Vững niềm tin, vươn tới thịnh vượng

Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, GDP đạt trên 7%, vượt mục tiêu tăng trưởng 6,6-6,8 cùng với việc hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp so với mục tiêu của Quốc hội đề ra. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Ngành công nghiệp tăng trưởng khá, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là động lực chính của tăng trưởng toàn nền kinh tế. Nông nghiệp tập trung cơ cấu lại nội ngành theo hướng hiệu quả hơn. Chỉ tiêu nông thôn mới ‘về đích’ sớm hơn kế hoạch gần 2 năm. Đã có nhiều "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019". An sinh xã hội được bảo đảm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 90%. Sự nghiệp y tế, thể dục thể thao, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nâng cao, đặc biệt, lần đầu tiên Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên đứng thứ 2 toàn đoàn tại SEA Games 30. Phát triển khoa học và công nghệ, phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đạt  những kết quả tích cực. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ rệt, được cán bộ, nhân dân hoan nghênh, đồng tình, đánh giá cao. Công tác xây dựng Đảng khởi sắc tạo điều kiện thuận lợi chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các quy định về nêu gương của cán bộ,đảng viên, về trách nhiệm tiếp xúc với nhân dân, về những điều đảng viên không được làm và thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ, quy định về ngăn chặn chạy chức chạy quyền và kiểm soát quyền lực đã góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Công tác đối ngoại năm 2019 đã ghi một dấu ấn lịch sử, khi Việt Nam vừa là Chủ tịch ASEAN năm 2020 vừa được bầu là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ năm 2020-2021 với số phiếu 192/193. Đây là số phiếu đồng thuận kỷ lục trong 75 năm phát triển Liên hiệp quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Việt Nam trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc là một vinh dự lớn lao, khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết mình để hoàn thành trọng trách mà cộng đồng quốc tế giao phó”.

Thắng lợi trong năm 2019 là bàn đạp vươn tới trong năm 2020, dấu mốc cuối cùng của thập niên thứ hai của thế kỷ 21 trong bối cảnh Đảng ta vào tuổi 90, Nhà nước ta tròn 75 tuổi và 130 năm Ngày sinh Bác Hồ vĩ đại. Tuy vậy trước mắt chúng ta vẫn còn những thách thức to lớn mà để vượt qua và tiếp tục phát triển thì không có gì khác hơn là phải tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đưa nước ta trở thành đất nước thịnh vượng, hùng cường.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất