm việc ở xã, nhất là địa bàn khó khăn. Sau một thời gian rèn luyện và phấn đấu tại cơ sở, nhiều cán bộ được kết nạp vào Đảng, một số được tuyển dụng và được bầu giữ các chức danh chủ chốt ở xã. Nhiều tỉnh, thành phố đã đầu tư kinh phí mở các lớp đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, đại học tại chức chuyên môn, trung cấp lý luận chính trị tạo điều kiện cho cán bộ cơ sở tham gia học tập nâng cao trình độ; đồng thời, cử cán bộ trẻ đi học đại học chuyên môn, cao cấp, cử nhân chính trị ở các trường khu vực và Trung ương (TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau...).

Thực hiện nhiều giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế đạt kết quả tích cực. Các tỉnh, thành ủy nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy được các tỉnh, thành ủy xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong năm, được quan tâm mạnh mẽ không chỉ của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên mà còn của toàn dân.

Về cách thức thực hiện, tùy vào tình hình thực tế, mỗi địa phương có những cách làm khác nhau, nhưng điểm chung là đều có sự sáng tạo phù hợp với thực tiễn. Tỉnh Sóc Trăng thực hiện từ dưới lên, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong thời gian qua để xây dựng kế hoạch tinh gọn tổ chức bộ máy của địa phương, cơ quan, đơn vị mình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm căn cứ xây dựng kế hoạch tổng thể toàn tỉnh. Tỉnh ủy Ninh Thuận xây dựng kế hoạch thực hiện xác định rõ từng nhiệm vụ cần thực hiện với lộ trình cụ thể, mốc thời điểm bắt đầu, thời gian hoàn thành, đơn vị, cá nhân được giao chủ trì. Tỉnh ủy Bình Phước thực hiện theo mục tiêu “4 giảm, 4 tăng” (giảm trung gian, giảm đầu mối, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên; tăng trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng đội ngũ, tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo phân cấp, tăng phân cấp quản lý cán bộ và tăng chất lượng cung cấp dịch vụ phục vụ doanh nghiệp, nhân dân). TP. Cần Thơ ngoài việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết còn xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát việc sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy…

Quán triệt phương châm “những việc đã rõ, đã chín thì làm ngay, những việc mới chưa có quy định hoặc đã có quy định nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn tìm mô hình thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm”, các tỉnh, thành ủy trong khu vực nhanh chóng triển khai ngay một số việc cụ thể đã nêu trong Nghị quyết. Đối với khối đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hầu hết các tỉnh, thành ủy đều thực hiện tổ chức lại văn phòng tỉnh ủy phục vụ chung; sắp xếp lại ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; tinh gọn các phòng của các ban tham mưu, giúp việc của tỉnh, thành ủy theo Quy định của Ban Bí thư; sắp xếp các đảng ủy khối (Thành ủy Cần Thơ đã sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Đảng bộ Các khu chế xuất và công nghiệp trực thuộc Thành ủy; Long An đã hợp nhất Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh…). Đối với khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tỉnh, thành ủy tập trung sắp xếp đầu mối bên trong của các sở, ngành, chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ về kinh phí. Tỉnh ủy Ninh Thuận quy định các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh không quá 3 phòng chuyên môn. Tỉnh ủy Bạc Liêu sắp xếp giảm 26 phòng, ban, 22 đơn vị sự nghiệp. Tỉnh ủy Đồng Tháp giảm 13 đầu mối cấp phòng…

Các tỉnh, thành ủy đã tiến hành thí điểm nhiều mô hình tổ chức bộ máy. Tỉnh ủy Bạc Liêu sáp nhập Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ với Sở Giáo dục và Đào tạo; kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ. Tỉnh ủy Bến Tre thí điểm mô hình ban xây dựng đảng ở cấp huyện. Tỉnh Tiền Giang thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh. Các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Tây Ninh thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh… Nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai thí điểm mô hình cơ quan giúp việc chung của MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; trưởng ban tổ chức kiêm trưởng phòng nội vụ huyện; trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện… Tỉnh An Giang thực hiện bí thư đồng thời là chủ tịch UBND trên 50% số đơn vị hành chính cấp xã, trong đó huyện Châu Phú đã thực hiện 100%.

Kết hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, các tỉnh, thành ủy tập trung chỉ đạo việc tinh giản biên chế, thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó. Tỉnh ủy Ninh Thuận thực hiện giảm cấp phó, những nơi có nhiều cấp phó so với quy định thì tổ chức thi tuyển để chọn cấp phó theo đúng số lượng. Trường hợp không trúng tuyển thì giữ nguyên các chế độ cho đến hết thời gian bổ nhiệm. Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy Tây Ninh, Sóc Trăng đề ra nhiều giải pháp nhằm tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Các địa phương này đã cơ bản đạt mục tiêu tinh giản ít nhất 10% biên chế.

Nâng cao chất lượng TCCSĐ, đảng viên. Mô hình tổ chức đảng ở cơ sở tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn. Hầu hết các ấp, khóm, tổ dân phố các tỉnh, thành phố đều có chi bộ, những nơi đông đảng viên thành lập đảng bộ bộ phận, có các chi bộ trực thuộc. Nhiều tỉnh, thành phố như Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Ninh Thuận, Kiên Giang…thực hiện sắp xếp lại các chức danh hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố theo hướng kiêm nhiệm.

Các tỉnh, thành ủy đã có nhiều cách làm mới nhằm đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng bám sát cơ sở. Tỉnh ủy Bến Tre thực hiện chủ trương “tỉnh nắm đến xã, huyện nắm đến ấp, xã nắm đến hộ gia đình”, góp phần tạo sự gắn bó giữa cấp trên với cơ sở, đảng viên với nhân dân. Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thành lập các tổ công tác giúp các đồng chí ủy viên ban thường vụ theo dõi, nắm tình hình các xã, phường, thị trấn. Tỉnh Sóc Trăng phân công các đồng chí tỉnh ủy viên theo dõi, chỉ đạo xã, phường, thị trấn; định kỳ có kế hoạch xuống địa bàn và phải báo cáo, đề xuất những vấn đề liên quan đến địa bàn theo dõi... Chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề đã có chuyển biến tích cực, nhất là chi bộ thôn, tổ dân phố, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan đảng. Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kỳ được thực hiện nghiêm túc, có nền nếp. Tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều bí thư chi bộ có tiến bộ, khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức.

Công tác kết nạp đảng viên được các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt, nhất là kết nạp đảng viên ở những nơi có tính đặc thù. Các ấp, khóm, khu phố đều có đảng viên và có chi bộ độc lập. Nhiều tỉnh, thành ủy đã xây dựng đề án, nghị quyết, chỉ thị về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo, dân tộc thiểu số. Một số địa phương kết nạp được nhiều người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Công tác kết nạp đảng viên là người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo có nhiều chuyển biến và đạt kết quả tốt.

Hạn chế

Việc ban hành một số quy định, quy chế, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chậm và chưa đồng bộ. Việc kiểm tra, giám sát công tác cán bộ có mặt còn hạn chế, nhất là những việc phân cấp cho các địa phương. Sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số nơi chưa thật sự quyết liệt, có nơi mới chỉ định hướng trên kế hoạch, đề án, triển khai thực hiện trên thực tế chưa nhiều. Một vài địa phương tinh giản biên chế còn chậm, chủ yếu giảm biên chế do cán bộ nghỉ hưu, nhiều nơi tinh giản chưa gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Công tác luân chuyển cán bộ ở một số địa phương chậm, lúng túng, nhất là khi không được tăng thêm số lượng cấp phó để thực hiện luân chuyển cán bộ như nhiệm kỳ trước.

Kinh nghiệm

Một là, phải nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng và tình hình thực tế của địa phương để đề ra nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng đảng.

Hai là, quá trình thực hiện nhiệm vụ cần phải tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan; tranh thủ ý kiến của thường trực cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư; tùy theo nguồn lực của địa phương xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời điểm, thực hiện dứt điểm.

Ba là, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Vì vậy, quá trình thực hiện cần có biện pháp thật sự khoa học, vừa quyết liệt, vừa thận trọng, không cầu toàn nhưng không nóng vội, nhất là đối với những ngành như y tế, giáo dục có tác động đến nhiều đối tượng.

Bốn là, thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; luôn luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện. Tăng cường phối hợp trong toàn Ngành, quan tâm động viên, chia sẻ, tạo môi trường làm việc thân thiện, tích cực.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất