Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc
Đồng chí Nguyến Minh Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VietinBank Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm trong cuộc “Hội thảo truyền thông Chiến lược văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2023-2025 và Bộ nhận diện văn hóa doanh nghiệp mới”

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VietinBank Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo truyền thông Chiến lược văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2023-2025 và Bộ nhận diện văn hóa doanh nghiệp mới.

Với triết lý hoạt động "Khách hàng là trung tâm - Phát triển con người - Đổi mới sáng tạo"; Sứ mệnh "Trở thành ngân hàng tiên phong trong phát triển đất nước"; Tầm nhìn đến 2030 là "Ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam"; cùng các Giá trị cốt lõi của con người VietinBank "Chính trực - Trí tuệ - Tận tâm - Thấu cảm - Thích ứng" - Bộ nhận diện Văn hóa VietinBank vừa ban hành đã tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và Hệ giá trị văn hóa mới của VietinBank; thể hiện sự đồng tâm thống nhất của cả hệ thống trong việc kế thừa và phát triển những tinh hoa của VietinBank được xây dựng trong thời gian qua, từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, nhân viên; nhận diện và bồi dưỡng những nhân tài mới cho VietinBank, cho đất nước. Xây dựng, thực hiện, phát huy những giá trị văn hóa doanh nghiệp đó của VietinBank là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi bộ phận, mỗi tổ chức trong toàn hệ thống VietinBank, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng.

Văn hóa doanh nghiệp mang ý nghĩa sống còn

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu: "Đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện Ngân hàng; phát triển văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu VietinBank; tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng an toàn…". Trong đó, văn hóa doanh nghiệp được xác định là nền tảng phát triển của VietinBank Thái Nguyên.

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội, Đảng ủy VietinBank Thái Nguyên đã thường xuyên quán triệt, triển khai nội dung này trong toàn Đảng bộ. Thông qua sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ, nội dung về "Văn hóa VietinBank gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021" đã được truyền tải đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi người.

Lễ kết nạp đảng viên của các chi bộ thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.

Lễ kết nạp đảng viên của các chi bộ thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.

Nội dung tuyên truyền của Đảng bộ đã tập trung vào việc thống nhất nhận thức về văn hóa doanh nghiệp. Đó là toàn bộ những giá trị thuộc về doanh nghiệp đã được gìn giữ và bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử của doanh nghiệp, nằm trong tổng thể văn hóa của dân tộc, của đất nước. Những giá trị mang bản sắc riêng với các đặc trưng cụ thể đã được tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong VietinBank Thái Nguyên trân trọng, gìn giữ, thể hiện trong nhận thức, hành vi của mình ở mọi lúc, mọi nơi, góp phần xây dựng văn hóa VietinBank trên các nội dung cơ bản như: Triết lý hoạt động VietinBank; Giá trị cốt lõi VietinBank; Đạo đức kinh doanh VietinBank; Các quy tắc trong phương thức tổ chức hoạt động, giao tiếp ứng xử của VietinBank…

Đặc biệt, trong chỉ đạo thực hiện Văn hóa doanh nghiệp, Đảng bộ VietinBank Thái Nguyên luôn quán triệt rõ: phát triển các sản phẩm, hàng hóa trong kinh doanh của VietinBank Thái Nguyên, cùng với hiệu quả về lợi nhuận phải luôn đặt tính định hướng xã hội chủ nghĩa lên hàng đầu, xác định đó chính là nhiệm vụ chính trị chủ yếu của đơn vị, lấy đó là điểm cốt lõi để phục vụ các mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Đó chính là giá trị mang ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của Vietinbank Thái Nguyên nói riêng và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nói chung.

Đưa văn hóa doanh nghiệp vào cuộc sống

Để việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đưa các giá trị nêu trên vào thực hiện thực sự thiết thực và hiệu quả, trong những năm qua Đảng bộ VietinBank Thái Nguyên đã chỉ đạo áp dụng nhiều mô hình và cách thức cụ thể, đem lại hiệu quả kinh doanh cao gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Đảng bộ đã chỉ đạo thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao, đơn vị hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và tích cực tham gia công tác an sinh - xã hội. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đoàn kết nội bộ được giữ vững, các tổ chức đoàn thể được cũng cố ngày càng vững mạnh. Đảng bộ liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 và nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế của địa phương, của Ngành để chỉ đạo hoạt động chuyên môn. Cơ cấu vốn vay được chuyển dịch tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và định hướng của tỉnh Thái Nguyên. Các lĩnh vực như: cho vay phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; cho vay sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu; cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ; cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa lớn… Áp dụng nhiều chương trình tín dụng ưu đãi lớn để hỗ trợ phát triển, thực hiện cơ cấu nợ, miễn giảm lãi vay để chia sẻ khi khách hàng gặp khó khăn trước những diễn biến phức tạp của thị trường, của thiên tai, dịch bệnh... Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ hiện đại, các sản phẩm mới tiện ích vào hoạt động dịch vụ như: tài trợ thương mại, ngân hàng điện tử, thẻ, hoạt động thanh toán, phát triển khách hàng thân thiết… đã giúp rút ngắn thời gian giao dịch, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt, tăng năng suất lao động, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025 đã góp phần tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đơn vị đã thực hiện rà soát, nắm bắt tình hình tài chính, sản xuất, kinh doanh của toàn bộ khách hàng, đặc biệt những doanh nghiệp, lĩnh vực bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19 như du lịch, vận tải, dịch vụ lưu trú, sản xuất và kinh doanh hàng nông sản… Trên cơ sở kết quả rà soát, chủ động nhận diện những khách hàng có nguy cơ tổn thất, thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh, lập danh sách và đề xuất biện pháp ứng xử phù hợp đối với khách hàng bao gồm: cấp tín dụng mới để ổn định sản xuất, kinh doanh tạo dòng tiền trả nợ; giảm lãi suất cho vay và phí; miễn giảm lãi vay; cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ…

Đảng viên thuộc Chi bộ Tổng Hợp được vinh danh tại tỉnh Cao Bằng về việc

Đảng viên thuộc Chi bộ Tổng hợp được vinh danh tại tỉnh Cao Bằng về việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên, của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, đơn vị đã rà soát và nhận diện 112 khách hàng tổ chức và cá nhân vay vốn có dư nợ lớn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh với tổng dư nợ 1.109 tỷ đồng (chiếm 25% tổng dư nợ của đơn vị). Thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với 10 khách hàng với số dư cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 26.466 triệu đồng. Tiếp tục giải ngân mới với lãi suất giảm theo các chương trình: Chương trình tín dụng Đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp; Chương trình cho vay ưu đãi khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thương mại, phân phối; chương trình ưu đãi lãi tri ân dành cho khách hàng bán lẻ (lãi suất cho vay thấp hơn 0,5% - 2,5%/năm so với thông thường) để khách hàng ổn định sản xuất, kinh doanh.

Đối với dịch vụ thanh toán: Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc giảm phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống đối với tất cả các khách hàng nhằm hỗ trợ khách hàng giao dịch trong giai đoạn nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh (mức giảm bình quân 20 - 50% phí dịch vụ theo quy định của Ngân hàng Công thương Việt Nam; cụ thể một số loại phí như: miễn phí đối với các giao dịch của khách hàng cá nhân tổ chức chuyển tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; giảm phí chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 qua NAPAS; giảm phí chuyển tiền đối với khách hàng doanh nghiệp, giảm phí chuyển tiền đối với khách hàng cá nhân trên tất cả các kênh giao dịch,…).

Đảng ủy đã luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công tác sát với yêu cầu thực tế. Triển khai rộng rãi, có hiệu quả các nội dung cốt lõi của Văn hóa VietinBank, xây dựng khung năng lực và các chuẩn mực đạo đức của người cán bộ VietinBank trong tình hình mới. Cùng với các hoạt động truyền thông thường xuyên về văn hóa VietinBank, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức và tuyên truyền giữ gìn “Nét đẹp văn hóa VietinBank”, lựa chọn và xây dựng mô hình điểm về thực hiện văn hóa VietinBank tại một số phòng khách hàng. Mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị luôn thấm nhuần và lan tỏa những giá trị cốt lõi của văn hóa VietinBank trong công việc và cuộc sống hằng ngày.

Đảng ủy đã đề ra phương châm "Lãnh đạo đi đầu thực hiện văn hóa VietinBank", trước hết là người đứng đầu Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các chi bộ, các phòng ban chuyên môn phải làm gương, là chuẩn mực trong xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện các giá trị của doanh nghiệp, trong công tác cũng như trong giao tiếp ứng xử hàng ngày, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị.

Song song với việc làm tốt nhiệm vụ kinh doanh và xây dựng thương hiệu, tham gia công tác an sinh xã hội là mảng công việc luôn được Đảng bộ chăm lo, chú trọng. Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã đóng góp an sinh xã hội, vận động cán bộ, nhân viên ủng hộ ngày lương/1 cán bộ/năm để đóng góp cho các quỹ từ thiện, nhân đạo, qua đó đã gắn kết trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng của VietinBank đối với nhân dân địa phương và cả nước. Điển hình như ủy quyền của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên đã thực hiện ký kết hợp đồng tài trợ, thực hiện giải ngân các công trình tài trợ trên địa  bàn tỉnh Thái Nguyên bao gồm: Xây dựng 10 công trình trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trị giá 22,3 tỷ đồng, xây dựng 60 căn nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trị giá 3 tỷ đồng, tặng 4 xe cứu thương cho các bệnh viện trị giá 5,2 tỷ đồng.

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên tự hào đã lãnh đạo đơn vị thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình, mở rộng địa bàn hoạt động, tập trung vào các khách hàng là những nhà đầu tư uy tín, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên và vùng phía Bắc Hà Nội phát triển một cách vượt bậc. Đặc biệt đã góp phần đưa tỉnh Thái Nguyên tiến mạnh về công nghiệp hóa - hiện đại hóa, điển hình như các địa bàn trọng điểm như Phổ Yên, Sông Công, Phú Bình, Đại Từ đang ngày càng khởi sắc, phát triển mạnh mẽ về công nghiệp và thương mại dịch vụ; an ninh chính trị được giữ vững, đời sống mọi mặt của nhân dân các dân tộc trong vùng ngày càng được nâng cao.

Khát vọng vươn tầm cao mới

Trải qua 19 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, tập thể Đảng bộ VietinBank Thái Nguyên đã đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức của nền kinh tế và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, vươn lên khẳng định tầm vóc, thương hiệu VietinBank “năng động, sáng tạo, hiệu quả”. Đây là những tiền đề quan trọng để Đảng bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ thống VietinBank và kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên, vùng Bắc Hà Nội.

Đảng bộ đặt mục tiêu luôn bám sát chủ trương đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong việc thực hiện tái cấu trúc, đổi mới toàn diện mô hình hoạt động, hướng đến chuẩn mực và thông lệ quốc tế, thực hiện phát triển kinh doanh bền vững, bảo đảm việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, nâng cao thị phần hoạt động và thương hiệu VietinBank. Phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu, các đoàn thể vững mạnh xuất sắc.

Công đoàn cơ sở Chi nhánh Thái Nguyên Tết vì người nghèo tại xã Xuân Phương, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Công đoàn cơ sở Chi nhánh Thái Nguyên Tết vì người nghèo tại xã Xuân Phương, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Để đạt các mục tiêu đề ra, Đảng ủy đã đề ra các nhóm giải pháp chi tiết, cụ thể về tăng trưởng nguồn vốn, về đầu tư cho vay, về cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, về xây dựng mối quan hệ gắn kết bền chặt với khách hàng, cũng như chú ý đầu tư phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực… Từ đó tiếp tục khẳng định là điểm đến tin cậy của bạn hàng, là nhân tố đóng góp tích cực vào sự phát triền vững mạnh của Ngành và sự phát triển của kinh tế - xã hội địa phương.

Về các giải pháp cụ thể, VietinBank Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh, lan tỏa rộng rãi các nội dung văn hóa VietinBank, gắn với triển khai khung năng lực chương trình 6 hóa: “Tiêu chuẩn hóa, đơn giản hóa, tối ưu hóa, tự động hóa, cá nhân hóa trách nhiệm và hợp tác hóa”; duy trì xây dựng, nhân rộng mô hình điểm về văn hóa tại đơn vị; tổ chức và tham gia các cuộc thi góp phần tiếp tục xây dựng, phát huy và hoàn thiện văn hóa VietinBank.

Để có thể đạt được kỳ vọng và mục tiêu đó, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên đã xây dựng Nghị quyết và Chương trình hành động cụ thể, trong đó xác định phát huy "ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên. Trong đó, sự khởi xướng, cổ vũ, động viên của các đồng chí lãnh đạo cùng sự nỗ lực phấn đấu, ý thức tự giác chủ động của mỗi thành viên là yếu tố quan trọng.

Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt thực hiện Văn hóa VietinBank gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, trong đó xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục quán triệt việc “nêu gương” đối với cán bộ là lãnh đạo các cấp trong đơn vị, tạo dựng hình ảnh tiêu biểu, hình mẫu trong thực hành hệ giá trị văn hóa con người VietinBank. Từ đó truyền cảm hứng, lan tỏa và thúc đẩy Văn hóa doanh nghiệp trong từng mảng công việc, từng phạm vi và bộ phận phụ trách. Thông qua đó bức tranh tổng thể về văn hóa VietinBank trong toàn đơn vị sẽ ngày càng hoàn thiện, góp phần xây dựng thương hiệu VietinBank trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu trong cả nước.

Đảng ủy định hướng tập trung tuyên truyền, giác ngộ tới toàn đơn vị đồng tâm hiệp lực thực hiện “Chiến lược phát triển Văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2023-2025” mà Đảng ủy, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam mới ban hành. Trong đó đặt ra yêu cầu về cán bộ trong thời kỳ mới cần phải có trí tuệ và bản lĩnh, văn hóa, đạo đức, được nuôi dưỡng trên nền tảng truyền thống lịch sử và văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Đồng thời tiếp tục vươn lên tiếp thu những giá trị mới phù hợp với xu thế và yêu cầu của thời đại. Cụ thể hóa yêu cầu đó trong việc xác định và thực hành hằng ngày 5 giá trị cốt lõi của con người VietinBank là "Chính trực - Trí tuệ - Tận tâm - Thấu cảm - Thích ứng".

Xác định con người là trung tâm, là chủ thể của văn hóa, nhiệm vụ xây dựng Văn hóa VietinBank chính là quan tâm đến con người, nên mọi hoạt động đều phải hướng đến mục tiêu vì khách hàng, cổ đông, người lao động, đối tác và cả cộng đồng. Bởi vậy, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của toàn Đảng bộ trong thời gian tới chính là xây dựng con người với quá trình thường xuyên và và lâu dài, vì mục tiêu phát triển bền vững, qua đó từng bước hun đúc và tạo lập nên tập thể cán bộ VietinBank Thái Nguyên với giá trị văn hóa chuẩn mực, đồng bộ, nhất quán, góp phần hoàn thiện giá trị Văn hóa con người VietinBank.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất