Từ bài báo được giải, tôi trở thành cộng tác viên của Tạp chí Xây dựng Đảng
Đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện một số vụ, đơn vị trong Ban chúc mừng Tạp chí Xây dựng Đảng nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 21-6-2013.

Cuối năm 1997, tôi được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình điều động từ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và chỉ định làm Bí thư Huyện uỷ Thái Thuỵ. Là người con của Thái Thuỵ, lại có hàng chục năm theo dõi, phụ trách huyện nên tôi nhập cuộc nhanh và nắm chắc được tình hình.

Thái Thuỵ là huyện có truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, từ năm 1996 đến năm 2000 tình hình trong huyện xảy ra mất ổn định nghiêm trọng, nhân dân nhiều xã tập trung khiếu kiện đông người..., nhiều tổ chức đảng mất vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu giảm sút. Trước tình hình đó, Huyện uỷ Thái Thuỵ đã bàn và ra Nghị quyết tập trung giải quyết ổn định tình hình, sau hai năm tập trung giải quyết, tình hình an ninh chính trị trong huyện dần được ổn định lại. Huyện uỷ đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong  đó vấn đề quan trọng nhất là phải củng cố chi bộ. Huyện uỷ đã quyết định tập trung cho việc bồi dưỡng nâng cao trình độ bí thư chi bộ qua đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi. Trải qua 3 vòng thi ở 8 cụm, đến vòng chung kết ở huyện có 16 bí thư dự thi. Qua hội thi, tác dụng rõ nhất là đã nâng cao nhận thức, năng lực cho các bí thư chi bộ... Tôi còn rất nhớ một số đồng chí đã tâm sự: Hội thi là một cách làm sáng tạo, thực chất là đợt tập huấn nâng cao trình độ cho bí thư chi bộ, góp phần thiết thực làm cho Đảng ta mạnh lên.

Sau hội thi tôi đã viết bài báo mang tính tổng kết với nhan đề: "Một số vấn đề rút ra qua hội thi bí thư chi bộ huyện Thái Thuỵ". Bài báo đã phản ánh mục đích tổ chức hội thi, nội dung, phương pháp cách tổ chức và những vấn đề rút ra. Tôi đã gửi Tạp chí Xây dựng Đảng đăng trên vào số tháng 8-2000. Và thật vinh dự, tháng 4-2001 tôi được Ban tổ chức cuộc thi Báo chí toàn quốc viết về Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và công tác xây dựng đảng mời dự nhận giải thưởng của cuộc thi. Tôi nhớ mãi một kỷ niệm tại lễ trao giải. Khi đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi trao giải cho tôi đã nói: “Tôi đọc rất kỹ tác phẩm của đồng chí, đây là việc làm sáng tạo góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hiện nay. Bí thư chi bộ giỏi thì chi bộ sẽ tốt, Đảng ta sẽ mạnh”. Sau lễ trao giải tôi cùng các đồng chí lãnh đạo Tạp chí Xây dựng Đảng và biên tập viên cùng trao đổi kinh nghiệm rút ra sau hội thi. Các đồng chí đã động viên tôi nhiều và hy vọng tôi sẽ là cộng tác viên tích cực của Tạp chí.

Cho đến nay sau hơn 13 năm, tôi vẫn nhớ rất rõ những hình ảnh và tình cảm thân thương của các đồng chí, điều đó luôn nhắc nhở tôi cố gắng đóng góp ý kiến của mình đối với công tác xây dựng đảng. Tôi cũng tự liên hệ thấy tháng 1-2012, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khoá XI đã ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Nghị quyết đã đề ra 3 vấn đề cấp bách, một trong ba vấn đề cấp bách đó là cần xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ giữa người đứng đầu với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị. Vấn đề quan trọng đặt ra để giải quyết nội dung trên là phải tập trung lựa chọn, bố trí đúng người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp. Đối với cấp uỷ các cấp theo tôi vấn đề quan trọng là cần bố trí sắp xếp đúng và tập trung bồi dưỡng để có nhiều bí thư chi bộ giỏi là hết sức cần thiết... Suốt chặng đường qua, tôi luôn đóng góp những ý kiến tâm huyết của mình với Đảng, trong đó việc viết bài về công tác tổ chức xây dựng đảng đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng và báo đảng địa phương, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất