Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2013

Trang 1, Tạp chí trích lời "Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về thực hành dân chủ", giúp bạn đọc nắm và hiểu được những tư tưởng của Bác về dân chủ, làm thế nào để phát huy dân chủ trong tổ chức đảng, nhà nước và cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Phản ánh những nội dung trọng tâm và tinh thần chủ đạo của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Tạp chí đăng bài “Dân chủ, công khai, đồng thuận”.

Nhân kỷ niệm 193 năm Ngày sinh của Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2013), Tạp chí có bài viết “Vài suy nghĩ về vấn đề tôn giáo hiện nay” của PGS. Trần Đình Huỳnh nêu và phân tích những tư tưởng của các nhà kinh điển về nguồn gốc, bản chất, vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội… Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng hiện nay, tác giả nhấn mạnh tới vai trò, vị trí của tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong việc vận dụng những quan điểm đúng đắn về vấn đề tôn giáo để từng bước khắc phục tình trạng lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng hiện nay. Nhân kỷ niệm 96 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2013), bài viết “Bài học nào cho hôm nay?” của tác giả Nguyễn Thúy Hoàn đã chỉ ra một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô là những sai lầm, khuyết điểm trong công tác cán bộ. Theo tác giả, một trong những bài học rút ra cho chúng ta hôm nay là bài học về xây dựng Đảng vững mạnh.

Với chủ đề trọng tâm về phát huy dân chủ trong Đảng, chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài “Thực hành dân chủ trong Đảng dưới góc nhìn văn hóa” của tác giả Trần Thị Hương đã chỉ rõ thực hành dân chủ trong Đảng thực chất là mối quan hệ nội bộ. Theo tác giả, có hai biểu hiện quan trọng nhất là dân chủ trong quyết sách chính trị và quyết định hành chính, trong đó vấn đề cán bộ là cái gốc để thực hành dân chủ hiệu quả trong Đảng. Bài “Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở các đảng bộ cơ sở” của tác giả Vĩnh Trọng là một nghiên cứu công phu vấn đề này. Bài viết đã chỉ ra khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở cơ sở được phân chia theo 4 nhóm: Liên quan đến vấn đề nhận thức; liên quan đến văn bản quy định, hướng dẫn; liên quan đến vấn đề tổ chức thực hiện; liên quan đến các cơ chế động viên, khuyến khích, bảo vệ người đấu tranh phê bình. Từ đó, tác giả đề xuất cách khắc phục theo từng nhóm giải pháp. Bài “Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ” của Thu Thủy đã giới thiệu với bạn đọc về 4 cách làm, kinh nghiệm của cấp ủy các trường cao đẳng, đại học ở Hà Nội thời gian qua. Bài “Hai chìa khóa vạn năng” của Trần Thiết đã phân tích chỉ ra hai chìa khóa vạn năng là thường xuyên TPB&PB để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy dân chủ để Đảng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo thống nhất ý chí và hành động. Bài viết “Phát huy dân chủ trong sinh hoạt ở Đảng bộ Quân sự TP. Hải Phòng” của tác giả Nguyễn Quốc Tuấn đã phản ánh kết quả đạt được và đưa ra 3 giải pháp để phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự TP. Hải Phòng. Bài viết “Đảng - Dân chung một mục tiêu” của Thuỷ Anh đã tổng hợp cách làm hay thể hiện được vai trò của các cấp uỷ, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự chung sức, chung lòng của nhân dân để cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân ở nhiều địa phương trong cả nước. Bài viết “Sắp xếp tổ chức đảng trong doanh nghiệp ở Thái Nguyên” của Trang Long đã phản ánh kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ tỉnh Thái Nguyên trong việc sắp xếp hệ thống tổ chức đảng cho phù hợp với tình hình phát triển của doanh nghiệp nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Bài viết “Kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng nông thôn mới ở Đảng bộ xã Thanh Tân” của Hồng Văn đã giới thiệu 5 kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình trong xây dựng nông thôn mới đạt 19/19 tiêu chí theo chủ trương của Chính phủ. Bài viết “Đổi mới công tác tài chính để nâng cao chất lượng đào tạo” của PGS, TS. Hoàng Văn Hoan đã giới thiệu kết quả đạt được của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I sau 4 năm thực hiện tự chủ tài chính và rút ra kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh số này có bài viết “Làm theo Bác nơi đảo xa” của Song Thuỷ đã giới thiệu về những tấm gương tận tuỵ, tâm huyết, giàu bản lĩnh trước khó khăn, nguy hiểm của những cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Đồn Biên phòng 540 ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bài viết “Lý luận Hồ Chí Minh kết tinh trí tuệ của nhân loại” của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Đoàn Duy Thành. Theo tác giả, lý luận Hồ Chí Minh tiếp thu sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và các tư tưởng triết học tiến bộ của nhân loại vận dụng vào thực tiễn Việt Nam nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Từ cách hiểu đó, chúng ta cần tiếp tục thực hiện lý luận của Người để xây dựng xã hội XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa nước ta hội nhập kinh tế thế giới… Bài viết “Trách nhiệm chính trị và pháp lý của Đảng trong thực hành dân chủ” của Trần Thị Anh Đào đã nêu ba vấn đề là: Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN; trách nhiệm của Đảng trong thực hành dân chủ; một số vấn đề hiện nay của Đảng trong thực hành dân chủ. Trong đó, tác giả tập trung phân tích sâu và nêu ra một số nội dung cần chú ý trong thực hành dân chủ của Đảng ta hiện nay. Bài viết “Bí thư - chủ tịch là một người và vấn đề kiểm soát quyền lực” của Bùi Văn Tiếng đã đặt vấn đề là tại sao phải kiểm soát quyền lực trong thực hiện thí điểm chủ trương đồng chí bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND. Từ đó, tác giả đã nêu ra các cách thức trong hoàn thiện thể chế, cơ chế, công tác cán bộ và các mối quan hệ để kiểm soát quyền lực khi hai chức danh này do một người đảm nhiệm. Bài viết “Giải pháp nào để tinh giản biên chế” của Nguyễn Minh Tuấn đã nêu ra 6 giải pháp có tính hệ thống, cơ bản, toàn diện để thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI). Bài viết “Vấn nạn tham nhũng và giải pháp” của Ngô Minh Giang đã phản ánh tính cấp bách của vấn nạn tham nhũng hiện nay và tham góp một số giải pháp giải quyết vấn đề này.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài viết ”Cơ quan tổ chức mạnh và cán bộ giỏi” của tác giả  Trần Thị Trường đã bày tỏ suy nghĩ, tình cảm và kỷ niệm về những năm tháng làm công tác tổ chức tại Ban Tổ chức Trung ương và đề xuất một số vấn đề cần thực hiện tốt để xây dựng cơ quan tổ chức cán bộ trong sạch, vững mạnh.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Lòng dân” của tác giả Thu Huyền, là sự bày tỏ tình cảm trân trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng trong lòng dân.

Trong Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, tác giả Bá Thắng giới thiệu về một chân dung đảng viên, một người thầy đã dành cả cuộc đời để góp phần đào tạo nên thế hệ tương lai qua bài viết “Người thầy nhân hậu”.  

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, bài viết “Phê bình” của Lan Phương là bài học thấm thía và sâu sắc qua câu chuyện kể về tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ hiện nay.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, tác giả Minh Anh thông tin về “Kỷ niệm 65 năm truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng”; tác giả Phúc Sơn thông tin về “Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây đảng” của Ban Tổ chức Trung ương. Tác giả Thuỷ Anh cung cấp thông tin về “Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đoàn đại biểu ĐCS U-crai-na”; tác giả Hồng Phúc phản ánh về lễ kỷ niệm “45 năm Học viện Xây dựng Đảng”.

Chuyên mục Quốc tế, bài viết “Về trào lưu xã hội chủ nghĩa ở Mỹ La-tinh” của Nguyễn Anh Hùng đã điểm lại trào lưu XHCN ở Mỹ La-tinh ngày càng phát triển và đạt nhiều thành quả, đặc biệt trong 15 năm gần đây.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về ngày vào Đảng của đảng viên; về tăng thêm cấp uỷ viên; về vấn đề chính trị hiện nay của người vào Đảng; về xử lý việc đề cử, tự nhận đề cử trái quy định…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2013, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu về phát huy dân chủ trong Đảng hiện nay dưới góc nhìn phong phú…!

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống các bưu điện trên toàn quốc, hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí qua số điện thoại: 080.45356. 

                                                                                                    Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất