Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Nhâm Dần (1+2/2022)

Mở đầu cuốn tạp chí là trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng, Đất nước, mùa Xuân giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác về Đảng, về Đất nước và về mùa Xuân: Tương lai của dân tộc Việt Nam cũng tươi sáng như mặt trời mùa Xuân… Sang năm mới, chúng ta phải cố gắng thi đua hơn nữa, cố gắng vượt qua những khó khăn, để tranh lấy nhiều thắng lợi hơn nữa.

Xã luận chào Xuân Nhâm Dần 2022 với “Niềm tin và hy vọng”. Những tin vui cuối năm 2021 về phục hồi kinh tế cùng những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực như những tia nắng ấm xua đi giá lạnh mùa đông chào đón Xuân về. Cùng với quyết tâm đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, Đảng ta thêm sức mạnh nội sinh, như cây thay lá, đâm chồi, nảy lộc đón Xuân về, tạo niềm tin và hy vọng về một tương lai xán lạn.

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trân trọng gửi “Thư chúc mừng năm mới” đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ, cùng các cộng tác viên, bạn đọc Tạp chí Xây dựng Đảng cả nước tình cảm thắm thiết và lời chúc mừng tốt đẹp!

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm số này mở đầu là bài viết “Mùa xuân nhớ lại và nghĩ suy” của PGS. Trần Đình Huỳnh nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bằng những dẫn dụ lịch sử vượt bao gian khó, nhọc nhằn trên con đường tranh đấu để chèo lái con thuyền cách mạng đến bến bờ vinh quang, tác giả đã khẳng định “92 mùa xuân đã qua. Mùa xuân này, Đảng ta lại đâm những mầm xanh, trỗi dậy để tiếp tục vươn cao”.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: 10 kết quả nổi bật năm 2021” của Thảo Nguyên. Năm 2021 khép lại với những khó khăn chồng chất khó khăn nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa chung tay phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao với khối lượng công việc lớn, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Tiếp theo là bài viết “Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nỗ lực, quyết tâm cao, chủ động, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao” của đồng chí Mai Văn Chính (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương). Trong bài viết, đồng chí khẳng định Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, phối hợp với Lãnh đạo Ban để lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội khắc phục khó khăn, nỗ lực, quyết tâm cao với tinh thần chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chuyên mục này cũng đăng bài viết “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới” của đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương). Trong bài viết, đồng chí đã khẳng định tầm quan trọng và mối quan hệ biện chứng giữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị; những dấu mốc quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, từ đó đồng chí đưa ra 5 giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ” của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương). Nhìn lại kết quả một năm công tác đào tạo, bồi dưỡng đã đạt được cũng như những vấn đề còn tồn tại, đồng chí đưa ra những giải pháp đồng bộ, xác định rõ công việc cụ thể từng giai đoạn, có lộ trình thực hiện phù hợp thực tiễn để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt được những kết quả tốt hơn.

Bài viết “Ban Công tác đại biểu góp phần xây dựng Quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và hiệu quả” của đồng chí Nguyễn Thị Thanh (Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương). Năm 2021 khởi đầu cho một nhiệm kỳ Quốc hội, Ban đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn. Sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Quốc hội đã tạo động lực để Ban ý thức sâu sắc hơn, nỗ lực hoàn thành trọng trách được giao.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả” của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà (Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương). Trong bài viết, Bộ trưởng đã cho thấy thời gian qua Bộ Nội vụ đã có nhiều sáng tạo, đổi mới, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chuyên mục này cũng đăng bài viết “Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước trong một năm nhiều biến động” của đồng chí Phạm Quang Hiệu (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao). Năm 2021 vừa qua, bám sát đường lối đối ngoại của Đại hội XIII, công tác đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước đã được triển khai chủ động, tích cực, linh hoạt và sáng tạo, cùng sự phối hợp chặt chẽ của đối ngoại Nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Nhìn lại công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2021 và hướng tới” của tác giả Phan Thăng An (Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương). Trong bài viết, tác giả khẳng định năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đạt được những kết quả quan trọng.

Bài viết “Công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Bắc một năm nhiều kết quả” của tác giả Nguyễn Văn Tùng (Vụ trưởng vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương) cho thấy càng trong khó khăn vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự đồng lòng quyết tâm của hệ thống chính trị, tình đoàn kết toàn dân càng thể hiện rõ. Năm vừa qua, 28 tỉnh, thành phố phía Bắc đã hoàn thành tốt “mục tiêu kép”, vừa chống dịch vừa chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Bài viết “Những dấu ấn quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên” của tác giả Cao Hoàng Sơn (Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương) khẳng định: Năm 2021, trước nhiều khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19, các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã chủ động, tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đạt được những kết quả quan trọng.

Bài viết “Khu vực phía Nam vững bước vào Xuân” của tác giải Nguyễn Xuân Liết (Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương) cho độc giả Tạp chí thấy một mùa xuân mới lại về, khép lại một năm đầy cam go, thách thức đối với khu vực phía Nam bởi sự khốc liệt của đại dịch COVID-19. Trong khó khăn đó, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam vẫn tự tin, chủ động, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tựu kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, tạo tiền đề vững chắc bước vào mùa xuân mới với những nhiệm vụ mới và yêu cầu mới.

Bài viết “Xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm nhìn phát triển và đổi mới, sáng tạo” của tác giả Vũ Quyết Tiến (Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh) đã khẳng định, để trở thành một trong những địa phương phát triển năng động nhất cả nước, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, một nguyên nhân chính là bởi tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có tầm nhìn, luôn luôn đổi mới, sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững.

Bài viết Quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng “cao hơn”, “mạnh hơn” của tác giả Ngô Khiêm là cuộc trao đổi giữa phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng với các đồng chí Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về văn hóa - xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thiếu tướng, PGS, TS. Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bài viết “Phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc ứng phó với đại dịch COVID-19” của Hòa thượng, TS. Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 2021 - năm kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm đất nước và thế giới trải qua năm thứ hai đại dịch COVID-19 gây ra những tác động nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Trong hoàn cảnh đó, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Giáo hội thêm một lần tỏa sáng tinh thần “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc.

Bài viết “Linh mục Nguyễn Ngọc Quyền: Đạo với đời vẹn tròn phụng sự” của tác giả Nguyễn Khánh Hòa kể về Linh mục Nguyễn Ngọc Quyền, người đã từ chối một công việc tốt và cuộc sống thuận lợi ở thành phố gần 10 năm qua, tình nguyện về coi sóc giáo xứ Plei Jơdập, xã Đắk Năng (Kon Tum) để chung sức dựng xây giáo xứ ngày càng khá giả, bình yên.

Bài viết “Doanh nhân Việt kiều Nguyễn Hoài Bắc: “Quê hương chỉ có một…” của tác giả Triều Mây đã dựng nên được chân dung doanh nhân Việt kiều Ca-na-đa Nguyễn Hoài Bắc, một người con xa xứ luôn khao khát và đã làm rất tốt là đóng góp công sức, trí tuệ và tiền bạc cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi số này mở đầu là bài viết “Để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển và tiến bộ xã hội” của tác giả Trần Thu Thủy. Trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh, sợi chỉ đỏ xuyên suốt của sự tiến bộ xã hội là Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Sự vận động của lịch sử nước ta đã đưa tới sự kết hợp giữa hai ngọn cờ cách mạng dân tộc và chủ nghĩa xã hội như một tất yếu khách quan và là điều kiện sống còn trong hành trình 92 năm qua của Đảng. Ngọn cờ ấy đang tiếp tục dẫn dắt dân tộc Việt Nam trên con đường hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chuyên mục này cũng đăng bài viết Một năm củng cố “then chốt của then chốt” của tác giả Vũ Lân. Trong bài viết, tác giả khẳng định trước tình trạng một số quy chế, quy định của Đảng vẫn còn nội dung thiếu thống nhất, chưa đồng bộ, bất cập so với chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo “kẽ hở” để cán bộ lợi dụng mưu cầu lợi ích. Ngay sau khi Đại hội XIII thành công, Trung ương Đảng đã ban hành nhiều quy định, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để “thêm then vào chốt”, góp phần “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”, củng cố, tăng cường lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này có bài viết “TP. Hồ Chí Minh: Nhiều sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng” của tác giả Nguyễn Hồ Hải (Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh). Năm 2021 vừa qua, TP. Hồ Chí Minh chịu nhiều tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng với quyết tâm chính trị cao, đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của Thành phố đã nỗ lực, đoàn kết sáng tạo, vượt qua được khó khăn, thách thức, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống kỳ này có bài viết “Hà Tĩnh vững bước vào Xuân” của tác giả Huy Nam. Hà Tĩnh sau 30 năm tái lập tỉnh (1999-2021) đã có những bước phát triển đột phá đáng tự hào. Từ một tỉnh nghèo, xuất phát điểm thấp, nay Hà Tĩnh đã có một diện mạo, vị thế mới và đang phấn đấu sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết Sức sống mới ở “đảo nhỏ anh hùng” của Đăng Khoa. Bài viết đã cho độc giả thấy được sự “thay da, đổi thịt” của đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), nơi được Bác Hồ đặt tên là “Đảo nhỏ anh hùng”.

Chuyên mục cũng đăng bài viết Đồng Tháp nhân rộng những mô hình “cán bộ gần dân” của TS. Lê Quang Hoan (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Học và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đồng Tháp đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó xây dựng được hình ảnh người cán bộ, đảng viên tận tụy, trách nhiệm với công việc, luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kỳ này có bài viết “Quốc học Huế - ngôi trường cổ nhưng không cũ” của tác giả Ngọc Anh viết về ngôi trường THPT Chuyên Quốc học tròn 125 năm tuổi, chất lượng dạy và học hàng đầu ở miền Trung. Đây cũng là ngôi trường mà người thanh niên Nguyễn Tất Thành, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng theo học trước khi ra đi tìm đường cứu nước từ Cảng Nhà Rồng.

Tiếp theo chuyên mục này là bài viết “Hà Nam thêm một mùa xuân học Bác, lan tỏa yêu thương” của tác giả Bảo Yến. Trong bài viết, tác giả khẳng định học và làm theo Bác, mỗi người, mỗi nhà, mỗi việc làm, hành động dù là nhỏ bé nhưng đã góp phần lan tỏa bao điều tốt đẹp trong cộng đồng đã tạo nên những con người mới, cuộc sống mới trên quê hương Hà Nam hôm nay.

Bài viết “Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Cung: Hiệu quả thiết thực từ việc học và làm theo Bác” của tác giả Hải Âu trong chuyên mục này đã cho độc giả thấy được nhờ học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên gắn với mọi hoạt động mà Công ty phát triển ngày một tốt hơn, đạt được nhiều kết quả khả quan.

Chuyên mục Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng số này có bài viết “Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn: “Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông…” của tác giả Đức Huy viết về Phạm Minh Tuấn, người nhạc sỹ đi theo cách mạng từ những ngày đầu gian khó, chuyên sáng tác những ca khúc về Đảng, Đất nước, mùa Xuân, trong đó có những ca khúc để đời như “Khát vọng”, “Bài ca không quên”…

Bài viết “Họ là đảng viên cộng sản” của tác giả Phạm Vân Anh viết về những đảng viên Việt - Lào sinh sống dọc hai bên cửa khẩu quốc tế La Lay, Quảng Trị (những đảng viên sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng do điều kiện lịch sử đã chọn ở lại nước Bạn, được Bạn hướng dẫn, làm thủ tục để trở thành đảng viên Đảng Nhân dân Cách mạng Lào). Họ vẫn tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của khu vực biên giới hai nước.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức kỳ này là bài viết “Về một điểm mới từ góc nhìn của người làm nghề tổ chức” của tác giả Bùi Văn Tiếng, nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. Từ 3 hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (nhiệm kỳ XI, XII, XIII), tác giả quan tâm đến nội dung thực thiện thí điểm một số chủ trương mới trong công tác cán bộ. Từ đó, tác giả đưa ra những suy nghĩ của người trong nghề, hy vọng các đồng nghiệp đang còn thực thi nhiệm vụ “gác cổng” cho Đảng quan tâm tham khảo.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này là bài viết “Đổi mới chính trị” của GS, TSKH. Phan Xuân Sơn bàn về vấn đề đổi mới chính trị của nước ta hiện nay. Đảng ta chủ trương đổi mới chính trị phải đồng bộ, tương thích với đổi mới kinh tế. Điều đó có thể hiểu là chúng ta đổi mới nội dung, mô hình và hoàn thiện thể chế chứ không phải thay đổi chế độ chính trị.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt số này đăng bài viết "Gặp gỡ “chiến sỹ áo trắng” nơi tâm dịch" của tác giả Hoàng Mẫn viết về đảng viên - bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng Khoa Nội hô hấp - Bệnh viện Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Chuyên mục Sinh hoạt đảng kỳ này là bài viết “Sự thật và dối trá” của nhà văn Ma Văn Kháng. Từ 3 câu chuyện về Sự thật và Dối trá, nhà văn dẫn dụ để khẳng định sức mạnh của sự thật. Đảng ta luôn nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật trong suốt 92 năm đấu tranh cách mạng, đặc biệt từ Đại hội VI năm 1986 mở đầu cho công cuộc đổi mới ở nước ta. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Thông tin công tác xây dựng Đảng số này cung cấp cho bạn đọc thông tin “Hội đàm trực tuyến giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào” (Bá Thắng).

Mở đầu chuyên mục Ngày xuân ôn cố tri tân là bài viết “Viết với cả tấm lòng” của nhà báo lão thành Phan Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cây đại thụ trong làng báo Việt Nam. Nhà báo Phan Quang khẳng định: Khi viết, không chủ đề nào khó hơn hoặc dễ hơn chủ đề nào. Viết về Đảng mà trong lòng người viết thiếu rung cảm thì khó thành công hơn so với viết về bất cứ chủ đề nào khác. Ở đây cần nhấn mạnh chữ “tâm”: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Nguyễn Du).

Chuyên mục cũng đăng bài viết “Công tác tổ chức xây dựng Đảng qua các năm Dần” của tác giả Thảo Nguyên (tổng hợp). Đó là các năm 1938 (Mậu Dần), 1950 (Canh Dần), 1962 (Nhâm Dần), 1974 (Giáp Dần), 1986 (Bính Dần), 1998 (Mậu Dần) và 2010 (Canh Dần).

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Những năm Dần của Bác Hồ” của tác giả Trần Xuân Đỉnh. Cuộc đời Bác Hồ trải qua 7 năm Dần, trong đó năm Dần đầu tiên là Canh Dần (1890), năm cậu bé Nguyễn Sinh Cung chào đời, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Bác Hồ vô cùng kính yêu của dân tộc ta.

Bài viết “Thêm một mùa giải Búa liềm vàng thành công” của tác giả Phạm Giang khẳng định qua 5 mùa giải, mùa thứ VI - năm 2021 tiếp tục là một mùa giải thành công nữa của Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Đây là một mùa giải ghi dấu ấn về những kết quả, đổi mới sáng tạo và cống hiến của đội ngũ nhà báo chuyên và không chuyên. Thành công của giải không chỉ dừng ở chỗ có những tác phẩm báo chí phản ánh kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà sẽ khơi nguồn cho những khát vọng về đổi mới trong sáng tạo những tác phẩm báo chí viết về đề tài này trong tương lai.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách cán bộ…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 1+2/2022, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất