Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2023 có chủ đề trọng tâm: Cơ chế, chính sách cán bộ; kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1957 - 27-7-2023)… và một số nội dung quan trọng khác.

LỜI CẢM ƠN

Ban Biên tập và tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng cảm ơn tình cảm nồng ấm... Đây là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn và ý nghĩa đối với tập thể những người làm báo ở Tạp chí Xây dựng Đảng để tiếp tục cống hiến và đổi mới, phát triển...

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2023 có chủ đề trọng tâm: Bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5-6-1911 - 5-6-2023); 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2023 có chủ đề trọng tâm: Xây dựng văn hóa trong Đảng; kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023); 205 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1818 - 5-5-2023); 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2023)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2023 có chủ đề trọng tâm: Dân chủ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023); Giỗ Tổ Hùng Vương, 153 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin (22-4-1818 - 22-4-2023)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2023 có chủ đề trọng tâm: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 - 8-3-2023), 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2023)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Quý Mão (1+2-2023)

Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Quý Mão (1+2-2023) có chủ đề trọng tâm về mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2022 có chủ đề trọng tâm: Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng; kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2022); kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (12-1972 - 12-2022); kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 - 2-12-2022)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2022 có chủ đề trọng tâm: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820-28-11-2022); Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (7-11-1917-7-11-2022); 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2022)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2022 có chủ đề trọng tâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất