Công tác phát triển đô thị ở TP. Chí Linh (Hải Dương)

Một góc của TP. Chí Linh 

Bộ mặt đô thị được nâng lên

Việc công nhận Chí Linh là đô thị loại III cuối năm 2019 là cơ hội để Chí Linh tiếp tục phấn đấu hoàn thiện nâng cao chất lượng đô thị về mọi mặt đồng thời đảm nhiệm tốt vai trò là đô thị trung tâm của vùng, sẽ có vai trò thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là hạt nhân thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển Chí Linh nhanh, bền vững trong việc thực hiện Chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt, tiếp tục khắc phục, hoàn thiện các chỉ tiêu còn chưa đạt, quyết tâm phấn đấu xây dựng phát triển đô thị toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần nâng cấp Chí Linh ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là đô thị đầu tàu tăng trưởng kinh tế của vùng.

Vừa qua, Thành ủy, UBND TP. Chí Linh đã ban hành các văn bản chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động, Đề án “Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội, nâng cấp thị xã Chí Linh trở thành thành phố trước năm 2020”. Kết quả đạt được hoàn thành vượt mức và trước thời hạn về các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đề ra. Đặc biệt tháng 1-2019, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết công nhận thị xã Chí Linh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hải Dương, có hiệu lực từ ngày 1-3-2019.

Công tác điều chỉnh, lập quy hoạch chung thành phố, phân khu các phường liên kết với các tiểu vùng trong khu vực, theo quy hoạch chung Chính phủ đã phê duyệt vùng Thủ đô Hà Nội và Vùng đồng bằng sông Hồng. Trên cơ sở đó, Quy hoạch phân khu 6 xã lên phường và phường Sao Đỏ. Quy hoạch các khu - điểm dân cư mới được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để huy động nguồn lực đầu tư cho các dự án của thành phố. Ngoài ra, Quy hoạch các cụm di tích lịch sử, cụm công nghiệp cũng được quan tâm nghiên cứu làm cơ sở quản lý và thu hút các nguồn vốn đầu tư.... Đặc biệt đã quy hoạch xây dựng và triển khai trên 160 dự án, trong đó hơn 100 dự án điểm, khu dân cư mới phục vụ đấu giá đất, đóng góp vào ngân sách gần 2.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội. Quy hoạch xây dựng các trung tâm thương mại, văn hóa, thể thao, công trình công cộng - các điểm dịch vụ thương mại vui chơi giải trí, cây xanh công viên được chú trọng làm cho bộ mặt của TP. Chí Linh thay đổi từng ngày.

Bài học kinh nghiệm

Có được những kết quả trên, Thành ủy, UBND TP. Chí Linh đã quyết liệt trong một số công việc dưới đây:

Một là, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hằng năm cho toàn thành phố và các xã, phường; các địa phương lập kế hoạch và tiến độ thực hiện. Tập trung rà soát lại các công trình, xác định rõ danh mục đầu tư trọng tâm, trọng điểm, cần triển khai thực hiện song song với rà soát, dự báo về thời gian, nguồn lực để có kế hoạch triển khai cụ thể, tránh tình trạng đầu tư tràn lan, nợ đọng xây dựng cơ bản, ưu tiên xây dựng các công trình chỉnh trang đô thị, hạ tầng đô thị còn thiếu và yếu so yêu cầu nâng cấp đô thị loai II, định hướng cho đô thị loại I...

Hai là, trong quản lý đô thị công tác quy hoạch đã được thực hiện trước, là tiền đề để định hướng và bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình xây dựng phát triển cũng như cải tạo và chỉnh trang đô thị. Cần tăng cường nâng cao chất lượng, quản lý các đồ án quy hoạch, thực hiện việc công bố công khai quy hoạch để nhân dân biết, nhân dân kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch và nâng cao vai trò của công tác cộng đồng trong việc quản lý thực hiện các đồ án quy hoạch, quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chi tiết. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước của các xã, phường, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cộng đồng trong việc quản lý thực hiện các đồ án quy hoạch.

Ba là, nâng cao chất lượng và trách nhiệm của các cấp, ngành. Chú trọng tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát cộng đồng trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn. Tăng cường nhân lực cho các xã, phường thành lập Đội quy tắc để phối hợp, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng. Tiếp thu mọi ý kiến phản ánh của nhân dân và các cơ quan, đơn vị, khuyến khích người dân tham gia vào quản lý trật tự xây dựng.

Bốn là, các địa phương đã tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về trật tự, kỷ cương trong xây dựng. Đây là giải pháp trọng tâm, then chốt. Công tác tuyên truyền có hiệu quả sẽ góp phần hạn chế việc phát sinh các vi phạm trật tự xây dựng, giảm áp lực giải quyết cho các cơ quan chức năng và giảm thiệt hại về vật chất cho xã hội. Do đó việc tuyên truyền phải được thường xuyên, liên tục, hình thức cần đa dạng, phong phú, nội dung cần tập trung vào việc công bố quy hoạch, các quy định về việc cấp phép, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư khi tiến hành xây dựng công trình, việc xử lý vi phạm của các cấp có thẩm quyền...

Năm là, đẩy mạnh việc đổi mới tư duy trong quản lý nhà nước của các cấp, trách nhiệm của chính quyền địa phương. Tăng cường bổ sung lực lượng, đội ngũ làm công tác trật tự đô thị tại các xã, phường. Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, các lực lượng thi hành công vụ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, môi trường. Nâng cao phát huy giám sát của cộng đồng dân cư và các tổ chức đoàn thể trong việc giám sát trật tư xây dựng, và thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở để khuyến khích người dân tham gia vào quản lý trật tự xây dựng.

Sáu là, xác định việc xây dựng và duy trì chất lượng đô thị bền vững phụ thuộc một phần quan trọng trong ý thức của người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Vì vậy, thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và ý thức về trật tự xây dựng đô thị để người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong mọi hoạt động. Đưa nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị vào nội dung quy ước, hương ước của làng, khu dân cư, tuyên truyền vận động để nhân dân tự giác tham gia thực hiện, khuyến khích nhân dân đấu tranh, phê phán những tiêu cực, lạc hậu, đồng thời khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bên cạnh việc thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị thì công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các vi phạm cũng góp phần tạo ra thói quen sống có văn hóa và văn minh, tôn trọng người khác và cộng đồng.

Những kết quả trên là tiền đề để cấp ủy, chính quyền TP. Chí Linh xây dựng phương hướng xây dựng thành phố là đô thị loại II trước năm 2025 và định hướng phát triển thành phố là đô thị loại I trước năm 2030. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất