Đón đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1+2/2014, Xuân Giáp Ngọ

Trang trọng trên trang nhất, Tạp chí trích đăng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng - mùa Xuân - tương lai đất nước, khẳng định: Đảng ta có thể tự hào là người kế tục những truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, là người dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên một tương lai rực rỡ.

Tạp chí dành trang 2, 3 trang trọng đăng Thư chúc mừng năm mới của đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cùng bạn đọc của Tạp chí... Sau khi điểm lại những công việc lớn đã hoàn thành trong năm 2013, thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Tô Huy Rứa chúc cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành sang năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tiếp theo là bài Xã luận với nhan đề “Xuân hành động” đã điểm lại những dấu ấn trong năm Quý Tỵ 2013 của Ngành Tổ chức xây dựng đảng và hướng tới năm Giáp Ngọ 2014 với một khí thế hứng khởi để tích cực hành động, đạt nhiều kết quả. Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có nhiều bài viết mang tính tổng kết các mặt hoạt động của công tác tổ chức xây dựng đảng trong năm qua và những nhiệm vụ trọng tâm của năm mới. Mở đầu là “10 nhóm nhiệm vụ nổi bật của Ban Tổ chức Trung ương năm 2013” do Nguyễn Đức Chính tổng hợp đã điểm lại những kết quả nổi bật trong năm 2013 của Ngành Tổ chức xây dựng đảng. Bài “Mấy điểm nhấn trong công tác cán bộ” của đồng chí Trần Lưu Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương là sự khái quát những nét nổi bật trong công tác cán bộ năm 2013; nguyên nhân đạt được kết quả và những nhiệm vụ cần tập trung trong công tác cán bộ năm 2014. “Một năm đổi mới toàn diện, hiệu quả” là các ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương về những điểm nổi bật mang tính tổng kết trên từng lĩnh vực phụ trách. “Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở” là ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban về kết quả thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” nhằm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, ổn định, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ… “Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị” là ý kiến của đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban nêu những đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng trong năm 2013 và 3 nhóm giải pháp cơ bản để năm 2014 đáp ứng yêu cầu tốt hơn nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. “Hướng về cơ sở, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên” là phát biểu của đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Trưởng Ban về những nét nổi bật trong lĩnh vực tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2013, đó là tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết, từ đó đề ra và thực hiện nhiều giải pháp tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. “Đổi mới thi nâng ngạch” là những ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban về những nét đổi mới trong các kỳ thi nâng ngạch năm 2013, đổi mới đồng bộ từ kế hoạch tổ chức thi, nội dung, phương thức thi và cách công khai kết quả thi. “Bảo vệ chính trị nội bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” là phát biểu của TS. Trần Văn Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban về những kết quả đạt được trong năm 2013 và định hướng một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong năm 2014. Bài viết “Dấu ấn 2013” của 3 đồng chí vụ trưởng Vụ Địa phương I, II, III của Ban Tổ chức Trung ương đã điểm lại những nét nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng đảng trên 3 miền đất nước (miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam). Bài viết đem lại cho bạn đọc cái nhìn vừa khái quát, vừa cụ thể về cách làm sáng tạo của từng địa phương. Bên cạnh đó, có các bài viết phản ánh về công tác cán bộ trong lực lượng vũ trang như: “Đổi mới quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI)” của Trung tướng Nguyễn Văn Động, Cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị về thực hiện công tác cán bộ trong Quân đội. Bài viết “Xây dựng đội ngũ cán bộ công an nhân dân trước yêu cầu mới” của Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND nêu rõ cách làm, kinh nghiệm và giải pháp về công tác cán bộ trong ngành trong năm 2014 của Đảng uỷ Công an nhân dân. Bài viết “Nhiệm vụ then chốt trong xây dựng lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam” của Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam phản ánh kết quả, cách làm, sự quan tâm của cấp uỷ để xây dựng được đội ngũ cán bộ cảnh sát biển ngày càng đáp ứng tốt hơn chức năng quản lý nhà nước về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trước yêu cầu mới.

Cũng trong chuyên mục này, còn có những bài viết phản ánh sinh động, sáng tạo trong cách làm của các địa phương về công tác tổ chức xây dựng đảng, như bài viết “Đào tạo cán bộ nguồn cho Thủ đô” của đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; “Hải Phòng đổi mới công tác cán bộ” của Nguyễn Văn Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hải Phòng; “Sát thực tiễn và hiệu quả” của Vũ Văn Chính, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bắc Giang, “Công tác tổ chức xây dựng đảng ở Đà Nẵng - một năm nhìn lại” của  Bùi Văn Tiếng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng; “TP. Hồ Chí Minh chuyển biến đồng bộ từ xây dựng Đảng” của Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh; “Cần Thơ xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới” của Bùi Hữu Nhơn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Cần Thơ; “Giải pháp nâng cao chất lượng đội  ngũ cán bộ cơ sở ở Tây Nguyên” của Lê Ngọc Xuyên, Phó Vụ trưởng Văn phòng đại diện Bộ Nội vụ tại Đà Nẵng; “Luân chuyển cán bộ ở Bạc Liêu” của Phương Anh; “Ở nơi bí thư cấp uỷ - chủ tịch UBND xã là một phụ nữ Chăm” của Trương Thị Bạch Yến.

Cùng chuyên mục này, vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Tạp chí Xây dựng Đảng lại có những bài phỏng vấn các hòa thượng, linh mục. “Phật giáo Việt Nam nhập thế, gắn bó máu thịt với đất nước và nhân dân” là những chia sẻ, suy nghĩ của Hoà thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm trưởng Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về mùa xuân, đất nước, về mối quan hệ gắn bó giữa Phật giáo và dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử và khẳng định sự gắn kết giữa đạo và đời. Bài phỏng vấn với Mục sư Phùng Quang Huyến, Phó Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) với tựa đề “Chung sức, chung lòng dựng xây đất nước” đã mang đến bạn đọc những tình cảm, tấm lòng và hoạt động của bà con tín hữu Tin lành đã và đang góp sức cùng phát triển quê hương Việt Nam. Bài “Trọn tình yêu đất nước” của Minh Phong viết về kiến trúc sư Mai Thế Nguyên - một đại diện cho các Việt kiều yêu nước đã và đang có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tổ quốc Việt Nam. 

Kỷ niệm 59 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2014), bài viết “Những đoá hướng dương” của Thu Huyền giới thiệu về Bệnh viện Phụ sản Trung ương - một đơn vị dẫn đầu của Ngành Y tế trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Với bài “Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững”, tác giả Trần Thiết đã phản ánh nguy cơ về ô nhiễm môi trường hiện nay. Từ đó, đặt ra vấn đề cấp bách là các tổ chức đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo để bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Bài viết “Sức xuân của một ngôi trường” của Phạm Minh Hoàng là những tình cảm trân trọng, vui mừng trước sự đổi thay, phát triển của Trường THPT Mỹ Hào (Hưng Yên). Bài viết “Xuân Kiên khởi sắc” của Thu Thuỷ phản ánh những đổi mới trong cách làm, sự quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Xuân Kiên (huyện Xuân Trường, Nam Định) trên con đường phấn đấu để đến đích trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xứng đáng là “cánh chim đầu đàn”, một địa phương có nhiều kinh nghiệm tốt của huyện Xuân Trường trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nam Định. Bài “Ở nơi nói ít, làm nhiều” của Như Lê viết về Tổng Công ty May Hưng Yên, một đơn vị điển hình của Tập đoàn Dệt may Việt Nam với những kinh nghiệm, cách làm hay tạo nên thành công, đóng góp cùng sự phát triển đất nước.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kỳ này có bài “Hành trang cho tương lai” của Bảo Yến là sự biểu dương ý chí, tinh thần nỗ lực học tập, lao động, rèn đức luyện tài, xung kích, tiên phong bằng những việc làm ấm áp nghĩa tình của tuổi trẻ Thủ đô thời gian qua.

Chuyên mục Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng có bài “Mùa xuân của Đảng” là những suy nghĩ tâm huyết của đồng chí Trần Tâm, cán bộ lão thành cách mạng 90 tuổi đời, 68 tuổi đảng luôn đau đáu nỗi niềm xây dựng Đảng. Bài “Xuân về rồi hoa sẽ nở” của Trần Minh Ngọc là sự tiếp nối về những tâm sự, những mong muốn trong xã hội, trong mỗi con người sao cho phần tốt luôn nảy nở như hoa mùa xuân, đó là suy nghĩ, trăn trở, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi đảng viên hôm nay để xã hội ngày càng tốt đẹp, đất nước mãi mùa xuân. Bài phỏng vấn “Gặp người đọc đơn xin vào Đảng bằng cả một bài thơ” của Lan Phương là cuộc gặp gỡ, trao đổi thú vị với nhà thơ Hồng Thanh Quang về đời, về nghề và sự kết hợp giữa đảng viên - thi sỹ - chiến sĩ công an trong cùng một con người. Bài phỏng vấn “Khi chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng” Bá Thắng thực hiện là một cuộc trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Hùng Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và sản xuất Việt Cường (huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) về cảm xúc, suy nghĩ, hành động khi là một trong những chủ doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở Hà Nội được kết nạp vào Đảng.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài “Vấn đề mới cần quan tâm khi tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)” của đồng chí Nguyễn Đức Hà, Hàm vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi về những vấn đề, nội dung mới cần quan tâm khi tiếp tục thực hiện Nghị quyết này trong năm 2014.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài viết “Cần rõ trách nhiệm” là ý kiến bình luận của tác giả Nguyễn Thuý Hoàn nhân việc Toà án nhân dân TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Từ đó tác giả bày tỏ quan điểm: Do cách đánh giá, sử dụng cán bộ chưa chuẩn dẫn đến lựa chọn con người sai; cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan do yếu kém trong lãnh đạo, quản lý và buông lỏng kiểm tra, giám sát. Theo tác giả, đây là tiếng chuông cảnh báo để chúng ta phải tiếp tục phát huy dân chủ, công khai, minh bạch hơn nữa trong công tác cán bộ.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài viết “Tâm và tầm trong nghề tổ chức - cán bộ” của Lê Xuân là suy nghĩ, trải nghiệm, những kỷ niệm, tình cảm, đóng góp sâu sắc với nghề của một cán bộ hơn 40 năm công tác, hơn 20 năm làm nghề tổ chức - cán bộ.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này giới thiệu 4 tấm gương đảng viên có quá trình phấn đấu, cống hiến trên từng lĩnh vực công tác. Đó là nữ phó giáo sư, tiến sĩ trẻ, tài năng của Đại học Bách khoa Hà Nội qua bài viết “Nữ phó giáo sư trẻ tài năng” của Minh Anh. Là bác sĩ Lê Thanh Tước, hơn 80 tuổi đời nhưng hằng ngày vẫn khám chữa bệnh từ thiện cho các bệnh nhân qua bài viết “Đảng viên không có tuổi hưu” của Diệp Chi. Là hình ảnh đại tá, TS. Phạm Văn Thuỳ - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Biên phòng 24 luôn tận tuỵ, nỗ lực cống hiến cùng với tập thể lãnh đạo để đưa ngôi trường đi lên qua bài viết “Người hiệu trưởng của ngôi trường đặc biệt” của Nam Chuân. Là bài viết của Bảo Ngọc về người đảng viên trẻ Nguyễn Minh Ngọc, sinh viên năm thứ 4 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, là một trong số 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội qua bài viết “Như nụ hoa xuân”.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng có bài “Từ chậu lan ngày Tết” của Nhà văn Ma Văn Kháng qua phân tích sự nhận - cho diễn ra trong cuộc sống đã mang đến cho chúng ta những suy nghĩ sâu sắc về sự hy sinh, tính tiền phong gương mẫu, nêu gương của đảng viên trong bối cảnh hiện nay.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng phản ánh thông tin về lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các uỷ viên Trung ương Đảng khóa XI”; về 5 nhiệm vụ trọng tâm qua “Hội nghị công tác đảng ngoài nước năm 2013”“Ban chỉ đạo đề án 165: Tổng kết công tác năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014”.

Chuyên mục Ngày xuân ôn cố tri tân, tác giả Trần Đình Huỳnh có bài viết sâu sắc về Những năm Ngọ trong cuộc đời Bác Hồ”. Bài viết “Xuân về tưởng nhớ Cụ Võ” của Bùi Đức Lại; bài “Lấy dân làm gốc ở thời Trần” của Phạm Giang; bài “Danh nhân Việt Nam tuổi Ngọ” của  Nguyễn Văn Thanh và bài “Những năm Ngọ với Ngành Tổ chức xây dựng Đảng” của Xuân Sơn.

Chuyên mục Quốc tế có bài “Điểm sáng ngoại giao” của Đặng Thu Nga khẳng định những thành tựu trong hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước Việt Nam năm 2013 và những ứng xử linh hoạt, sáng tạo trong đối ngoại đã đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuyên mục Bạn đọc với Tạp chí, Tạp chí với bạn đọc có bài “Luôn đồng hành cùng bạn đọc” của Diệp Anh, phản ánh những kết quả và những ý kiến góp ý, mong mỏi của bạn đọc, cộng tác viên với Tạp chí; là sự bày tỏ niềm vui, hạnh phúc của Tạp chí khi được bạn bè, độc giả và cộng tác viên trên khắp mọi miền đất nước tin yêu.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này trả lời một số câu hỏi về đóng đảng phí, chính sách với người có công, sửa lại ngày vào Đảng…

Cùng với các chuyên mục, trong số Xuân Giáp Ngọ 2014, Tạp chí có nhiều câu đối hay về Đảng, mùa Xuân, dân tộc…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1+2/2014 bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống các bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất