Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2020

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2020 có chủ đề trọng tâm về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa, 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen, 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu nội dung tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2020 - SỐ ĐẶC BIỆT kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020)

Mở đầu tạp chí số đặc biệt tháng 10-2020 là Thư chúc mừng của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đây là lời thăm hỏi thân tình, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất mà đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương  Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cùng bạn đọc Tạp chí Xây dựng Đảng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020).

Giới thiệu nội dung tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2020

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2020 có chủ đề trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 75 năm Ngày Quốc khánh 2-9, 75 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến, 51 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đại hội đảng bộ các cấp và một số nội dung quan trọng khác…

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 8-2020

Tạp chí Xây dựng Đảng số 8-2020 - số đặc biệt kỷ niệm 55 năm Tạp chí Xây dựng Đảng ra số đầu (tháng 8-1965 - tháng 8-2020) dày dặn với 80 trang (giá bán không đổi), đồng thời có một số chủ đề trọng tâm về: Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám; kết quả bước đầu và rút kinh nghiệm về đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và một số nội dung quan trọng khác…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2020

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2020 có chủ đề trọng tâm về đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tổ chức thực hiện nghị quyết; 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và một số nội dung quan trọng khác…

Giới thiệu nội dung tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2020

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2020 có chủ đề trọng tâm về nhìn lại đại hội cấp cơ sở; đại hội điểm đảng bộ cấp huyện và tương đương; tổ chức cơ sở đảng; 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam…

Giới thiệu nội dung tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 5-2020

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 5-2020 có chủ đề trọng tâm về công tác chi bộ; những vấn đề về xây dựng Đảng qua đại hội đảng bộ cơ sở; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 202 năm Ngày sinh C.Mác; 65 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất