Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2014

Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tổ chức bộ máy chính quyền” giúp bạn đọc tiếp cận tư tưởng của Bác về vấn đề tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, nhất là ở cấp cơ sở.

Kỷ niệm 144 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin, bài viết “V.I.Lê-nin về vấn đề dân tộc” của tác giả Trình Trần Phương Anh đã nêu những luận điểm cơ bản của V.I. Lê-nin về vấn đề dân tộc trong thời đại ngày nay và liên hệ sự vận dụng của Đảng ta, Bác Hồ về vấn đề dân tộc ở nước ta như bình đẳng dân tộc, quyền tự do, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển…

Với chủ đề trọng tâm về công tác tổ chức, chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài “Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ cấp tỉnh” của Nguyễn Văn Tùng đã phản ánh tình hình, kết quả đổi mới bộ máy các cơ quan cấp tỉnh những năm gần đây, nêu rõ mặt được, chưa được, từ đó nêu những nét mới trong việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan này qua thực hiện Quy định số 219-QĐ/TW ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Bài viết “Xây dựng vị trí việc làm trong cơ quan đảng” của Trần Thanh Bình đề cập tới một vấn đề quan trọng khi triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, đó là chuyển từ chế độ quản lý cán bộ, công chức theo chức nghiệp sang hệ thống quản lý theo vị trí việc làm. Từ phân tích những nét riêng, đặc thù trong cơ quan đảng, tác giả đã đặt vấn đề xây dựng vị trí việc làm trong cơ quan đảng nên như thế nào cho phù hợp. Bài viết “Đổi mới mô hình tổ chức cơ sở đảng ở Lâm Đồng” của Nguyễn Hữu Khuyến đã nêu rõ những căn cứ và cách làm trong việc đổi mới mô hình tổ chức cơ sở đảng ở Lâm Đồng cùng những vấn đề tiếp tục cần nghiên cứu tìm lời giải. Bài viết “Tổ chức đảng trong mô hình chính quyền đô thị ở TP. Hồ Chí Minh” của Trần Văn Ước phản ánh chủ trương, cách làm của TP. Hồ Chí Minh thực hiện Đề án thí điểm tổ chức chính quyền đô thị, trong đó đề cập tới mô hình tổ chức đảng sẽ như thế nào trong chính quyền đô thị ở TP. Hồ Chí Minh. Bài “Đồng Tháp kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng chất lượng cán bộ, đảng viên” của Trần Lê Sơn Tra phản ánh kết quả, kinh nghiệm của Đồng Tháp trong việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ ở cơ sở và một số phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Bài “5 năm thực hiện mô hình Đảng bộ toàn tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam” của Trần Quang Dũng đã phản ánh những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện, là sự khẳng định ưu điểm của mô hình này trong thực tiễn. Bài “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng trong Quân đội” của Trung tướng Nguyễn Đức Khiển đã phản ánh chủ trương, giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng trong Đảng bộ Quân đội trong thời gian qua và những nội dung cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, bài “Nét mới của Đảng bộ Phú Thọ” của Lại Tiến Thịnh đã phản ánh cách làm mới của Đảng bộ Phú Thọ trong đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh uỷ gắn với tổng kết công tác năm.

Kỷ niệm 10 năm tái lập tỉnh Lai Châu, chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống có bài “Lai Châu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo bước chuyển về kinh tế - xã hội” của đồng chí Lò Văn Giàng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu. Bài viết đã phản ánh khá rõ từ chủ trương, cách làm trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ Lai Châu 10 năm qua. Từ kết quả công tác xây dựng đội ngũ cán bộ toàn tỉnh, Lai Châu đã tạo được bước chuyển biến rõ rệt về kinh tế, xã hội. Bài viết “Phong Thổ ngày mới” của Thu Thuỷ, qua phản ánh sinh động công tác cán bộ và kết quả lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Phong Thổ đã góp phần minh chứng thêm cho sự đổi mới, phát triển của Lai Châu 10 năm qua.

Cùng chung chuyên mục trên, bài viết “Vai trò của tổ chức đảng trong xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình” của Hồng Văn đã phản ánh kết quả tích cực của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong xây dựng nông thôn mới và những nội dung tổ chức đảng ở cơ sở cần tập trung lãnh đạo tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để việc xây dựng nông thôn mới của Thái Bình đạt kết quả cao.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua bài viết “Về miền gió Lào cát trắng Hải An” tác giả Phan Anh giới thiệu về những chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân qua học và làm theo Bác để xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đạt được kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, trong bài viết “Dân chủ trong Đảng: Đặc trưng và tiêu chí đánh giá” của Bảo Trung đã trao đổi về những đặc trưng dân chủ trong Đảng và đề xuất những tiêu chí đánh giá việc thực hiện dân chủ trong Đảng có hiệu quả. Bài “Để khắc phục hạn chế trong luân chuyển cán bộ” của Lê Xuân Lịch đã phản ánh, trao đổi về những khó khăn, hạn chế khi thực hiện chủ trương luân chuyển, từ đó tác giả đề xuất 5 vấn đề cần chú ý để khắc phục những hạn chế này. Bài viết “Để thực hiện tốt mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã” của Phạm Văn Hiểu qua phản ánh quá trình thực hiện thí điểm chủ trương này trên phạm vi toàn quốc và ở địa phương nơi công tác (Hải Dương), tác giả đã chỉ ra một số ưu điểm, hạn chế cũng như khó khăn của việc thực hiện mô hình này. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để tiếp tục thực hiện đạt kết quả tốt. Bài viết “Xây dựng thiết chế tự quản buôn làng dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên” của Bùi Minh Đạo đã phân tích về sự tồn tại, vai trò của các thiết chế tự quản của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên trong lịch sử và trước những vấn đề đang đặt ra hiện nay, cũng như các giải pháp xây dựng thiết chế tự quản trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nhằm mục tiêu đổi mới, phát triển bền vững ở Tây Nguyên.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài “Tổ chức là gì?” của Nguyễn Hồng Chương là những tâm huyết, suy nghĩ, trăn trở của một người đã gắn bó với nghề tổ chức nhiều năm về vấn đề tổ chức và làm thế nào để hệ thống tổ chức, công tác cán bộ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Đồng bộ?” của Thu Huyền bày tỏ quan điểm, chính kiến qua việc Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 07-CT/TTg ngày 19-3-2014 về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức. Theo tác giả, vấn đề này đã có nhiều chủ trương, giải pháp để thực hiện nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Điều quan trọng nhất hiện nay là cần có sự đồng bộ các giải pháp; thực hiện tốt các nội dung và các nhóm giải pháp đã được nêu ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với tăng cường sự tham gia của người dân.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt giới thiệu chân dung một đảng viên, thượng uý Bộ đội Biên phòng đã cùng người dân bản Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xoá đói, giảm nghèo qua bài viết “Người xóa nghèo trên triền núi Hùng Pèng” của tác giả Trần Thiết.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, bài viết “Cán bộ nghèo, cán bộ giàu” của Nhà văn Ma Văn Kháng qua kể lại câu chuyện cảm động về tấm gương một người cán bộ cao cấp thanh liêm đã ca ngợi đức tính liêm khiết của người cán bộ, coi đó là điều cần có của mỗi người khi đã mang danh cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tác giả cũng đặt ra vấn đề làm thế nào để có một cơ chế hợp lý để cán bộ nghiêm túc trong công việc, có mức lương đủ sống để giữ trong sạch, tận tụy với việc công.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Hồng Phúc thông tin về “Tổng kết 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2013”; Phan Thăng An thông tin về “Lễ đón Bằng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Ban Tổ chức Khu uỷ khu V”; Thuỷ Lê thông tin về Hội thảo“Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Những vấn đề đặt ra”.

Chuyên mục Quốc tế, tác giả Lê Văn Cường có bài “Đảng cầm quyền ở Hàn Quốc”giới thiệu đôi nét về quá trình hình thành, nguyên tắc hoạt động của các đảng cầm quyền ở Hàn Quốc, đồng thời phản ánh mối quan hệ hữu nghị trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Hàn Quốc thời gian qua.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về công nhận là người hoạt động cách mạng; kết nạp đảng viên nói chung và về kết nạp quần chúng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ; về tính tuổi đảng; công nhận đảng viên chính thức…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 4-2014, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn phong phú về công tác tổ chức… dưới góc nhìn chuyên sâu của những người làm công tác xây dựng đảng.

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống các bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.                                  


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất