Ban Công tác đại biểu Quốc hội: Một năm nhìn lại
Đ/c Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội.

Năm Mậu Tuất 2018 đã qua nhường chỗ cho mùa xuân Kỷ Hợi 2019 lan tỏa sức trẻ khắp mọi miền đất nước. Những việc đã làm được không đơn thuần là những thống kê mà còn là tâm huyết, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức Ban Công tác đại biểu với mong muốn đóng góp thiết thực vào công việc hệ trọng của đất nước, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các hoạt động của đại biểu và cơ quan dân cử.

Quy hoạch cán bộ có tâm, tầm

Để thực hiện chiến lược cán bộ của Đảng - nhân tố then chốt đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã giao Ban Công tác đại biểu tham mưu, triển khai quy hoạch đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2017-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Ban Công tác đại biểu đã tham mưu cho Đảng đoàn Quốc hội xây dựng quy hoạch, bảo đảm số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn cán bộ, đồng thời xây dựng nội dung, kế hoạch, quy trình thực hiện. Định kỳ rà soát, xem xét bổ sung những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, kiên quyết không xem xét, giới thiệu những người không bảo đảm quy định. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ theo quy hoạch.

Việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược được Ban tham mưu với Đảng đoàn Quốc hội thực hiện có chất lượng, quy hoạch được những cán bộ có tâm, tầm, bảo đảm tính kế thừa, phát triển đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng. Trong đó, lấy quy hoạch ĐBQH chuyên trách và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2017-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 làm cơ sở.

Tham mưu UBTVQH chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm việc lấy phiếu tín nhiệm

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo nghị quyết của Quốc hội – một hình thức giám sát đặc biệt được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. Xác định đây là một trong những việc trọng tâm năm 2018, Ban Công tác đại biểu  tích cực, chủ động tham mưu công tác chuẩn bị, giúp UBTVQH báo cáo trung thực, đầy đủ trước Quốc hội kết quả thảo luận của các đại biểu tại phiên họp. Đồng thời giúp thực hiện các bước của quy trình, thủ tục, chuẩn bị các mẫu phiếu, quy trình kiểm phiếu và công bố kết quả lấy phiếu. Thành công của việc lấy phiếu tín nhiệm có tác động lan tỏa tích cực, cử tri đồng thuận và được dư luận đánh giá cao.

Hướng dẫn hoạt động HĐND

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Ban Công tác đại biểu đã giúp UBTVQH kịp thời hướng dẫn các hoạt động của HĐND. Phát huy những đổi mới từ đầu nhiệm kỳ trong công tác phối hợp với thường trực HĐND các tỉnh, thành phố tổ chức các hội nghị thường trực HĐND khu vực, Ban đã chú trọng mời thêm đại diện các tỉnh, thành phố ngoài khu vực tham dự để phong phú thêm kinh nghiệm hoạt động của HĐND. Việc duy trì tổ chức các hội nghị thường trực HĐND khu vực không chỉ là dịp để các địa phương chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm, mà còn là diễn đàn bàn luận, kiến nghị giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đặc biệt, sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội, trực tiếp lắng nghe, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc không chỉ nâng tầm các hội nghị thường trực HĐND khu vực mà còn là nguồn động viên rất lớn đối với hoạt động của HĐND.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu

Để nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu dân cử, công tác tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm cho đại biểu được tiến hành bài bản, chất lượng và hiệu quả bằng việc xây dựng chương trình bồi dưỡng sát thực tế. Đáp ứng nhu cầu thiết thực của các địa phương, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử chú trọng hỗ trợ, phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND các cấp. Với 30 hội nghị tập huấn đã trang bị cho khoảng trên 4.000 lượt đại biểu HĐND các cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu phục vụ hoạt động của đại biểu HĐND, như giám sát tư pháp,  giám sát chính sách xã hội, giám sát tài chính - ngân sách tại địa phương…

Bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan quyền lực

Nghiên cứu, xây dựng Đề án bầu cử ĐBQH khóa XV, trong đó chú trọng nghiên cứu việc thực hiện giảm hợp lý số cấp phó và ủy viên thường trực, tăng tỷ lệ ĐBQH chuyên trách theo mục tiêu đã đề ra. Tiếp tục giúp UBTVQH hướng dẫn HĐND các cấp trong việc đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm HĐND phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Xây dựng kế hoạch tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, chủ động nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của HĐND làm cơ sở cho việc đề xuất, kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ tới. Làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình bồi dưỡng đại biểu dân cử, tiếp tục phối hợp với thường trực HĐND các tỉnh, thành phố tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND.

Một năm nhìn lại, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Công tác đại biểu đã tham mưu với Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH xây dựng, triển khai nhiều đề án quan trọng, được đánh giá cao, hoàn thành khối lượng công việc lớn với nhiều kết quả. Phát huy thành tựu đạt được, Ban Công tác đại biểu sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của năm mới và những năm tiếp theo.Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất