Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kiên định, chủ động, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Bài 2)

Bài 2: Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 

Chủ động, tăng cường thông tin tích cực

Thực hiện phương châm công tác tư tưởng phải “đi trước, đón đầu”, không để “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá, VietinBank chủ động lan tỏa “phủ xanh” thông tin tích cực trên báo chí, MXH về hoạt động của Ngân hàng, của Ngành, của cả hệ thống chính trị. 

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank tăng cường triển khai hoạt động truyền thông của VietinBank trên các kênh thông tấn báo chí, MXH (Fanpage VietinBank, Youtube) nhằm lan tỏa những thông tin tích cực đến công chúng. Trung bình mỗi năm có trên 1.500 tin bài chủ động, tích cực liên quan đến VietinBank được đăng tải trên báo chí. Fanpage chính thức của VietinBank đã được đăng ký với Facebook và có tích xanh; đến nay đã có trên 241.000 lượt theo dõi, 219.000 likes, tốc độ tăng trưởng trung bình 200-250 likes/ngày. Mỗi năm, fanpage VietinBank đăng tải hơn 700 lượt tin tức và đã trở thành một trong những kênh truyền thông để khách hàng, đối tác quan tâm tham khảo những thông tin quan trọng, chính thống về các sản phẩm dịch vụ, chương trình tín dụng... của Ngân hàng. Hàng loạt những hình ảnh, thông tin tuyên truyền về hoạt động kinh doanh, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình hỗ trợ, chính sách ưu đãi về vốn của VietinBank với người dân, doanh nghiệp; những hành động cao đẹp, nhân văn trong các chương trình công tác, bàn giao công trình an sinh xã hội tại các địa phương khó khăn trên cả nước, những “ngân hàng gạo nghĩa tình”, “nồi cháo tình thương”... được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng là minh chứng rõ nét nhất cho quan điểm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Các trang thông tin chính thống của VietinBank đã và đang cung cấp đến công chúng những thông tin quan trọng, hữu ích của Ngành cũng như của VietinBank.

Các trang thông tin chính thống của VietinBank đã và đang cung cấp đến công chúng những thông tin quan trọng, hữu ích của Ngành cũng như của VietinBank.

Đảng ủy VietinBank chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank triển khai nghiêm túc các hoạt động: Quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động, đặc biệt là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong Đảng bộ và hệ thống VietinBank về vai trò, trách nhiệm của báo chí, tuyên truyền trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả quản lý đối với các ấn phẩm truyền thông do VietinBank quản lý như Tờ thông tin, intranet, website, workplace, fanpage… bảo đảm phát triển theo đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng; chú trọng tuyên truyền mọi mặt hoạt động công tác Đảng, biểu dương các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện văn hóa doanh nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các trang thông tin của VietinBank. Cùng với đó là các bài viết tuyên truyền các mặt hoạt động trên các báo, tạp chí điện tử uy tín: Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Đảng ủy Khối DNTW… Website chính thức của VietinBank tại địa chỉ www.vietinbank.vn được cập nhật liên tục hằng ngày, nội dung ngày càng phong phú để các báo/trang tin có thể dùng nguồn thông tin từ đây phát triển thêm. 

VietinBank được biết đến là ngân hàng cởi mở với giới báo chí, truyền thông bằng việc chủ động cung cấp thông tin thường xuyên, đầy đủ, chính xác và minh bạch theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ hằng quý, VietinBank tổ chức các hội nghị nhằm cập nhật kết quả kinh doanh đến với các đối tác, cổ đông, khách hàng qua đó góp phần truyền thông hình ảnh VietinBank minh bạch trong thông tin, hiệu quả trong hoạt động và đẩy mạnh mối quan hệ gắn kết, tạo sự ủng hộ đồng thuận và thống nhất với cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh tổ chức định kỳ hằng quý chủ động cung cấp thông tin về hoạt động của VietinBank đến công chúng, nhà đầu tư.

Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh tổ chức định kỳ hằng quý chủ động cung cấp thông tin về hoạt động của VietinBank đến công chúng, nhà đầu tư.

Xuất phát từ quan điểm để làm tốt công tác đấu tranh, phản bác thông tin sai trái bên ngoài thì việc trước tiên cần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng từ bên trong, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank đã chủ động, không ngừng nỗ lực để thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trên toàn hệ thống. Theo đó, tháng 6-2018 VietinBank đã triển khai thí điểm mạng xã hội nội bộ Workplace tập trung vào công việc với mục tiêu kết nối toàn bộ cán bộ, người lao động trong tổ chức, phục vụ việc trao đổi phối hợp giữa các đơn vị trên toàn hệ thống, giữa nhân viên - lãnh đạo.

Đặc biệt, Đảng ủy và Ban lãnh đạo VietinBank sử dụng mạng Workplace để tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương (khóa XIII), Đảng ủy Khối DNTW (khóa III) và truyền thông “Chiến lược phát triển VietinBank giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch kinh doanh trung hạn”, chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của VietinBank. Bằng việc tích cực chia sẻ thông tin, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên qua mạng xã hội nội bộ Workplace cho thấy Đảng ủy VietinBank tích cực trong công tác tuyên truyền các thông tin rõ ràng, minh bạch đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động; từ đó giúp tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về ý chí cũng như hành động, góp phần tham gia vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, VietinBank còn duy trì Cổng thông tin nội bộ intranet thường xuyên đăng tải các thông tin hoạt động của các chi nhánh, đơn vị sự nghiệp cũng như các văn bản chính sách của Ngân hàng. Hằng năm, đăng tải hơn 400 tin trên intranet, xuất bản 11 số Tờ thông tin VietinBank (tập san nội bộ) nhằm truyền thông tích cực đến cán bộ, đảng viên trên toàn hệ thống những nội dung chỉ đạo, thông tin tích cực về các sự kiện lớn của đất nước, của toàn Ngành; về hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ, chương trình thi đua nội bộ, gương người tốt, việc tốt, các đơn vị trong hệ thống VietinBank. Song song đó chú trọng xây dựng và truyền thông nội bộ bản tin quản lý tuân thủ, cảnh báo rủi ro, gian lận hoạt động định kỳ hằng tháng, hằng quý dưới dạng video clip ngắn với hình thức và nội dung sáng tạo, được đổi mới liên tục, dễ tiếp cận và thu hút người xem. 

Nhằm triển khai Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên in-tơ-nét, mạng xã hội; Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20-3-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên in-tơ-nét và mạng xã hội, Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank đã ban hành nhiều văn bản, quy định như: Quy định về phát ngôn, ứng xử trên MXH; Quy định quản lý, sử dụng mạng internet trong nội bộ VietinBank; Quy định sử dụng Workplace trong hệ thống VietinBank; Quy định về một số quy tắc ứng xử của cán bộ người lao động VietinBank trên MXH… Điều này giúp nâng cao hơn nữa trách nhiệm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc quản lý, thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng môi trường in-tơ-nét, mạng xã hội văn minh, lành mạnh.

Thời điểm năm 2020, khi làn sóng dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, trên một số trang MXH cũng bùng phát một loại “vi-rút” nguy hiểm đó là việc xuyên tạc công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam. Khi một số địa phương, đơn vị triển khai giãn cách xã hội, các đối tượng phản động vin vào đó để đưa luận điệu sai trái cho rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam thực hiện “ngăn sông cấm chợ” gây khó khăn cho cuộc sống của người dân”. Hơn lúc nào hết, mỗi tổ chức, cá nhân cần nêu cao, kiên định về lập trường tư tưởng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Trước tình hình đó, toàn hệ thống VietinBank đã đồng sức, đồng lòng thực hiện Chiến dịch gửi lời động viên trên mạng xã hội facebook với tên gọi: “We are One VietinBank” kết nối trái tim, ý chí và nghị lực của hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên VietinBank hòa thành một thể thống nhất, đồng lòng, đồng sức cùng cộng đồng phòng, chống dịch và duy trì hoạt động liên tục của hệ thống ngân hàng - ngành huyết mạch của nền kinh tế. Với thông điệp “VietinBank, tất cả chúng ta là một, cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Chỉ sau hơn 3 tuần phát động, “We are One VietinBank” đã thu hút sự tham gia  100% cán bộ, nhân viên, người lao động VietinBank; hơn 3.000 ảnh/clip đẹp mang thông điệp yêu thương của những cán bộ VietinBank gửi đến các đồng nghiệp tại tâm dịch; hơn 10.000 lượt like/share cả chiến dịch trên các trang mạng xã hội. Đồng thời, các đơn vị báo chí lớn, uy tín như Thời báo Ngân hàng, Nhân Dân, Cổng thông tin Chính phủ, Người Lao Động, Lao Động… đã chia sẻ nội dung tích cực về chiến dịch. Thông qua các hình ảnh được truyền thông trên các kênh báo chí, mạng xã hội, VietinBank được thể hiện với hình ảnh một ngân hàng có trách nhiệm với người lao động và có trách nhiệm với cộng đồng, tô đậm thêm giá trị “thấu cảm”, “tận tâm”, “thích ứng”, góp phần truyền thông về Văn hóa VietinBank.

Ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên in-tơ-nét, MXH 

Theo báo cáo của We Are Social, đầu năm 2023, Việt Nam có 77,93 triệu người dùng in-tơ-nét, chiếm 79,1% tổng dân số. Ngoài ra, số lượng người dùng mạng xã hội cũng đạt con số 70 triệu, tương đương với 71% tổng dân số. Trong đó, 5 nền tảng mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất Việt Nam gồm có: Facebook (91,6%), Zalo (90,1%), TikTok (77,5%), Facebook Messenger (77%) và Instagram (55,4%). Theo các tổ chức GWI và data.ai, sự phổ biến của mạng xã hội ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục gia tăng mà không có dấu hiệu chững lại. Mạng xã hội cũng được ví như “con dao hai lưỡi”. Đây vừa là môi trường thuận lợi có thể truyền bá, định hướng dư luận hiệu quả và nhanh chóng song cũng cần nhìn nhận đây công cụ mà các thế lực thù địch ở trong nước và nước ngoài triệt để lợi dụng nhằm lan truyền những thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc sự thật hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, thông tin chưa được kiểm chứng. Chưa kể những thông tin sai lệch, tin giả thường có xu hướng lan truyền nhanh hơn tin thật, “hút view”, lấn át những thông tin chính thống. 

Xác định việc ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng trong tổng thể công tác đấu tranh tư tưởng, góp phần bảo vệ thương hiệu và uy tín ngân hàng, Đảng ủy VietinBank đã tích cực lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đơn vị đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, chung sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh thông tin, an ninh tiền tệ quốc gia. Trong đó, tập trung nhận diện các đối tượng lợi dụng thương hiệu của Ngân hàng, sự lan truyền thông tin trên mạng xã hội để trực tiếp lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản của khách hàng; cùng với đó là các các cá nhân, tổ chức, thế lực thù địch, cơ hội, phản động lợi dụng triệt để “truyền thông bẩn” tung tin xấu độc để nhằm bôi nhọ uy tín ngân hàng, chống phá các hoạt động của ngành Ngân hàng, gây xáo trộn đời sống xã hội của người dân; qua đó, thể hiện ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ ta. 

Thời gian qua, trên mạng xã hội facebook xuất hiện các tài khoản cá nhân/nhóm sử dụng tên, hình ảnh để giả mạo trang facebook VietinBank. Các trang này có đăng tải các thông tin mời gọi vay tiền, giải ngân nhanh chóng… cũng như các dịch vụ tài chính khác không phải do VietinBank cung cấp, có nhiều dấu hiệu lừa đảo. Cùng với đó là việc phát hiện tài khoản Facebook sử dụng trái phép họ tên, hình ảnh lãnh đạo với ý đồ xấu, lợi dụng uy tín để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trục lợi cá nhân. Phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên và hơn 25.000 cán bộ, người lao động, thời gian vừa qua, VietinBank đã tổ chức ngăn chặn vô hiệu hóa hàng ngàn tài khoản facebook cá nhân/ Group/ Fanpage đăng tải thông tin sai sự thật, giả mạo thương hiệu VietinBank với mục đích lừa đảo chiếm đoạt thông tin và tài sản của khách hàng, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng của Nhà nước xử lý thông tin xấu độc liên quan VietinBank và ngành Ngân hàng. 

Hàng loạt những fanpage mạo danh thương hiệu VietinBank với mục đích lừa đảo khách hàng.

Hàng loạt những fanpage mạo danh thương hiệu VietinBank với mục đích lừa đảo khách hàng.

Với việc triển khai và vận hành hoạt động ổn định các hệ thống giám sát, phòng, chống tấn công, giảm thiểu các rủi ro, tác động từ bên ngoài cũng như bên trong hệ thống, VietinBank ghi nhận số liệu trung bình hằng tháng như sau: Hệ thống phòng, chống tấn công APT đã phát hiện và ngăn chặn hàng trăm email chứa mã độc hoặc link gửi vào hệ thống email của VietinBank. Hệ thống tường lửa ứng dụng (WAF) phát hiện và ngăn chặn hàng chục nghìn request khai thác các lỗ hổng bảo mật. Qua giám sát đã phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng gỡ bỏ các domain giả mạo thương hiệu VietinBank (hơn 100 domain giả mạo). Điều này góp phần không để xảy ra rủi ro truyền thông, bảo đảm thông suốt hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

VietinBank thường xuyên gửi các thông tin cảnh báo và khuyến cáo khách hàng cẩn trọng trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng xấu.

VietinBank thường xuyên gửi các thông tin cảnh báo và khuyến cáo khách hàng cẩn trọng trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng xấu.

Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ ngân hàng hiện đại, tội phạm công nghệ cao cũng như các hình thức lừa đảo qua đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Chúng sử dụng mạng xã hội làm công cụ để thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi tiền từ người dân và gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của ngân hàng. Các chiêu thức lừa đảo tinh vi như nhắn tin giả mạo ngân hàng, giả mạo nhân viên chăm sóc khách hàng, giả mạo website ngân hàng số, giả mạo khách hàng trúng thưởng để yêu cầu nhập mật khẩu, mã OTP… nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Nhằm ngăn chặn tình trạng nói trên, VietinBank thường xuyên phát đi các cảnh báo và khuyến cáo khách hàng chủ động cảnh giác, phòng tránh trước những thủ đoạn, chiêu trò lừa đảo của các đối tượng xấu trên không gian mạng. Nhiều khách hàng đã được các cán bộ VietinBank hướng dẫn đã kịp thời phát hiện và ngăn cản giao dịch chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, giúp giữ lại tài sản cho người dân.

 (Còn nữa...)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất