Niềm tin của dân – Sức mạnh của Đảng (tiếp theo và hết)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Bài 3: KHƠI DẬY KHÁT VỌNG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Xây dựng niềm tin của nhân dân là một hành trình mà đích đến là cuộc sống, là hạnh phúc, là ấm no của nhân dân. Đảng bộ TP. Hà Nội luôn xác định, trên hành trình đó, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên là “gốc”, “then chốt của then chốt”. Trong quá trình toàn cầu hoá, phát triển như hiện nay, đội ngũ đó không chỉ vững mạnh, trong sạch về phẩm chất chính trị, bản lĩnh và năng lực công tác mà luôn phải giữ vững lý tưởng, khát vọng vươn lên xây dựng Đảng bộ Thủ đô vững mạnh.

Chọn đúng người, giao đúng việc

Từng bước hiện thực hoá nghị quyết, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là cả một quá trình với lộ trình, bước đi phù hợp mà đội ngũ cán bộ, đảng viên cần thể hiện và phát huy được vai trò của mình. Thành uỷ Hà Nội đã xác định và lựa chọn ba khâu đột phá để quyết tâm tạo sức bật, sự lan tỏa để thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, ba khâu đột phá của Đảng bộ Thủ đô trong nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản giống ba khâu đột phá của nhiệm kỳ trước, nhưng có sự thay đổi lớn về chất. Trong đó, điểm mới là Thành uỷ xác định văn hóa và con người - những nguồn lực quan trọng, quyết định sự phát triển của Thủ đô. Theo đó, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH Đảng bộ TP. Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tạo chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ của Thành phố, góp phần quan trọng giúp Thành phố đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Làm việc với Huyện uỷ Chương Mỹ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Huyện uỷ cho biết: Là một trong những đơn vị đang trong quá trình phát triển, những yếu tố liên quan đến dòng tộc, dòng họ cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến công tác cán bộ. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua với sự quyết tâm của BTV Huyện uỷ, công tác luân chuyển cán bộ có thể coi khâu đột phá trong công tác cán bộ của BTV Huyện ủy, vừa đào tạo rèn luyện cán bộ, vừa khắc phục tình trạng cục bộ trong công tác cán bộ của các địa phương, tạo được hiệu quả tích cực, xây dựng được niềm tin của nhân dân về đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Mỗi cán bộ khi được điều động, luân chuyển về cơ sở, mỗi người một cách làm nhưng điểm chung là sâu sát cơ sở, trách nhiệm cao và vì lợi ích chung của tập thể, của nhân dân. Chia sẻ thêm về điều này, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Chương Mỹ khẳng định: Để thực hiện chủ trương khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, BTV Huyện uỷ cần đánh giá đúng năng lực cán bộ trên cơ sở xây dựng các chương trình công tác hiệu quả. Chỉ đạo các cấp uỷ xây dựng các quy chế chặt chẽ, tạo hành lang pháp lý để cán bộ thực hiện nhiệm vụ, nhất là giải quyết các điểm nghẽn tồn tại trong thời gian dài ở các địa phương, đơn vị.

Thực tiễn công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng ở Đảng bộ huyện Chương Mỹ cho thấy, khi các đơn vị để xảy ra sai phạm liên quan đến công tác cán bộ, đảng viên, Huyện uỷ Chương Mỹ kịp thời thực hiện chủ trương thay thế cán bộ, không đợi hết tuổi, hết nhiệm kỳ để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như quá trình phát triển đi lên của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua rà soát, vừa qua, BTV Huyện ủy đã thực hiện luân chuyển 22 cán bộ từ huyện về các xã đảm nhận các cương vị bí thư, chủ tịch UBND, chủ tịch HĐND, phó chủ tịch và đồng thời luân chuyển ngang giữa các địa phương với nhau. Các đơn vị, địa phương có cán bộ luân chuyển đến cơ bản đều là những đơn vị cần phải thay thế cán bộ. Đến nay, các cán bộ luân chuyển đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho địa phương, đơn vị chuyển đến.

Xã Tiên Phương (Chương Mỹ) trước nay là một trong những đơn vị phức tạp về tình hình quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Trước tình hình đó, BTV Huyện uỷ luân chuyển đồng chí Tống Văn Thái – khi đó đang là Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện về giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tiên Phương. Chia sẻ về điều này, đồng chí Tống Văn Thái cho biết: Tháng 9-2019 tôi được luân chuyển về Tiên Phương giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tôi đã cùng tập thể lãnh đạo xã, thôn rà soát, đánh giá lại tình hình của địa phương để xác định các vấn đề cần tập trung giải quyết. Qua rà soát thấy việc dồn điền đổi thửa có một số sai sót, dẫn đến có những kiến nghị của nhân dân kéo dài. Thứ hai, hệ thống truyền thanh của xã xuống cấp dẫn đến việc thông tin đến người dân chưa thường xuyên, kịp thời nên ý thức chấp hành chính sách, pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện các phong trào của địa phương còn hạn chế. Thứ ba là vấn đề vi phạm, lấn chiếm hành lang giao thông trên địa bàn xã. Rồi các vi phạm đất đai trước đây do cấp bán trái thẩm quyền chưa được xử lý.

Nhận diện đúng để hành động đúng, với quyết tâm chính trị cao, các việc đề ra về cơ bản được cấp uỷ giải quyết có kết quả. Nhất là việc kiên trì tổ chức vận động hơn 100 hộ dân thuộc gần 10km hệ thống đường giao thông chính của xã tháo dỡ và giải tỏa các cái công trình vi phạm, tạo ra hệ thống giao thông trục chính của xã thông thoáng. Đây là việc khó tồn tại rất nhiều năm, nay được giải quyết nên lòng dân rất đồng thuận, ủng hộ.

Có chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên môi trường, với quyết tâm chính trị cao, đồng chí Thái đã thể hiện vai trò người đứng đầu từ việc lựa chọn vấn đề, lên phương án giải quyết và cách thức tiến hành. Trong mỗi công việc, từ đi khảo sát cơ sở, lập danh sách kê khai, triển khai xuống các cấp chi ủy chi bộ thôn, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, vận động, dân vận đến từng gia đình… đều có dấu ấn của người cán bộ dám nghĩ, dàm làm và dám chịu trách nhiệm.

Về xã Tòng Bạt (Ba Vì), địa phương đang triển khai nhiều hạng mục công việc cho quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao theo chủ trương của Huyện ủy. Đồng chí Phạm Duy Cường, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Tòng Bạt chia sẻ: Trong bộn bề công việc, có những việc đột xuất, việc khó phát sinh. Phải chọn đúng cán bộ mới xử lý hiệu quả. Đồng chí Cường lúc đó được giao phụ trách 1 thôn, trong đó nảy sinh 1 trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Công trình đó buộc phải tháo dỡ. Cái khó ở chỗ đây là gia đình đảng viên và là hộ làm kinh tế giỏi lâu nay. Làm thế nào để vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương nhưng hộ gia đình đó tự tháo gỡ công trình vi phạm, không ảnh hưởng đến uy tín đảng viên, là điều cấp uỷ cần suy nghĩ thấu đáo. Nếu theo đúng quy chế làm việc, đây là nhiệm vụ thuộc về chính quyền địa phương. Tuy nhiên, sau khi UBND xã có báo cáo, BTV Đảng ủy quyết định chưa phân công nhiệm vụ cho chính quyền mà giao cho một đồng chí phó bí thư nữ đảm nhiệm việc khó này và đồng chí đã xử lý có hiệu quả. Như vậy, có thể thấy BTV Đảng ủy xã luôn giữ nguyên tắc, hoạt động theo quy chế phối hợp nhưng không áp dụng các quy định một cách rập khuôn, cứng nhắc trong sử dụng cán bộ, nhất là đối với việc giải quyết những vấn đề khó, đòi hỏi có sự linh hoạt, phù hợp với thực tiễn đặt ra nên đã mang lại hiệu quả tich cực.

Quyết tâm chọn đúng người, giao đúng việc trong công tác cán bộ được thể hiện rõ nét trong công tác nhân sự của Hội Cựu chiến binh thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ) nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, sau khi đánh giá đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn nhiệm kỳ 2013-2018 uy tín và mức độ hoàn thành công việc thấp, đồng chí cũng tự đánh giá và xin thôi tham gia BCH Hội, không tái cử chức vụ Chủ tịch Hội nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên vấn đề nảy sinh là khi không tham gia tái cử, đồng chí Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2013-2018 giới thiệu, đề xuất một đồng chí phó chủ tịch lên thay nhưng đồng chí này về trình độ, năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Một vấn đề nữa trong quá trình thực hiện quy trình công tác nhân sự, đa số thành viên BCH đương nhiệm lúc đó đều nhất trí giới thiệu đồng chí phó chủ tịch thay thế. Trước tình hình đó, Đảng ủy thị trấn chủ động làm việc, trao đổi với hội cấp trên và đi đến thống nhất không phân công đồng chí này theo sự giới thiệu BCH Hội Cựu chiến binh khóa cũ, đồng thời yêu cầu Hội Cựu chiến binh thị trấn thực hiện đúng quy trình về công tác cán bộ. Theo đó, cần có sự giới thiệu cán bộ từ các chi bộ; rà soát lại công tác quy hoạch cán bộ và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm để lựa chọn đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thay thế. Kết quả có hai đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố của hai tổ dân phố lớn của thị trấn, đều là đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021, thực sự có uy tín với nhân dân. Sau khi phân tích ưu, nhược, đa số thành viên BCH Hội Cựu chiến binh thị trấn nhận thức đây mới là hai đồng chí xứng đáng để thay thế đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, tiến hành giới thiệu ở các cấp để lựa chọn đồng chí có uy tín cao hơn. Kết quả, Đại hội Hội Cựu chiến binh thị trấn nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp và minh chứng là đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khóa mới đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ về nhiệm vụ này, đồng chí Nguyễn Đình Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Xuân Mai cho biết: Khi thấy có “vấn đề”, tôi phải trực tiếp vào cuộc, tham dự hầu như tất cả các cuộc họp của Hội Cựu chiến binh để nắm tình hình. Khó nhất là mình phải chứng minh được hạn chế, khuyết điểm của đồng chí không uy tín cần phải thay thế. Tiếp nữa khi ngay trong BCH Hội có sự giới thiệu chưa chuẩn xác, mình phải quyết liệt, phân tích được ảnh hưởng của việc lựa chọn không đúng người. Và các khâu còn lại trong quy trình nhân sự phải thực sự khách quan, dân chủ, công tâm mới lựa chọn được người thật sự xứng đáng để đảm nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ thị trấn khẳng định: Kết quả bầu đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2018-2023 đã có ảnh hưởng tích cực, động lực thúc đẩy đối với công tác của các đoàn thể chính trị - xã hội của thị trấn. Các đồng chí đều rất nhiệt huyết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất là công tác cán bộ. Những đồng chí được quy hoạch các chức danh đều nỗ lực phấn đấu để được lựa chọn. Có thể khẳng định, công tác cán bộ đã có tác động rất lớn đến cái thành quả của thị trấn hiện nay với tình hình an ninh chính trị ổn định, nhân dân đồng thuận, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng Đảng bộ thị trấn nói riêng, Thủ đô Hà Nội phát triển, đi lên.

Đồng chí Phạm Văn Hải, hội viên Hội Cựu chiến binh tại tổ dân phố tổ Thanh Xuân cho biết: Phải khẳng định vai trò của đồng chí Bí thư Đảng ủy rất quan trọng. Đồng chí có uy tín cao trong lối sống, phẩm chất đạo đức cũng như năng lực. Sau khi phát hiện có vấn đề, đồng chí cùng tập thể cấp ủy đã kịp thời đánh giá tình hình một khách quan, công bằng. Quyết liệt hành động, kịp thời thay thế những đồng chí không còn đủ năng lực, uy tín giảm sút đã củng cố thêm niềm tin của hội viên Hội Cựu chiến binh nói riêng, toàn dân về công tác cán bộ của Đảng. Đây là mấu chốt để khẳng định sức mạnh của Đảng.

Quyết tâm không để tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, bên cạnh khẳng định thành tích của tuổi trẻ Việt Nam và tổ chức đoàn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”, nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường hiện nay. Đây cũng là vấn đề được cấp uỷ các cấp ở Đảng bộ TP. Hà Nội chú trọng. Đổi mới hoạt động Đoàn, khơi dậy khát vọng phấn đấu, ý chí vươn lên của đội ngũ cán bộ trẻ, từ đó tạo động lực, thôi thúc lớp trẻ có mong muốn được tham gia trong các tổ chức đoàn thể, tổ chức đảng… Đó là những giải pháp mà Đảng bộ TP. Hà Nội chú trọng thực hiện để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Theo đó, đảng viên là nhân tố cơ bản nhất, năng động nhất của tổ chức đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là “sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”. Trong quá trình xây dựng và phát triển trở thành một trong những đảng bộ vững mạnh đi đầu của cả nước, nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng bộ Thủ đô chính là đội ngũ cán bộ, đảng viên với vai trò đi đầu, tiên phong, gương mẫu.

Vì vậy công tác phát triển đảng viên, bổ sung sinh lực cho Đảng luôn được cấp uỷ các cấp của Đảng bộ TP. Hà Nội quan tâm thực hiện. Khi có chỉ tiêu đề ra từ cấp uỷ cấp trên, các cấp ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên theo từng năm, khảo sát nguồn kết nạp để có giải pháp phù hợp thực tiễn. Thực tế công tác phát triển đảng viên hiện nay cho thấy, việc phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ cơ sở, nhất là các chi bộ nông thôn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do thiếu “nguồn”. Nhưng ở Đảng uỷ xã Đông Phương Yên (Chương Mỹ), công tác kết nạp đảng viên hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đông Phương Yên là xã có trên 12.000 nhân khẩu, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ để phát triển kinh tế. Trong những năm qua, BTV Đảng ủy luôn chỉ đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ đề ra và xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Kết quả, năm 2020 Đảng uỷ xã đã kết nạp được 10 đồng chí, năm 2021 kết nạp được 6 đồng chí và 9 tháng đầu năm 2022 kết nạp được 7 đồng chí, đều đạt và vượt chỉ tiêu của huyện giao. Giải pháp mà Đảng uỷ xã Đông Phương Yên chú trọng đó là huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các đơn vị tổ chức nhiều phong trào thi đua và hoạt động sôi nổi để thu hút, tập hợp cái lực lượng quần chúng ưu tú tham gia, từ đó tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên.

Chia sẻ về điều này, đồng chí Trần Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Phương Yên cho biết: Thứ nhất là chúng tôi làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục, tuyên truyền về truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng, Đảng bộ xã Đông Phương Yên. Thứ hai, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nhất là đoàn thanh niên tổ chức các phong trào vào các ngày lễ, tết, các hoạt động thể dục, thể thao, hiến máu nhân đạo… tập trung vào những ngày cuối tuần, tạo môi trường gắn bó, rèn luyện và cống hiến cho các bạn trẻ tham gia. Từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến theo lý tưởng, mong muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng, đóng góp cho Đảng, nhân dân. Kết quả là lớp trẻ ở Đông Phương Yên hào hứng tham gia, mong muốn được cống hiến sức trẻ. Đảng uỷ luôn quán triệt lựa chọn các đồng chí đoàn viên, thanh niên và những hội viên của các tổ chức có lòng nhiệt huyết, tinh thần cống hiến cho Đảng với tiêu chí chất lượng quan trọng nhất.

Gặp gỡ một trong những đảng viên trẻ mới được kết nạp hiện đang công tác tại Trường THCS Thanh Niên (Đông Phương Yên, Chương Mỹ), niềm vui, tự hào thể hiện qua ánh mắt, lời nói khi em chia sẻ về quá trình phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí Lưu Thị Linh Hương cho biết: Là một cán bộ trẻ và là Bí thư Đoàn, tôi luôn có mong muốn tham gia vào một tổ chức, đứng trong hàng ngũ của Đảng để được cống hiến, được phấn đấu. Trong quá trình bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ của các đảng viên trong chi bộ cũng như từ Đoàn xã; được phân công các nhiệm vụ chuyên môn từ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm cho đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và đi thi giáo viên giỏi, tham gia và tổ chức các hoạt động đoàn để rèn luyện, phấn đấu. Đến cuối năm 2020, tôi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Được phấn đấu, được nỗ lực và được ghi nhận, tôi thấy bản thân thực sự trưởng thành hơn nhiều. Khi đã trở thành đảng viên, tôi nhận thấy mình phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn để xứng đáng với niềm tin và lời tuyên thệ khi vào Đảng.

Để bổ sung sinh lực cho Đảng, nhất là những đảng viên trẻ có chất lượng, bảo đảm đảm sự kế thừa và phát triển liên tục cho Đảng, tạo động lực phát triển và nền tảng chính trị ban đầu để đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy  tính tiên phong, gương mẫu, ý chí vươn lên trong tương lai, Thành uỷ Hà Nội chú trọng tăng cường kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. Tại Hội nghị tọa đàm công tác phát triển đảng viên trong các trường học ở Đảng bộ TP. Hà Nội, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định phải khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, muốn vậy phải có đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu. Do đó, phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức, học sinh, sinh viên rất quan trọng. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa là chiến lược lâu dài. Để triển khai nhiệm vụ này, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc, không chỉ Ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông, mà phải từ cấp ủy các cấp, Đảng ủy Khối Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội... Trong đó, các đồng chí bí thư cấp ủy, hiệu trưởng các nhà trường cần có trách nhiệm cao hơn nữa trong công tác này, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, khơi dậy khát vọng cống hiến, đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong không khí kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26-3-2022, đoàn viên Đỗ Hoàng Quốc Bảo là đoàn viên ưu tú đầu tiên của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Trường Amsterdam đã kết nạp được 3 đảng viên là học sinh. Đây là điểm sáng của Hà Nội trong công tác kết nạp đảng viên trong các trường THPT.

Chia sẻ về giải pháp tạo “hạt giống đỏ” cho Đảng từ những đoàn viên ưu tú, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam cho biết: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng và tạo môi trường cho học sinh rèn luyện, phấn đấu vào Đảng được triển khai đồng bộ thông qua các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng; đa dạng hoá các cuộc thi tìm hiểu lịch sử về các ngày lễ lớn của đất nước qua hình thức game show, trò chơi để thu hút đoàn viên tham gia; phát động nhiều phong trào thi đua thông qua phong trào thanh niên để lan toả và phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ giáo viên chủ nhiệm theo sát kết quả học tập và rèn luyện của đoàn viên để lựa chọn, bình bầu đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, theo dõi, giúp đỡ để kết nạp Đảng.

Còn đối với Trường THPT Yên Hoà, sau 62 năm xây dựng và phát triển, ngày 30-7-2022, Chi bộ Trường THPT Yên Hoà kết nạp học sinh đầu tiên Võ Thị Hoàng An vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chia sẻ về buổi lễ kết nạp đảng, đồng chí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hoà Nguyễn Thị Nhiếp xúc động: Chúng tôi mắt ướt nhoà, miệng cười tươi, ôm nhau, bắt tay nhau và nói “chưa bao giờ dự lễ kết nạp có nhiều cảm xúc như hôm nay”. Để cho các đoàn viên nhận thức được niềm vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tiếp lửa rèn luyện, phấn đấu cho học sinh được kết nạp và những đoàn viên ưu tú dự lễ kết nạp, chi uỷ xác định việc tổ chức lễ kết nạp Đảng phải có không khí hào hùng, trang nghiêm. Đến bây giờ, các đảng viên chi bộ vẫn chưa thể quên cảm xúc những ngày đó. Trước ngày tổ chức lễ kết nạp, Trường THPT Yên Hoà như có hội: nhóm thầy cô tập hát, nhóm chuẩn bị trang trí khánh tiết, nhóm tổng duyệt. Ngày kết nạp học sinh vào Đảng, cả chi bộ trải qua những cung bậc cảm xúc: hồi hộp (lần đầu có học sinh được kết nạp vào Đảng); hào hùng (cả chi bộ cùng vỗ tay và hát quốc ca); thiêng liêng (là khi học sinh lên nhận quyết định, nghiêm trang trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ảnh Bác và tuyên thệ dõng dạc); xúc động (khi Bí thư Chi bộ căn dặn đảng viên mới bằng những lời gan ruột). Cách làm này của Chi bộ Trường THPT Yên Hoà thực sự đem lại hiệu quả tích cực, có ý nghĩa trong giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, nâng cao nhận thức và lòng tự hào về Đảng, dân tộc cho các đảng viên. Lễ kết nạp đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng viên mới đã trang nghiêm tuyên thệ trước Đảng kỳ và trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, nắm tay hô vang lời thề trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Lời thề trước Đảng được vang lên trong không khí hào hùng của lịch sử dân tộc khiến mỗi đảng viên thêm tự hào, tin tưởng và xác định trách nhiệm của mình; thêm động lực để những quần chúng ưu tú tiếp tục phấn đấu và mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tiêu chí, tiêu chuẩn đảng viên là yêu cầu được Chi uỷ Trường THPT Yên Hoà chú trọng. Từ quá trình tạo nguồn, kết nạp Đảng, Chi bộ Trường THPT Yên Hoà luôn tuân thủ quy định Điều lệ Đảng. Đầu năm học, Chi uỷ tiến hành rà soát học sinh đến lúc kết nạp đủ độ tuổi, thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia công tác đoàn, hội, có tinh thần cống hiến. Thứ hai là công tác truyền lửa và tìm hiểu. Thứ ba là giáo dục và giúp đỡ. Thứ tư là đồng hành cùng học sinh và cha mẹ học sinh trong việc chuẩn bị hồ sơ kết nạp. Thứ năm là tổ chức lễ kết nạp nghiêm túc, chu đáo và cuối cùng là tiếp tục giúp đỡ, giúp đỡ học sinh sau khi kết nạp để học sinh nhận thức được vào Đảng là quá trình rèn luyện và phấn đấu không ngừng nghỉ.

Những nỗ lực của cấp uỷ các cấp ở Đảng bộ TP. Hà Nội trong việc đẩy mạnh rèn luyện phẩm chất đạo đức, khơi dậy ý thức rèn luyện, phấn đấu, khát vọng cống hiến xây dựng Thủ đô đã đem lại những kết quả tốt đẹp. Trên hành trình phát triển, xây dựng hình ảnh Đảng bộ hành động vì dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên” đã có nhiều đóng góp với vai trò tiên phong, gương mẫu. Cần khẳng định, Đảng bộ TP. Hà Nội thật sự trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để cho dân tin Đảng, để củng cố niềm tin của dân đối với Đảng và chế độ.

Xây dựng Đảng bộ TP. Hà Nội vững mạnh là một quá trình hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội. Thực tiễn cuộc sống đã minh chứng rõ tiêu chí TCCSĐ trong sạch có nhiều, nhưng tiêu chí quan trọng nhất là phải được dân tin, dân yêu, đây là cội nguồn sức mạnh của Đảng bộ TP. Hà Nội. Nhân dân chỉ tin, chỉ yêu khi Đảng tập hợp trong hàng ngũ của mình những đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh, ý chí hành động vì dân. Hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng ngày càng đẹp hơn trong mắt của nhân dân Thủ đô nói riêng, nhân dân cả nước nói chung khi được lãnh đạo bởi một đảng bộ trong sạch, vững mạnh – đảng bộ được dân tin, yêu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất