Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Nhâm Dần (1+2/2022)

Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Nhâm Dần (1+2/2022) có chủ đề trọng tâm về mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 12-2021

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 12-2021 có nội dung trọng tâm về tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào…, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2021

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2021 có nội dung trọng tâm về dân chủ trong công tác cán bộ; kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2021); kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cùng một số nội dung quan trọng khác…

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2021

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2021 có nội dung trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2021); 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2021); 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10-10-1911 - 10-10-2021), cùng một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2021

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2021 có nội dung trọng tâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Chào mừng 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2021); 76 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9-1945 - 23-9-2021)… cùng một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 8-2021

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 8-2021 có nội dung trọng tâm về nâng cao chất lượng quản lý cán bộ, đảng viên; 76 năm Cách mạng Tháng Tám; 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; 91 năm Ngày truyền thống Ngành Công tác tư tưởng… cùng một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2021

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2021 có nội dung trọng tâm về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ; kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1948 - 27-7-2021)…; cùng một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 6-2021

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 6-2021 có nội dung trọng tâm về nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam…; cùng một số nội dung quan trọng khác.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất