Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 3-2022

Mở đầu cuốn tạp chí là trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tổ chức đảng giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về tổ chức đảng: Tổ chức đảng phải là hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết quần chúng.

Mở đầu chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm là bài viết “Đem sức ta mà giải phóng cho ta” của hai tác giả PGS. Trần Đình Huỳnh - ThS. Ngô Văn Thiện nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 – 8-3-2022) và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027. Người viết đã hướng người đọc cùng tìm hiểu tư tưởng nhân văn của Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ - tiếng nói của người Việt Nam đầu tiên trên diễn đàn quốc tế lên án tội ác man rợ của chủ nghĩa thực dân.

Cũng trong chuyên mục này đăng bài viết “Một số nhiệm vụ, giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, người Việt Nam ở nước ngoài” của TS. Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong bài viết, tác giả khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Hiện nay, công tác này càng cần được quan tâm hơn nữa và có sự đổi mới sâu sắc về nội dung, phương thức thực hiện. Từ đó, tác giả đưa ra 7 giải pháp để làm tốt công tác này.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội” của tác giả Trần Xuân Đỉnh. Vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội không hề đơn giản, cần có sự vào cuộc của các chủ thể xã hội mà chủ lực chính là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các nhà nghiên cứu và giảng dạy lý luận, các cơ quan truyền thông, các nhà báo, nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bài viết “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” của tác giả Bảo Yến cho độc giả thấy thời gian qua, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo; sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp.

Bài viết “Đảng bộ TP. Hà Nội xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới” của tác giả Vũ Đức Bảo (Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội) cho chúng ta thấy: Để có sự lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên, nhiều nhiệm kỳ qua, BTV Thành ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, chủ động, tích cực đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, hiệu quả.

Bài viết “Chuyển biến trong xây dựng tổ chức đảng ở Cao Bằng” của tác giả Tuấn Minh cung cấp cho độc giả những kết quả và cách làm của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng trong việc củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Bài viết “Bắc Ninh đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân” của tác giả Hồ Thị Hồng Nhung (Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh) là sự chia sẻ những kinh nghiệm về xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân ở một tỉnh có nhiều khu công nghiệp lớn nhằm bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân theo định hướng XHCN.

Bài viết “Thái Bình thực hiện việc phân công cán bộ dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ xã” của Hồng Văn cho thấy cách làm đúng đắn này là một biện pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Cuối chuyên mục là bài viết “Phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đạo ở Tây Nguyên” của TS. Trương Thị Bạch Yến. Tác giả đi từ phân tích thực trạng của vùng đất Tây Nguyên để tìm lời giải cho sự ổn định, đổi mới và phát triển, bắt đầu từ việc xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số có đủ phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng số này có bài viết “Quảng Bình đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình). Đảng bộ tỉnh Quảng Bình thời gian qua đã tập trung lãnh đạo vừa đổi mới, sáng tạo, vừa thận trọng, khoa học trong công tác cán bộ. Đây là khâu đột phá chiến lược góp phần để Quảng Bình bứt phá, phát triển.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi kỳ này đăng bài viết “Những điểm mới về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” của PGS, TS. Vũ Thanh Sơn (Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương). Tác giả đi từ việc nêu những điểm mới trong Kết luận số 21 “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ đó đưa ra những giải pháp để tổ chức thực hiện tốt nhất Kết luận số 21.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này đăng bài viết Biện pháp nào đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng đại dịch COVID-19 để chống phá, gây mất ổn định xã hội” của tác giả Nguyễn Thị Hà (Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh). Tác giả vạch rõ những thủ đoạn tinh vi mà những thế lực thù địch sử dụng khi dịch bệnh COVID-19 ở TP. Hồ Chí Minh có diễn biến phức tạp nhằm chống phá, kích động nhân dân, gây mất đoàn kết, chia rẽ dân tộc ta, từ đó đưa ra 4 giải pháp để đấu tranh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống kỳ này có bài viết “Đắk Lắk xây dựng nông thôn mới dân chủ, bình đẳng, giàu bản sắc” của tác giả Nguyễn Văn Chiến. Với việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 22-4-2011 và đã thu được “trái ngọt” sau 10 năm thực hiện: Đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng lên, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, xây dựng xã hội dân chủ, bình đẳng, giàu bản sắc, khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, phát triển và lan tỏa các giá trị bền vững, hướng đến hình thành những “vùng quê đáng sống”, xứng đáng là trung tâm vùng Tây Nguyên.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số này có bài viết “Học và làm theo Bác trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Nghệ An” của tác giả Diệp Chi nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Chuyên mục Suy ngẫm về Nghề tổ chức kỳ này đăng bài viết “Bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Tác giả phân tích từ thực tiễn Đà Nẵng để khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đó là việc “gác cổng” cho Đảng ngay từ “đầu vào”. Cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ là những “cận vệ đỏ” chuyên nghiệp, trung thành nhất trong đội ngũ “cận vệ đỏ” của đảng cầm quyền. Ranh giới những vấn đề chính trị hiện nay cũng không ngừng được mở rộng, vì thế vai trò của cơ quan và cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ càng đòi hỏi phải “nhập cuộc” hơn nữa.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này là bài viết “Thông điệp mạnh mẽ” của tác giả Ngô Khiêm là sự khẳng định về vai trò, ý nghĩa của cuốn sách vừa ra mắt bạn đọc “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này đăng bài viết “Nữ thủ khoa theo học tiến sỹ ở tuổi 21” của tác giả Ngọc Anh viết về đảng viên trẻ Trần Thùy Linh, thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2021, sinh viên duy nhất được đặc cách học thẳng lên bậc tiến sỹ không cần qua bậc thạc sỹ.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng số này có bài viết “Phúc đức tại mẫu” của nhà văn Ma Văn Kháng nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027. Bài viết là những chiêm nghiệm dưới góc nhìn của nhà văn về hình ảnh những người mẹ Việt Nam thời phong kiến, thời chống Mỹ và của hôm nay, lúc nào Mẹ cũng luôn hết lòng, hết dạ, vì những núm ruột mà Mẹ mang nặng đẻ đau, sinh thành, dưỡng dục, mong chúng lớn khôn nên người.

Thông tin công tác xây dựng Đảng kỳ này cung cấp cho bạn đọc hai thông tin: “Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng” và “Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ” (P.V).

Chuyên mục Quốc tế số này có bài viết “Hệ thống công vụ “Sẵn sàng cho tương lai” của Xin-ga-po” của tác giả Đăng Khoa. Với việc sáng lập đơn vị Cải tiến dịch vụ từ năm 1991 và triển khai chương trình “Nền công vụ thế kỷ XXI” từ năm 1995, Xin-ga-po đã có những bước đi đổi mới: Sẵn sàng với thay đổi trong khu vực công, xây dựng hệ thống công vụ “Sẵn sàng cho tương lai”. Cách làm này đã biến một đất nước không có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên thành một trong những nước phát triển mạnh mẽ, vươn lên hội nhập với thế giới, trở thành một “con rồng châu Á”.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về tổ chức bộ máy, cơ sở đảng, đảng viên.

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 3-2022, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất