Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 2+3 Xuân Mậu Tuất 2018


Tạp chí Xây dựng Đảng in số 2+3 Xuân Mậu Tuất 2018 dành nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2018); kết quả nổi bật về công tác xây dựng đảng ở các vùng, miền, địa phương, kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2018)…

Nổi bật trên trang 4, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về nhân dân tham gia xây dựng Đảng”. Tạp chí trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó, Người khẳng định, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, thì: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”, cho thấy mối quan tâm đặc biệt của Người về vai trò của Đảng, về công tác xây dựng đảng, Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Chỉnh Đảng là việc chính mà chúng ta phải làm ngay”. Người lưu ý, vai trò quan trọng của việc toàn dân tham gia xây dựng Đảng: “Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình”.

Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới thắng lợi, Tạp chí đăng Xã luận với nhan đề “Xuân hy vọng” là sự biểu đạt tình cảm của toàn dân tộc hân hoan đón chào một mùa xuân mới lại về - Xuân Mậu Tuất. Năm Đinh Dậu - 2017 đi qua với đầy ắp sự kiện sôi động về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của nước nhà, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Năm Mậu Tuất - 2018 đến với những thời cơ mới, nhen lên niềm tin và hy vọng. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải đổi mới, vươn lên xứng tầm là “then chốt của then chốt”, phải xây dựng cho được những cán bộ tổ chức trong sáng, gương mẫu, tinh thông để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đức, có tài, đủ sức tổ chức thực hiện thành công sự nghiệp Đổi mới, đáp ứng những khát vọng của Nhân dân.

Tạp chí dành trang 6 và 7 trang trọng đăng Thư chúc mừng năm mới của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cùng bạn đọc của Tạp chí… Bức thư có đoạn: “Đất nước ta đã đi qua một năm đáng tự hào và để lại nhiều dấu ấn với những kết quả rất tốt đẹp, rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh; đối ngoại, hội nhập quốc tế; xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2018 là: “Toàn Ngành sẽ hành động theo phương châm: “tích cực, chủ động; đổi mới, sáng tạo; bám sát thực tiễn; coi trọng hiệu quả”, mỗi người chúng ta một công, một sức, một tấm lòng, một ý chí, hòa cùng nhau góp phần để toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân giao phó”.

Kỷ niệm 170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (2-1848 - 2-2018), chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, có bài “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản và vấn đề xây dựng Đảng hiện nay” của PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn (Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện CTQG Hồ Chí Minh). Tác giả tiếp cận ở 2 khía cạnh: Giá trị của Tuyên ngôn Cộng sản; vận dụng sáng tạo và thành công đối với Việt Nam. Hơn một thế kỷ qua, cục diện thế giới, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tuy có nhiều biến động, nhiều vấn đề mới đặt ra đòi hỏi giải quyết, nhưng những tư tưởng cơ bản của Tuyên ngôn Cộng sản vẫn còn nguyên giá trị những vấn đề về xây dựng Đảng.

Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018), TS. Đào Thị Bích Hồng (Chủ nhiệm bộ môn Lý luận chính trị, Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh) có bài “Nhiệm vụ xây dựng Đảng chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968”. Bài viết đã tái hiện lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, một cuộc tổng tiến công tạo ra bước ngoặt để đi tới kết thúc chiến tranh. Trong cuộc Tổng tiến công đó, nhiệm vụ xây dựng Đảng được đẩy mạnh, chuẩn bị nhân tố bảo đảm thành công cho bước chuyển biến có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Cũng trong chuyên mục này có nhiều bài viết mang tính nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn các lĩnh vực hoạt động của công tác tổ chức xây dựng đảng trong năm qua và những nhiệm vụ trọng tâm của năm mới. Năm 2017 bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt một khối lượng lớn công việc góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, bài “Một năm đổi mới, sáng tạo, đột phá với tư duy, tầm nhìn chiến lược, đạt hiệu quả thiết thực” của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên của công tác xây dựng đảng năm 2017, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp mà Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ thực hiện trong năm 2018.

Cụm bài “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” là các ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương về một số nét mới, kết quả nổi bật trong năm 2017 và những định hướng, trọng tâm công tác trong năm mới.

Bài “Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” là nội dung phát biểu của đồng chí Hà Ban, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban về những nét nổi bật trong lĩnh vực TCCSĐ, đảng viên năm 2017 và 8 nhóm giải pháp cho năm 2018 để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bài “Nhìn lại một năm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” là nội dung phát biểu của đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban về những kết quả nổi bật trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, một số kinh nghiệm trong thời gian tới. Bài “Đánh giá cán bộ thông qua lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm” là nội dung phát biểu của đồng chí Trần Văn Tuý, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội về những kết quả đạt được trong năm 2017 và kinh nghiệm tiếp tục rà soát, hoàn thiện lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm trong năm 2018. Bài “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập” là nội dung phát biểu của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; yêu cầu đổi mới và phương hướng, giải pháp chủ yếu.

Bài viết “10 kết quả nổi bật của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017”, tác giả Nguyễn Đức Hà khái quát 10 vấn đề lớn vừa cơ bản, chiến lược lâu dài, vừa quan trọng, cấp bách trước mắt mà Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành đã đạt được với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo.

Cũng trong chuyên mục này, bạn đọc quan tâm có thể tìm thấy những kết quả và kinh nghiệm mà các tỉnh, thành ủy các khu vực đã chủ động, tích cực, có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là công tác tổ chức xây dựng đảng. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã được triển khai với những kết quả tích cực, cho thấy những nét mới, nét riêng đặc trưng trong công tác xây dựng đảng của từng khu vực. Đó là các bài “Những nét mới trong công tác tổ chức xây dựng đảng khu vực phía bắc 2017” của Trần Việt Hùng (Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, BTCTƯ), “Một năm nhiều đổi mới” của Lê Hữu Vinh (Vụ Địa phương II, BTCTƯ), “Điểm nhấn trong phong trào thi đua Ngành Tổ chức xây dựng Đảng khu vực phía nam” của Đinh Thành.

Bài “Đổi mới công tác cán bộ gắn với tăng cường kỷ cương hành chính” của đồng chí Vũ Đức Bảo, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội, nêu bật kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020. Tác giả khẳng định đây là sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, tạo ra thế và lực mới, mở ra triển vọng để Hà Nội xứng đáng là Thủ đô, trái tim của cả nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Bài “Chuyển biến trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Võ Thị Dung (UVBTV, Phó Bí thư Thành ủy). Bài viết đã nêu bật những chuyển biến tích cực của TP. Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII), đã và đang tạo sự chuyển biến căn bản với hiệu quả thiết thực xây dựng Đảng vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cùng chuyên mục này, vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Tạp chí Xây dựng Đảng lại có những bài viết của Việt kiều yêu nước, những bài phỏng vấn các thượng tọa, linh mục. Bài “Việt Nam khởi sắc sau hơn 30 năm đổi mới” của tác giả Bùi Kiến Thành. Tác giả chia sẻ suy nghĩ về những gì đã làm được trong năm 2017 và những gì cần phải làm tốt hơn trong thời gian tới. Bài “Trường tồn như mùa xuân” của tác giả Trần Phú Thuận (Phó Chủ tịch Thường trực Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga). Bài viết khẳng định cộng đồng người Việt tại Nga luôn đồng hành cùng đất nước và bày tỏ sự tin tưởng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vì những giá trị trường tồn của dân tộc. Bài “Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc” là những chia sẻ, suy nghĩ của Hoà thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam luôn luôn là thành viên tin cậy và vững mạnh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài “Khi người Công giáo vào Đảng”, tác giả Nguyên Thảo mang đến cho bạn đọc những tín hiệu vui về vùng Công giáo Kiệm - Tân (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), khi không còn rào cản, ngày càng có nhiều thanh niên theo đạo Thiên chúa được kết nạp vào Đảng trong sự đồng tình, ủng hộ của gia đình và bà con giáo dân.

Bài “Một chặng đường dân chủ” của tác giả Vũ Lân đã khái quát kết quả sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TƯ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đây là một bước tiến dài trên chặng đường dân chủ dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, có bài viết “Nghĩ về việc học của cán bộ lãnh đạo, quản lý”, tác giả Phạm Văn Định. Bài viết khẳng định vai trò của việc học, nhu cầu học tập của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn mới hiện nay; đồng thời đi tìm nguyên nhân vì sao phải học và đưa ra những giải pháp để làm tốt việc học, khắc phục tình trạng ngại học ở một số cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bài viết “Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên” của Hồng Văn. Tác giả khẳng định từ khi thành lập đến nay Đảng ta luôn chú trọng đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên; đồng thời, đưa ra 7 giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý chặt chẽ đảng viên.

Chuyên mục Trang TP. Hồ Chí Minh, bài viết “Cách làm mới trong quy hoạch cán bộ ở TP. Hồ Chí Minh” của Nguyễn Hữu Hiệp, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh đã nêu bật những kết quả của Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác quy hoạch “động” và “mở”, chủ động tạo nguồn cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành của thành phố.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, bài viết “Chủ động tham mưu góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Nguyễn Văn Vỵ (Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La) viết về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La cùng toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh luôn bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, chủ động tham mưu, cụ thể hóa phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. “Khi phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm”, tác giả Nhị Hà viết về những đổi thay mạnh mẽ của Lai Châu khi ban hành và thực hiện 10 nghị quyết chuyên đề. Tỉnh đã và đang từng bước nâng cao chất lượng phát triển kinh tế, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp hàng hóa.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2018), giới thiệu bài viết “Nơi ươm trồng những mầm Xuân” của Thu Huyền viết về Bệnh viện Nhi Trung ương luôn đổi mới, đi đầu, chú trọng nâng cao chất lượng, là mô hình điểm về công tác xã hội. Công nghệ hiện đại và tấm lòng “Lương y như từ mẫu” của các bác sĩ, điều dưỡng, y tá bệnh viện đã tạo được niềm tin mạnh mẽ với rất nhiều người dân Việt Nam. Bài viết “Câu chuyện về một đơn vị đặc biệt” tác giả Trần Quyết giới thiệu về những người lính đặc biệt ở Lữ đoàn Tàu ngầm 189, ngày đêm miệt mài trong các chương trình huấn luyện, làm chủ con tàu với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại và sẵn sàng ra khơi bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Bài viết “Xuân về khắp nẻo đường quên” của tác giả Đỗ Thu Hoài (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định) viết về miền quê thuần nông Hải Hậu đã “ngoạn mục” đạt đích nông thôn mới rất sớm và đang trên đà xây dựng vùng quê phát triển bền vững. Bài “Khi đạo và đời cùng gắn bó dựng xây” của Phương Anh. Bài báo viết về Vinh Kim, một xã ven biển có đông đồng bào Công giáo của huyện Cầu Ngang thay da đổi màu chính nhờ bà con giáo dân và những cán bộ, đảng viên luôn tin yêu, làm theo Bác Hồ từ những ngày đầu cách mạng. Bài “Nơi mùa xuân đến sớm” của Minh Anh. Tác giả viết về Trường THPT Chuyên Hưng Yên ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong ngôi nhà THPT chuyên của cả nước, xứng đáng là nơi mỗi thế hệ học sinh luôn mong muốn được trở về, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân với các thầy cô đã dìu dắt, dạy dỗ họ nên người, đóng góp tích cực cho đất nước.

Chuyên mục Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng có bài “Gặp thuyền trưởng tầu ngầm đầu tiên của Việt Nam” phỏng vấn Đại tá Phạm Tân, công tác tại phòng tác chiến của Quân chủng Hải quân. Đại tá đã chia sẻ những kỷ niệm khi xưa, xuất sắc vượt qua các vòng tuyển chọn, được chọn là thuyền trưởng tàu ngầm Việt Nam đầu tiên. Bài “Họa sỹ Trần Quân Ngọc: Vẽ nước Nga bằng màu nỗi nhớ” phỏng vấn Họa sỹ Trần Quân Ngọc. Hơn 80 tuổi đời, gần 60 năm tuổi đảng, ông vẫn miệt mài vẽ tranh, viết sách, làm thơ, dịch tác phẩm, giới thiệu, quảng bá văn hóa Nga tại Việt Nam, như thể để góp phần thắt chặt mối quan hệ Việt - Nga và trả ơn đất nước đã nuôi dưỡng mình.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Khát vọng của nhân dân” là ý kiến bình luận của tác giả Bảo Yến nhân sự kiện vào những ngày cuối tháng 1-2018, người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước sống trong không khí vui mừng khi lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trở thành Á quân ở một giải đấu châu lục.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức, bài viết của Nguyễn Hồng Chương, “Xuân đến, nhớ về ngày hội” là những kỷ niệm về Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) trong những ngày đầu xuân năm 2000 sau kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2. Tác giả bày tỏ mong muốn mỗi khi Tết đến, xuân về là dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, trên đất nước ta có biết bao nhiêu lễ hội. Nếu như tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi trong dịp này không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, mà tổ chức đảng thêm sức trẻ, sức xuân.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này giới thiệu 3 tấm gương đảng viên có quá trình phấn đấu, cống hiến trên các lĩnh vực công tác. Là “Người đảng viên “2 trong 1” đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Việt Khoa, nhân viên Quân lực đảo Song Tử Tây của tác giả Phạm Quang Tiến. Là “Khởi nghiệp từ nghề nông” Hoàng Ngọc Thanh, Bí thư đoàn xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, 1 trong 86 gương mặt tiêu biểu được vinh danh trong Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XII - 2017 của tác giả Ngô Ngọc Nhâm (Hội Nhà báo Vĩnh Phúc). Là đảng viên, ông chủ trẻ Phan Thanh Sang, Bí thư Chi đoàn phố Hồ Xuân Hương, ủy viên BCH Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lâm Đồng, đại biểu HĐND và Chủ tịch Hiệp hội Hoa TP. Đà Lạt qua bài viết “Vườn lan khoe sắc đón xuân…” của tác giả Diệp Chi.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, có bài “Đầu năm mua muối” của Ma Văn Kháng. Tác giả chiêm nghiệm những suy tư “đầu năm mua muối” để khắc ghi trong tâm cái nghĩa tình thủy chung, mặn mà, cái lối sống, đạo đức trong sáng của mỗi con người. “Cuối năm bán vôi” là xua đuổi, bán xới cái bạc bẽo, vô cảm, vô ơn, nhạt nhẽo, vô tình, vô nghĩa, vô đạo trong mỗi con người, trong mối liên hệ giữa con người và con người.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, cung cấp cho bạn đọc thông tin về “Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018” của tác giả Xuân Vinh; “Ý kiến đóng góp vào Dự thảo Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” của tác giả Trần Vinh Sáng; “Ban Tổ chức Trung ương tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018” của tác giả Thu Huyền.

Chuyên mục Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, bài “Ấn tượng từ Giải Búa liềm vàng lần thứ II - 2017” viết về sự vào cuộc quyết liệt và có trách nhiệm của các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước, đã đem đến kết quả chất lượng và số lượng tác phẩm đều tăng. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng đã tạo động lực mới trong tuyên truyền về xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp mọi miền đất nước ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng đảng.

Chuyên mục Ngày xuân ôn cố tri tân, tác giả Bá Thắng tổng hợp “Công tác tổ chức xây dựng đảng qua các năm Tuất”, tác giả Trương Thị Nguyệt sưu tầm “Danh nhân Việt Nam tuổi Tuất”, GS, TS. Đỗ Quang Hưng (Đại học Quốc gia Hà Nội), Th.S. Đỗ Xuân Trường (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” có bài  “Nguyễn Trường Tộ và khát vọng canh tân đất nước” viết về một trong những cải cách thời cận đại Việt Nam gắn liền với tên tuổi nhà cải cách Nguyễn Trường Tộ.

Chuyên mục Quốc tế, có bài “Chủ động, tích cực nâng vị thế quốc gia” của tác giả Đình Tùng. Bài viết khẳng định năm 2017 là năm có nhiều thành tựu trong công tác đối ngoại của Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại Nhân dân khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, là cơ sở một sức mạnh mới, khí thế mới, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, nâng vị thể quốc gia lên tầm cao mới. Công tác đối ngoại năm qua đạt được 3 kết quả lớn: 1- Hoạt động đối ngoại rộng khắp, hiệu quả của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 2- Nâng cao tầm vóc và vị thế quốc gia trong tiến trình hội nhập. 3- Trở thành xung lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và bảo hộ quyền công dân.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về nghiệp vụ công tác đảng viên.

Cùng với các chuyên mục, trong số Xuân Mậu Tuất 2018, Tạp chí có nhiều câu đối hay về Đảng, mùa Xuân, dân tộc, đất nước đổi mới…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 2+3-2018, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

 Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất