Kịp thời - trọng tâm, cùng bạn đọc hướng tới bước phát triển mới
Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội thảo "Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trên Tạp chí Xây dựng Đảng".

Tính từ ngày Tạp chí Xây dựng Đảng ra số đầu tiên (ngày 16-8-1965) đến nay đã tròn 48 năm. 48 năm, là bước tiến dài, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Xây dựng Đảng. Giữ vững truyền thống và tiếp tục phát triển, Tạp chí luôn bám sát và phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị của Đảng, công tác tổ chức xây dựng đảng; giữ vững định hướng, lấy nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng làm nội dung trọng tâm, tương tác hai chiều thường xuyên cùng bạn đọc.

Kịp thời - trọng tâm

Thực hiện nhiệm vụ được Ban Tổ chức Trung ương giao, nội dung Tạp chí luôn đúng tôn chỉ mục đích, công tác phát hành của Tạp chí đúng định kỳ và bảo đảm kế hoạch. Tạp chí Xây dựng Đảng in phát hành định kỳ mùng 5 hàng tháng, Tạp chí điện tử liên tục cập nhật các sự kiện của Đảng và công tác tổ chức xây dựng đảng, với phương châm kịp thời - trọng tâm.

Tạp chí Xây dựng Đảng đã xây dựng đội ngũ cộng tác viên đông đảo là những cán bộ nghiên cứu, cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng nhiều kinh nghiệm thực tiễn về công tác xây dựng đảng. Tạp chí đã phản ánh kịp thời,  trọng tâm những sự kiện chính trị, quan trọng của đất nước cũng như nghiên cứu, hướng dẫn, trao đổi và phản ánh nhiều nội dung trong công tác xây dựng đảng (chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu...). Nội dung được bạn đọc đánh giá cao, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Nhiều bài viết là những bài học kinh nghiệm, những trăn trở từ cơ sở đều đã được phản ánh trung thực, khách quan trên Tạp chí, được bạn đọc đón nhận như một diễn đàn trao đổi kinh nghiệm thiết thực và hiệu quả.

Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử chủ động bám sát, cập nhật kịp thời thông tin về những sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, bám sát kế hoạch công tác và hoạt động của Ban Tổ chức Trung ương để kịp thời phản ánh. Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử có nguồn cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ các bạn đọc đang làm cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành xây dựng Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng...

Tương tác hai chiều giữa Tạp chí và bạn đọc

Nhằm không ngừng phát triển và trở thành người bạn tin cậy của đông đảo bạn đọc, việc nâng cao chất lượng tin, bài, phản ánh kịp thời và trọng tâm các nội dung về công tác tổ chức xây dựng đảng đòi hỏi phải có sự tương tác thường xuyên hai chiều giữa Tạp chí - bạn đọc, cộng tác viên. Tạp chí thường xuyên nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc và cộng tác viên dưới nhiều hình thức: qua thư điện tử, thư tay gửi bưu điện và gặp gỡ trao đổi trực tiếp tại Tòa soạn. Đối với bạn đọc và cộng tác viên Tạp chí luôn có phản hồi và trả lời những câu hỏi mà bạn đọc và cộng tác viên quan tâm. Mối quan hệ hai chiều thường xuyên giữa bạn đọc, cộng tác viên với Tạp chí được duy trì bền chặt và hiệu quả.

Những suy tư, trăn trở của bạn đọc, những trao đổi chuyên sâu của cộng tác viên đều đã được Ban Biên tập Tạp chí tiếp nhận và đưa vào nội dung phản ánh. Những vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật trong công tác xây dựng đảng luôn được cập nhật. Độ tin cậy cao, định hướng vững vàng, bền chắc giữa lý luận và thực tiễn đã giúp Tạp chí Xây dựng Đảng luôn có số lượng bạn đọc đông đảo, các cộng tác viên tâm huyết.

Tạp chí thường xuyên nhận được các trao đổi về chất lượng tin, bài; về nhu cầu thông tin văn bản, các hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng đảng từ bạn đọc. Những ý kiến của các bạn đọc gửi tới Tạp chí không chỉ là sự chia sẻ của bạn đọc mà còn là những gợi mở về nhu cầu, nội dung thông tin cho Tạp chí.

Trên bước đường phát triển, Tạp chí Xây dựng Đảng luôn mong muốn bạn đọc và cộng tác viên tiếp tục cộng tác, đặt những câu hỏi, gửi những suy tư, trăn trở về những vấn đề trong công tác tổ chức xây dựng đảng; gửi những bài viết kinh nghiệm quý, cách làm hay cần được nhân rộng; những gương đảng viên tiêu biểu trong cuộc sống hôm nay và những ý kiến trao đổi chân tình, giúp Tạp chí Xây dựng Đảng ngày càng phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất