Việt Nam - Hoa Kỳ ưu tiên hợp tác nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh

Đây là phát biểu của Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trong buổi tiếp Đoàn Cơ quan Kiểm kê Tù binh và Người mất tích (DPAA) thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào ngày 7-6 tại Hà Nội.

Công bố thể lệ cuộc thi ảnh "Việt Nam hạnh phúc"

Ngày 15-6, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) phát động cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” dành cho người Việt Nam và người nước ngoài.

Tập huấn công tác nhân quyền tại Bắc Kạn

Ngày 13-6-2023, Ban Chỉ đạo Bảo vệ an ninh tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Công an các huyện trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Với sự phát triển đa dạng của các nền tảng mạng xã hội, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng để phát tán rộng rãi các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung xấu độc, phản động, gây mất ổn định an ninh chính trị, chia rẽ khối đoàn kết giữa Đảng và Nhân dân. Do vậy, mỗi cán bộ, giảng viên phải nâng cao ý thức, trách nhiệm trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Nhận diện và nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác của thế hệ trẻ đối với những quan điểm sai trái, thù địch trên in-tơ-nét

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài. Trong đó, sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch đối với thế hệ trẻ giữ vai trò to lớn.

Nâng cao hiệu quả công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

Vừa qua, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt việc nâng cao hiệu quả của công tác lãnh sự và bảo hộ công dân ở ngoài nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Bước tiến nhằm phục vụ quyền và lợi ích của nhân dân

Luật Căn cước công dân (CCCD) năm 2014 đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp của Nhà nước ta, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao dịch của nhân dân, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, Luật CCCD đã bộc lộ một số tồn tại và đang được lấy ý kiến để bổ sung, sửa đổi phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, bảo đảm quyền con người

Sau 20 năm thực hiện, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đã tạo những chuyển biến căn bản, tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Phát triển thương mại gắn liền với thúc đẩy nhân quyền

Việc ký kết và tham gia các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới có tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam thông qua việc mở rộng thị trường xuất nhập khẩu. Các FTA thế hệ mới khẳng định vị thế địa - chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, là đòn bẩy phát triển thương mại nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và thể hiện vị thế, năng lực của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy vấn đề quyền con người trong thời kỳ hội nhập.

Những "lạc điệu" khi đánh giá tình hình nhân quyền của Việt Nam

Vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố Báo cáo tình hình nhân quyền thế giới với 198 nước, trong đó tiếp tục đưa những thông tin sai lệch, thiếu khách quan về Việt Nam.

Mới nhất

Xem nhiều nhất