Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2018

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2018 có chủ đề trọng tâm về công tác đảng viên…

 

Mở đầu, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tư cách của người đảng viên”, giới thiệu với bạn đọc những quan điểm của Người về yêu cầu đối với mỗi đảng viên. Người nhấn mạnh: người đảng viên, từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở, phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu; phải có cái chất của người đảng viên; phải có tính đảng; trong công việc, đảng viên đều xung phong gương mẫu; phải dựa vào nhân dân mà xây dựng Đảng…

Chuyên mục Lý luận – Thực tiễn – Kinh nghiệm, Tạp chí số này tiếp tục thông tin đậm nét về tình hình, kết quả thực hiện 2 Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII. Tác giả Nguyễn Đức Hà, với trách nhiệm, tình cảm của người đảng viên có hơn 40 năm tuổi đảng và hơn 20 năm công tác tại Ban Tổ chức Trung ương đã phản ánh kết quả bước đầu và nêu một số suy nghĩ về việc thực hiện hai nghị quyết đó ở “Kỳ II: Một số kết quả hợp với ý Đảng, lòng Dân”.   

Bài “Sàng nhưng phải… lọc” của Minh Anh nhấn mạnh một trong những giải pháp làm thanh sạch đảng viên là rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Để làm được điều đó đòi hỏi phải nhận diện đúng và cần xây dựng được định lượng khi sàng lọc.

Bài “Để kết nạp nhiều đảng viên nữ người dân tộc thiểu số” của ThS. Nguyễn Văn Hưng (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong) chia sẻ kinh nghiệm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, gây dựng hạt nhân cho các phong trào; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của TCCSĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bình đẳng giới.

Bài “Gỡ khó trong tạo nguồn phát triển đảng viên ở nông thôn” của Phan Nam tìm hiểu thực trạng việc phát triển đảng viên ở các chi bộ nông thôn gặp không ít khó khăn, nguồn càng ngày càng khó và đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn đó.

Với bài “Thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng - những khó khăn từ cơ sở”, tác giả Nguyễn Văn Chiến qua tìm hiểu thực tiễn phát hiện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên mới chỉ kết nạp được hơn 100 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Đây là con số còn khiêm tốn so với hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Điều đó cho thấy chủ trương này cần được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện hơn nữa trong bối cảnh kinh tế tư nhân đã và đang giữ vai trò quan trọng, là động lực của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

Bài “Phát triển đảng viên có đạo Thiên chúa giáo ở Ninh Bình, Nam Định” của Diệp Chi khái quát những giải pháp, cách làm hiệu quả của cấp ủy các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, là kinh nghiệm tốt để các địa phương khác tham khảo. Đó là: 1) Tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu đầy đủ về chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. 2) Chỉ đạo sâu sát, ban hành nghị quyết chuyên đề. 3) Thu hút giáo dân tham gia phong trào thi đua tạo nguồn phát triển đảng viên, giao nhiệm vụ cho đảng viên gốc giáo giữ các vị trí lãnh đạo. 4) Tăng cường quan hệ giữa Đảng, chính quyền và tôn giáo. 

Trên thực tế, tình trạng đảng viên bỏ công tác, sinh hoạt đảng xuất hiện ở nhiều đảng bộ xã, phường, thị trấn. Bên cạnh những đảng viên đi làm ăn xa không về sinh hoạt, có không ít đảng viên đang công tác ở địa phương cũng bỏ sinh hoạt đảng và né tránh nhiệm vụ do chi ủy phân công. Bài “Khắc phục tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt - Từ thực tiễn tỉnh Bến Tre” của Đinh Thành chia sẻ kinh nghiệm của Bến Tre trong việc triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm khắc phục căn bản tình trạng này. Bạn đọc quan tâm đón đọc Kỳ I: “Nhiều đảng viên ở ấp, khu phố bỏ sinh hoạt, vì sao?”.

Bài “Đổi mới mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa” của Trần Xuân viết về một thực tế, đó là từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, nhiều tập đoàn, tổng công ty sẽ tiến hành thoái vốn nhà nước để chuyển đổi thành doanh nghiệp có cơ cấu sở hữu hỗn hợp. Quản trị doanh nghiệp thay đổi nên nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp này cần phải đổi mới cho phù hợp.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài viết “Quyền lực và kiểm soát quyền lực ở nước ta” của PGS, TS. Vũ Văn Phúc (Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương). Bài viết được triển khai theo 2 nội dung chính: Bản chất quyền lực và sự tha hóa quyền lực; Kiểm soát quyền lực. Tác giả khẳng định việc kiểm soát quyền lực trước tiên thuộc về cơ chế tự kiểm soát của mỗi cán bộ, đảng viên có chức, có quyền. Họ phải tự thấy rõ đó là quyền lực của nhân dân, nhân dân trao cho họ, ủy quyền cho họ thực hiện vì mục đích chung, vì lợi ích của nhân dân.

Bài “Về quản lý đảng viên trong thời kỳ mới”,  qua phân tích, chỉ rõ những tiến bộ, hạn chế trong công tác quản lý đảng viên, tác giả Hồng Văn đã đề xuất những biện pháp để quản lý đảng viên được tốt hơn.

Với bài “Nhìn lại việc tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý”, tác giả Phạm Văn Phong đã đưa ra những đánh giá về việc thực hiện chủ trương thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của một số ban, bộ, ngành, địa phương, nêu rõ những kết quả tích cực và một số hạn chế cần có giải pháp khắc phục.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này giới thiệu với bạn đọc bài “Kinh nghiệm phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở TP. Hồ Chí Minh”. Tác giả Thành Sáng đề cập đến cách làm, kết quả và kinh nghiệm của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống có bài viết “Kinh nghiệm phát triển đảng viên ở các xã bãi ngang tỉnh Thừa Thiên Huế” của ThS. Trần Nhật (Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Thừa Thiên Huế). Tác giả phản ánh kết quả và kinh nghiệm của Thừa Thiên Huế trong công tác phát triển đảng viên, góp phần tăng sinh lực, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhân tố quyết định phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân.


Số này, Tạp chí cũng cung cấp cho bạn đọc thông tin “5 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 1-7-2018”.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu bài “Đổi thay nơi miền núi cao” của Diệp Chi, viết về Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của Hà Giang luôn nỗ lực học và làm theo Bác. Vùng đất nơi địa đầu của Tổ quốc đang từng ngày đổi thay.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài “Công tác đảng viên – bước khởi đầu của công tác cán bộ” của Bùi Văn Tiếng. Từ trải nghiệm cuộc đời và nhiều năm công tác trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tác giả nhấn mạnh chỉ riêng hai lĩnh vực công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác đảng viên là hoàn toàn do Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tác nghiệp và tác giả bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, công tác đảng viên cùng với công tác xây dựng tổ chức đảng được nhìn nhận đúng với vai trò vốn có của hai lĩnh vực này.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Để nhân dân đồng thuận” của Bảo Yến bình luận qua việc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng không chỉ làm “nóng” nghị trường Quốc hội mà còn được nhân dân đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, trong khi bày tỏ ý kiến chưa đồng tình, nhân dân một số địa phương đã có những hành vi quá khích vi phạm pháp luật, gây mất ổn định về an ninh, trật tự. Vậy cần làm gì để tạo sự đồng thuận của nhân dân khi thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước? Tác giả Bảo Yến nêu ý kiến: Để nhân dân đồng thuận, nhân dân cần được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra, giám sát.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt số này có bài viết “Người bí thư gương mẫu”. Tác giả Nguyễn Thanh Hồng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng) viết về tấm gương cựu chiến binh Dương Quang Huy, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Đồng Tâm. Ông đã cùng cấp ủy đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, được đảng viên và quần chúng trong tổ dân phố cảm phục, tin yêu.  

Chuyên mục Sinh hoạt đảng có bài viết “Đảng viên hưu” của Minh Anh. Tác giả khẳng định mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn thực hiện tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác cũng như trong sinh hoạt; không được giảm sút ý chí phấn đấu, tự bỏ sinh hoạt đảng khi nghỉ hưu, mà phải nghiêm túc nêu cao “tính đảng” trong mọi lúc, mọi nơi, trên mọi lĩnh vực, dù đang công tác hay đã nghỉ theo chế độ.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải thông tin: “Hội nghị góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức bộ máy các cơ quan đảng” (Thành Sáng – Hồng Phúc), “Hội nghị thảo luận sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và 7 (khóa XII)” (P.V).

Chuyên mục Quốc tế số này giới thiệu bài viết “Nhà quản lý, điều hành thời cách mạng công nghiệp 4.0” của Đình Tùng. Bài viết được khai thác ở các khía cạnh: Những tố chất của CEO qua 3 cuộc cách mạng công nghiệp; CEO của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Cuộc CMCN 4.0 và tác động đối với Việt Nam.

Bài “Xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở tỉnh Luông-pha-băng” của Khăm-phủi CHĂN-THA-VA-ĐY (Trường Chính trị và Hành chính tỉnh) viết về kinh nghiệm của nước bạn Lào trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở tỉnh Luông-pha-băng.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về công tác bầu cử, đảng viên, chính sách cán bộ.

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2018, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất