Các chi bộ huyện Nam Trà My mua, đọc Tạp chí Xây dựng Đảng
Đại biểu dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng đảng (1-2013) đọc Tạp chí Xây dựng Đảng trong giờ giải lao.

Trong những năm qua, các báo, tạp chí của Đảng luôn là kênh thông tin bổ ích, cần thiết của cán bộ, đảng viên, hội đoàn viên và nhân dân trong huyện Nam Trà My (Quảng Nam).

Để triển khai thực hiện tốt việc mua, đọc và phát huy tác dụng từ tạp chí, báo của Đảng, hàng năm, cấp ủy huyện chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, hội đoàn thể triển khai thực hiện tốt việc mua, đọc, quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Định kỳ giao Ban tuyên giáo Huyện ủy làm việc với Bưu điện huyện để nắm, theo dõi tình hình đặt mua báo tạp chí của Đảng. Đối với các đảng bộ xã, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 80 của Trung ương, theo đó, hằng năm huyện phân bổ kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng cho 10/10 đảng uỷ xã và các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã để đặt mua báo Nhân Dân, báo Quảng Nam; Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng.

Thực tế, 100% các chi, đảng bộ, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt việc mua, đọc báo, bản tin của Đảng. Một số tổ chức cơ sở đảng khối cơ quan, ban, ngành của huyện đã làm tốt công tác quán triệt, nhắc nhở, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ của cơ quan, đơn vị mình trong việc đọc báo, tạp chí của Đảng;  duy trì thường xuyên việc đọc báo trước giờ làm việc hằng ngày; đưa việc mua, đọc báo Đảng vào tiêu chí thi đua hàng năm như cơ quan Quân sự, Công an huyện, Chi bộ Trung tâm y tế, Ngân hàng NN&PTNT huyện...

Nhờ làm tốt công tác mua, đọc các tạp chí, báo của Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức và bộ phận nhân dân huyện Nam Trà My đã kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động thực tiễn; nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, qua đọc tạp chí, báo Đảng, nhiều tập thể, cá nhân đã học hỏi được những sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hay để áp dụng trong công tác tổ chức xây dựng đảng, trong lãnh đạo, chỉ đạo, lao động sản xuất, phát triển kinh tế…

Là một huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, Đảng bộ huyện Nam Trà My xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Định kỳ hng năm, huyện cân đối ngân sách để phân bổ đảm bảo nguồn kinh phí cho các xã đặt mua các loại báo, tạp chí của Đảng. Đưa tiêu chí mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng của các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban ngành của huyện là một trong những tiêu chí thi đua hàng năm. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra định kỳ việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc…

Phan Sơn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất