Bến Tre phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025
Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Phú Nhuận, TP. Bến Tre.

Phương châm “Hai chân, ba mũi”

Phong trào “Đồng Khởi mới” được triển khai theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”, cụ thể “Hai chân” là: (1) Xây dựng Đảng và xây dựng hệ thông chính trị trong sạch, vững mạnh; (2) Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. “Ba mũi” là: (1) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; (2) Huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng; (3) Phát triển nguồn nhân lực.

Triển khai đồng bộ các nội dung thi đua

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” tập trung các nội dung: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng tính nêu gương, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiêu biểu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; xây dựng chính quyền điện tử. Nội dung thi đua phong trào “Đồng Khởi mới” được triển khai đồng bộ trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Trong chi bộ thì các đảng viên thi đua với nhau; trong đảng bộ thì các chi bộ thi đua với nhau; địa phương này thi đua với địa phương khác; ngành này thi đua với ngành khác. Từ đó, tạo ra phong trào “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua” thực hiện cuộc "Đồng Khởi mới". Đảng viên thi đua với nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chi bộ thi đua nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; các xã thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu…; lực lượng vũ trang, ngành giáo dục, y tế, các cơ quan, đơn vị… căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chọn nội dung thi đua để phát động phong trào thi đua và nhân rộng theo phương châm “Học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”. Từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người dân Bến Tre đều xem thi đua “Đồng Khởi mới” vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn để đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Bến Tre Đồng khởi, tỉnh sẽ tiến hành sơ kết, khen thưởng gắn với trao danh hiệu “Công dân Đồng Khởi”; nhân tố khen thưởng phải xứng đáng, tạo được động lực thi đua; có thể khen thưởng đột xuất đối với các thành tích xuất sắc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát động trong toàn lực lượng đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới” bằng những hành động cụ thể thiết thực, hiệu quả…

Tỉnh Bến Tre đã phát động thi đua bằng những việc làm cụ thể ngay trong năm 2021. Đó là tập trung thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, nhất là 11 công trình, dự án lớn mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong đó, xác định quý III phải trình để Trung ương thông qua việc thành lập khu kinh tế biển; giao chỉ tiêu cụ thể về 4.000ha nuôi tôm công nghệ cao; khởi công cầu Rạch Miễu trong quý IV; từ tháng 6 đến tháng 10 sẽ khánh thành 5 nhà máy điện gió; cuối năm khởi công 5 dự án đô thị; hoàn thành KCN Phú Thuận; hoàn thành 20 xã nông thôn mới; chuẩn bị điều kiện để khởi công đường ven biển trong năm 2022... Cùng với những nhiệm vụ này, tỉnh tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển thời gian tới, trong đó có nhân lực về năng lượng sạch, nuôi tôm công nghệ cao, quản lý đô thị, du lịch.

Một trong nhưng tiêu chí để đánh giá chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện

Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng 40-50% chi bộ ấp, khu phố đạt chuẩn trong sạch, vững mạnh toàn diện; trong đó, các xã, phường, thị trấn được công nhận nông thôn mới, đô thị văn minh phải xây dựng 100% chi bộ ấp, khu phố để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh uỷ đề ra mục tiêu xây dựng 75 chi bộ ấp, khu phố trong sạch vững mạnh toàn diện, đến nay, đã công nhận 37/75 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, đã công nhận 50 chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tiêu chí để công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện phải là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 2 năm liên tục trở lên; 100% cán bộ, đảng viên và hộ dân trong ấp, khu phố đồng thuận, thống nhất với chủ trương của Đảng và Nhà nước; có việc làm, sản phẩm cụ thể trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”. 100% đảng viên được phân công nhiệm vụ và có việc làm cụ thể thực hiện khẩu hiệu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Có ít nhất 1 mô hình tại ấp, khu phố để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo hướng bền vững; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh; không có đảng viên là chủ hộ nghèo, cận nghèo. Chính quyền, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản được củng cố, kiện toàn kịp thời và duy trì họp thường xuyên. Địa bàn không có xảy ra tội phạm nghiêm trọng, không có tụ điểm, băng nhóm, tệ nạn xã hội…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất