Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2024

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2024 có chủ đề trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2024)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2024

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2024 có chủ đề trọng tâm: Mở rộng dân chủ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2024)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2024

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2024 có chủ đề trọng tâm: Về chính sách cán bộ; 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024); 206 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1818 - 5-5-2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2024)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2024

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2024 có chủ đề trọng tâm: Về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ; 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2024); 154 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin (22-4-1870 - 22-4-2024)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2024

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2024 có chủ đề trọng tâm: Về tổ chức cơ sở đảng; Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2024) và 35 Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2024); 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3-1910 - 8-3-2024)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Giáp Thìn (1+2/ 2024)

Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Giáp Thìn (1+2/ 2024) có chủ đề trọng tâm về mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2023 có chủ đề trọng tâm: Về tổ chức bộ máy, biên chế; kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2023); kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2023 có chủ đề trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2023); 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (7-11-1917 - 7-11-2023); 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2023)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2023 có chủ đề trọng tâm: Về đánh giá cán bộ, quản lý cán bộ; kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2023)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2023 có chủ đề trọng tâm: Công tác đảng viên; chào mừng 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2023); khai giảng năm học mới 2023-2024… và một số nội dung quan trọng khác.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất