Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2013

Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về phẩm chất cán bộ”, thể hiện những quan điểm, tư tưởng của Bác về phẩm chất cần có của người cán bộ và những chỉ dẫn của Người trong việc bồi dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ.

Kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trong chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài viết “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” của đồng chí Trần Lưu Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đánh giá khái quát các mặt được, chưa được và nguyên nhân sau 10 năm thực hiện đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) và hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X). Theo đồng chí để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở  theo Kết luận số 64-KL/TW, cần thực hiện tốt một số giải pháp mang tính tổng thể đối với tổ chức đảng, Quốc hội, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức…

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), bài viết “Phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ nữ” của đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã chỉ rõ thực trạng sử dụng đội ngũ cán bộ nữ hiện nay cùng 4 nguyên nhân cơ bản và đề xuất 6 giải pháp để phát huy năng lực, trí tuệ của cán bộ nữ trong thời gian tới. Bài viết “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chính sách cán bộ nữ” của Đỗ Thị Hạnh đã phản ánh kết quả và những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách cho cán bộ nữ, từ đó trao đổi về cách làm trong thời gian tới. Kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận có bài viết “Củng cố tổ chức, cán bộ ban dân vận, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp” của Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Duy Việt đã đánh giá mặt được, chưa được trong công tác tổ chức, cán bộ của ban dân vận, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và đồng chí đề xuất 4 giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động.

Với chủ đề trọng tâm về đổi mới công tác cán bộ, bài viết “Đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ” của đồng chí Ngô Đặng Tuấn, Vụ trưởng Vụ IV Ban Tổ chức Trung ương đã phản ánh những ưu điểm, hạn chế của quy trình bổ nhiệm cán bộ hiện nay. Từ đó, tác giả đã đề xuất 8 giải pháp để đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ một cách khả thi nhất. Bài viết “Nét mới trong công tác quy hoạch cán bộ ở một số tỉnh miền Bắc” của tác giả Lan Phương đã tổng hợp những nét mới, cách làm hay và kết quả đạt được trong thực hiện quy hoạch cán bộ của một số tỉnh như Ninh Bình, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội thời gian qua. Bài viết “Bước đột phá trong công tác cán bộ ở Thái Bình” của tác giả Hồng Văn đã giới thiệu quy trình bổ nhiệm cán bộ mới gồm 5 bước để tạo nên bước đột phá trong công tác bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử của Thái Bình, từ đó rút ra một số kinh nghiệm. Bài viết “5 giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của Thái Nguyên” của tác giả Phương Anh chỉ rõ 5 giải pháp đã đạt kết quả trong thực tiễn, đó là: coi trọng chất lượng đầu vào; nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo nguồn cho cả trước mắt và lâu dài; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng; làm tốt công tác luân chuyển cán bộ và đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chính sách cán bộ. Bài viết “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị cơ sở ở Đắc Lắc” của Nguyễn Hoàng Giang đã phản ánh chủ trương, cách làm, kinh nghiệm và giải pháp của cấp uỷ Đắc Lắc thời gian qua đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Bài viết “Làm gì để có nhiều cán bộ là người Chăm” của Thu Thuỷ đã phản ánh kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách để xây dựng được nhiều cán bộ là người Chăm ở 3 tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận. Bài viết “Công tác cán bộ nữ ở tỉnh Kiên Giang” của tác giả Nguyễn Hoà Hiệp đã phản ánh 3 kinh nghiệm của Kiên Giang trong xây dựng đội ngũ cán bộ nữ với số lượng ngày càng nhiều và nâng cao về chất lượng. Bài viết “Quy hoạch cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc ở các huyện miền núi tỉnh Bình Định” của Châu Thị Hồng Kha đã phản ánh cách làm, kinh nghiệm của tỉnh Bình Định thời gian qua đã xây dựng được đội ngũ cán bộ là nữ, trẻ vào cấp uỷ và quy hoạch ngày càng nhiều.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh số này có bài viết “Vươn lên từ nội lực” của Bảo Yến - Hoài Lam giới thiệu về những tấm gương tận tuỵ, tâm huyết của những cán bộ, đảng viên là những người đang trực tiếp làm việc tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định. Bài viết “Học và làm theo Bác ở xứ Lạng” của Hứa Khánh Vy phản ánh những kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nơi vinh dự 4 lần được đón Bác về thăm.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, có bài viếtĐổi mới tổ chức bộ máy làm công tác cán bộ của các quận uỷ, huyện ủy từ thực tiễn Đà Nẵng” của tác giả Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng đã góp thêm một số đề xuất để góp phần xây dựng bộ máy làm công tác tổ chức - cán bộ ở cấp huyện được tốt hơn trong thời gian tới. Bài viết Bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương - Thực tiễn và kinh nghiệm”, tác giả Hà Thư đã phản ánh khái quát việc các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện chủ trương này và rút ra 9 kinh nghiệm để thực hiện chủ trương gắn luân chuyển cán bộ với bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương được tốt hơn. Bài viết “Tạo nguồn cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên” của Trương Thị Bạch Yến đã đề xuất biện pháp để tạo nguồn gần, nguồn xa hiệu quả, khả thi, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số có chất lượng ở Tây Nguyên. Bài viết “Đôi điều về tham nhũng” của Mai Mộng Tưởng đã chỉ rõ 3 nguyên nhân, đề xuất 4 giải pháp để phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài viết “Suy ngẫm về nghề tổ chức” tròn một năm tuổi của tác giả Bùi Đức Lại là những suy nghĩ, tình cảm và sự nhìn lại kết quả sau một năm Tạp chí Xây dựng Đảng có Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức. Chuyên mục này thu hút được sự quan tâm của bạn đọc, đặc biệt là bài viết của các tác giả đã có nhiều năm trong nghề tổ chức trực tiếp tham gia viết.  

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “An dân” của tác giả Nguyễn Thuý Hoàn bày tỏ quan điểm nhân sự việc một người dân bắn bị thương 4 công chức ở Thái Bình vì không đồng ý với phương án đền bù đất. Tác giả đặt vấn đề về vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, của hệ thống chính trị thông qua sự việc này. Tổ chức đảng, cấp uỷ phải làm gì để lòng dân được an và không để xảy ra sự việc đau lòng tương tự .

Trong Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, tác giả Phương Anh giới thiệu về một chân dung đảng viên, một Phó trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng luôn nhiệt huyết trong công việc qua bài phỏng vấn “Giữ nghề còn khó, giữ mình còn khó hơn” nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.  

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, có bài viết “Vào Đảng” của nhà văn Ma Văn Kháng là cách nhìn sâu sắc của một đảng viên cao tuổi đời và nhiều năm tuổi đảng qua hiện tượng đáng lo ngại về những toan tính thiệt hơn đang tồn tại khá phổ biến trong suy nghĩ ở nhiều người khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng hiện nay.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, tác giả Thu Huyền thông tin “Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam” về công tác tổ chức xây dựng đảng sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Thông tin “Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng các tỉnh miền Trung và miền Nam” giúp bạn đọc những thông tin về nội dung, chương trình, đối tượng các lớp học được Ban Tổ chức Trung ương tổ chức tại hai miền cho cán bộ các ban tổ chức các tỉnh, thành uỷ trong tháng 9 và tháng 10.

Chuyên mục Quốc tế có bài viết “Luật hoá tuyển dụng công chức ở một số quốc gia” của Trần Thiết đã điểm lại cách làm của Đức, Mỹ và Tây Ban Nha, giúp bạn đọc có những thông tin tổng quát về cách tuyển dụng khoa học của các nước này.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về truy tặng huy hiệu đảng, kết nạp lại đảng viên; khai lý lịch của người vào Đảng; lịch sử chính trị…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2013, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu về đổi mới công tác cán bộ hiện nay dưới nhiều góc nhìn chuyên sâu, phong phú…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống các bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí qua số điện thoại: 080.45356. 

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất